Why Zyxel switches and Nebula cloud management were the right choices for Inspiration Trust’s modernised network infrastructure

21/03/2022 Organizácia Inspiration Trust zvolila k modernizácii svojej sieťovej architektúry prepínače Zyxel a cloudovú platformu Nebula

O organizácii Inspiration Trust

Vzdelávanie hrá vo všetkých rozvinutých spoločnostiach kľúčovú rolu. Prevádzkovanie škôl je náročná úloha, ku ktorej je možné pristupovať viacerými spôsobmi. V niektorých krajinách sú školy do značnej miery riadené centrálnou vládou, zatiaľčo v iných je im ponechaná väčšia voľnosť. Vo Veľkej Británii fungujú oba tieto prístupy, takže školy môžu byť spravované miestnymi orgánmi (t.j. vedením mesta alebo kraja) alebo si zvoliť cestu nezávislej akadémie, ktorá je financovaná priamo centrálnou vládou. Druhá z týchto možností im dáva väčšiu voľnosť pri prijímacom riadení, výuke a spôsobu riadenia.

 

Školy pôsobiace v rámci kraja sa tiež môžu združovať do tzv. trustov, čo sú charitatívne organizácie vytvorené k tomu, aby svojim členom, t.j. jednotlivým školám, poskytovali spoločnú podporu a služby.

 

Tieto trusty zaisťujú širokú paletu služieb, ako napr. vzdelávanie a celoživotný profesný rozvoj učiteľov, starostlivosť o ľudské zdroje, správu nehnuteľností a financií, zadávanie zákaziek a podporu a služby v oblasti IT.

 

Jedným z takých trustov je Inspiration Trust, ktorý združuje 15 škôl z východného Anglicka. Trust má takmer 900 zamestnancov a jeho školy slúžia zhruba 8500 žiakom všetkých vekových kategórií od štvorročných detí navštevujúcich predškolské vzdelávanie až po stredoškolákov vo veku 18 rokov.

 

Školy, rovnako ako všetky ostatné organizácie, sú dnes do značnej miery závislé na IT systémoch a sieťach. Táto závislosť sa ešte viac prehĺbila behom pandémie ochorenia Covid-19, kedy bolo nutné zaistiť online výuku. Väčšina vzdelávacích aktivít však naďalej prebieha priamo v školských priestoroch, čo od škôl vyžaduje rýchlu a spoľahlivú sieťovú infraštruktúru.

 

VÝZVA

 

Modernizácia siete

 

V roku 2019 na pozícii vedúceho IT oddelenia organizácie Inspiration Trust nastúpil Darren Harris. Ten čoskoro zistil vážne problémy s fungovaním jej siete. „Mali sme veľa sťažností na fungovanie jednotlivých sietí a na pomalý prístup ku službám v cloude.“ Jednotlivé školy často používali staré servery a úložiská. Každá škola naviac mala svoju vlastnú sieť a robila si veci po svojom. Všetky siete mali veľmi základnú a neefektívnu štruktúru. Akoby to nestačilo, neexistovala ani žiadna centrálna správa alebo možnosť realizovať zmeny konfigurácií.

 

Darren Harris preto prišiel s návrhom modernizovať celú IT infraštruktúru trustu. Súčasťou modernizácie je centrálna cloudová platforma Microsoft Azure, ku ktorej má každá škola prístup prostredníctvom svojho vlastného vzdialeného serveru. Darren Harris naviac doporučil modernizovať a štandardizovať celú infraštruktúru sieťových prepínačov. 

 

RIEŠENIE

Prepínače Zyxel a platforma Nebula pre správu sietí v cloude

 

Hoci niektoré zo škôl boli vybavené kvalitnými prepínačmi, jednalo sa o pomerne drahé riešenia, ktorých použitie naprieč organizáciou Inspiration Trust by bolo nepraktické. Darren Harris preto začal hľadať iné možnosti. Pri svojom pátraní kontaktoval ďalší regionálny trust, o ktorom vedel, že už používa vybavenie od spoločnosti Zyxel a jej platformu Nebula pre správu sietí v cloude.

 

„Riešenie od spoločnosti Zyxel nás okamžite oslovilo, pretože presne odpovedalo našim požiadavkám. Zyxel ponúka funkcionalitu, ktorú potrebujeme, ale cenovo vychádza lepšie než iné riešenia. Naviac sa nám páčilo, že spoločnosť Zyxel svoju platformu Nebula neustále zlepšuje a rozširuje o nové funkcie.“ 

 

Organizácia Inspiration Trust si nechala platformu Nebula aj prepínače Zyxel predviesť v praxi a následne spustila pilotný program modernizácie svojej sieťovej infraštruktúry. V rámci nej zaobstarala prepínače Zyxel pre jednu zo svojich škôl a začala používať platformu Nebula k centrálnemu monitoringu a správe.

 

Na základe úspešného priebehu pilotného programu sa trust rozhodol modernizovať celú infraštruktúru inštalovaním prepínačov a prístupových bodov Zyxel vo všetkých svojich školách a ďalších lokalitách. Vedľa 15 škôl do trustu patrí tiež vzdelávacie centrum, budova centrálneho vedenia a samostatné podnikateľské aktivity. K monitoringu a správe všetkých zariadení a sieťovej prevádzky centrálny IT tím využíva riešenie Nebula Pro.

 

Jadro siete tvoria dva 10 Gbps agregačné prepínače Zyxel XGS3800 a každá lokalita je vybavená dvoma či viacerými prepínačmi XGS1930, ktoré zaisťujú pripojenie k centrále siete. Modely XGS1930 sú prepínače s rýchlosťou uplinku 10 Gbps, čo znamená, že môžu naplno využívať vysokú prenosovú kapacitu a poskytovať klientským zariadeniam na okraji siete rýchlosť až 1 Gbps. 

 

Súčasťou infraštruktúry sú tiež prístupové body Zyxel pre WiFi pripojenie v každej lokalite. Väčšinou sa jedná o produkty štandardu WiFi 5. Výnimku predstavuje jedna škola, ktorá sa súčasťou organizácie Inspiration Trust stala iba nedávno a ktorá sa rozhodla inštalovať najmodernejšie prístupové body štandardu WiFi 6. Tiež bezdrôtový prístup je možné riadiť pomocou platformy Nebula, čo zamestnancom umožňuje byť bezpečne pripojení bez ohľadu na to, v ktorých priestoroch organizácie sa práve nachádzajú.

 

VÝSLEDKY

 

Rýchlejší prístup a centralizovaná správa

 

Pilotná prevádzka prepínačov Zyxel a platformy Nebula v školách organizácie Inspiration Trust dopadol na jedničku. „Vďaka inštalácii 10 Gbps prepínačov je naša infraštruktúra omnoho rýchlejšia a odolnejšia než v minulosti. Užívatelia koncových zariadení majú rýchlosť pripojenia 1 Gbps a vo všetkých priestoroch je k dispozícii kompletné bezdrôtové pokrytie pomocou prístupových bodov Zyxel.“

 

„Modernizácia sieťovej infraštruktúry sa stretla s vynikajúcou odozvou. Prihlasovanie je omnoho rýchlejšie než predtým, čo je veľmi dôležité pre učiteľov, ktorí potrebujú výuku zahájiť čo najskôr, a tiež sa výrazne zrýchlil prístup k internetu. Oceňujeme tiež možnosť celú sieť spravovať z jedného centrálneho miesta vrátane plánovania aktualizácií firmwaru, zmien nastavenia portov a monitoringu a analýzy sieťovej prevádzky.“

 

O praktickosti centrálnej správy a analýzy siete svedčí prípad, kedy IT tím trustu dokázal na diaľku zmeniť konfiguráciu bezpečnostnej IP kamery, ktorej prevádzka zaberala nadmernú časť prenosovej kapacity, čím spomaľovala fungovanie siete. Toto IT tím zistil jednoducho analýzou a štatistikami prevádzky jednotlivých lokalít. IT tím pomocou platformy Nebula Pro previedol zmenu nastavenia prístupového portu kamery, v dôsledku čoho sa zlepšilo fungovanie siete pre všetkých ostatných klientov v lokalite.

 

„Služby poskytované firmou XMA, která nám ako obchodný partner spoločnosti Zyxel a osvedčený dodávateľ pre britské školy dodala a inštalovala prepínače a prístupové body, sú prvotriedne,“ poznamenáva Darren Harris. Ešte pred inštaláciou, ktorá prebehla behom šesťtýžňových letných prázdnin v roku 2021, personál firmy XMA u spoločnosti Zyxel absolvoval špeciálne školenie venované jej riešeniam.

 

VÝHODY

 

Úspora času zamestnancov a proaktívna podpora

 

„Inštalácia prepínačov Zyxel a nasadenie platformy Nebula má pre naše školy celý rad výhod. Vďaka fantastickému výkonu prepínačov zamestnanci potrebujú podstatne menej času na prihlásenie a majú rýchlejší prístup k informáciám. Zamestnanci si nemôžu nové riešenia vynachváliť,“ dodáva Darren Harris. 

 

Ďalšou výhodou je prvotriedna spoľahlivosť zariadení. Keď už zamestnanci potrebujú asistenciu alebo podporu, vždy sa môžu obrátiť na dodávateľov riešení alebo priamo na spoločnosť Zyxel, kde im vždy pomôže skúsený a ochotný personál. Zatiaľčo samotní učitelia oceňujú najmä úsporu času a jednoduchšiu výuku, pre IT tím je hlavnou výhodou novej infraštruktúry platforma Nebula. IT tím organizácie tvorí šesť odborníkov v centrále plus jeden technik pre lokálnu podporu v každej z deviatich najväčších škôl organizácie.

 

Pred nasadením platformy Nebula musel pri výskyte zložitejšieho problému niektorý z členov centrálneho IT tímu vždy vyraziť priamo na miesto, zistiť, čo sa pokazilo, a problém odstrániť. So systémom Nebula Pro to už takmer nikdy nie je nutné, pretože väčšinu problémov, ako napr. vyššie uvedený s bezpečnostnou kamerou, je možné detekovať a vyriešiť na diaľku.

 

Ďalšou podstatnou výhodou vzdialenej správy je možnosť pracovať z domu, čo členovia IT tímu ocenili behom pandémie a naďalej oceňujú aj dnes, kedy sa hybridná práca stáva novým štandardom. 

 

„Nebula pre nás je veľmi príjemným prekvapením. Možnosť centrálnej správy siete znamená, že sme schopní školám našej organizácie poskytovať lepšie služby. Jednoducho sa pozrieme na centrálny riadiaci panel a hneď vidíme, či je niekde nejaký problém, napr. nefunkčný prepínač. Vďaka tomu dokážeme všetko riešiť omnoho proaktívnejšie a k plnej spokojnosti našich škôl,“ hodnotí Darren Harris.

 

„Vďaka posledným aktualizáciám je platforma Nebula ešte lepšia a rýchlejšia než predtým, takže môžeme podporu poskytovať rýchlejšie a s vyšším nasadením než v minulosti.“

 

Organizácia Inspiration Trust neustále rastie. Keď ku koncu roku 2019 začali práce na modernizácii jej siete, združovala 13 škôl. Dnes to je už 15 škôl, pričom čoskoro by k nim mali pribudnúť ďalšie. Jedna z členských škôl sa nedávno rozšírila do nového objektu, ktorý tiež bude vybavený produktami značky Zyxel. A kvôli štandardizácii budú prepínače a prístupové body značky Zyxel inštalované tiež v ďalších školách, ktoré sa v budúcnosti stanú súčasťou organizácie Inspiration Trust.
Štítok