Why Zyxel switches and Nebula cloud management were the right choices for Inspiration Trust’s modernised network infrastructure

21/03/2022 Organizace Inspiration Trust zvolila k modernizaci své síťové architektury přepínače Zyxel a cloudovou platformu Nebula

O organizaci Inspiration Trust


Vzdělávání hraje ve všech rozvinutých společnostech klíčovou roli. Provozování škol je náročný úkol, k němuž lze přistupovat mnoha způsoby. V některých zemích jsou školy do značné míry řízeny centrální vládou, zatímco v jiných je jim ponechána větší volnost. Ve Velké Británii fungují oba tyto přístupy, takže školy mohou být spravovány místními orgány (tj. vedením města nebo kraje) nebo si zvolit cestu nezávislé akademie, která je financována přímo centrální vládou. Druhá z těchto možností jim dává větší volnost při přijímacím řízení, výuce a způsobu řízení.

 

Školy působící v rámci kraje se také mohou sdružovat do tzv. trustů, což jsou charitativní organizace vytvořené k tomu, aby svým členům, tj. jednotlivým školám, poskytovaly společnou podporu a služby.

 

Tyto trusty zajišťují širokou paletu služeb, jako např. vzdělávání a celoživotní profesní rozvoj učitelů, péči o lidské zdroje, správu nemovitostí a financí, zadávání zakázek a podporu a služby v oblasti IT.

 

Jedním z takových trustů je Inspiration Trust, který sdružuje 15 škol z východní Anglie. Trust má téměř 900 zaměstnanců a jeho školy slouží zhruba 8500 žákům všech věkových kategorií od čtyřletých dětí navštěvujících předškolní vzdělávání až po středoškoláky ve věku 18 let.

 

Školy, stejně jako všechny ostatní organizace, jsou dnes do značné míry závislé na IT systémech a sítích. Tato závislost se ještě více prohloubila během pandemie nemoci Covid-19, kdy bylo nutné zajistit online výuku. Většina vzdělávacích aktivit však nadále probíhá přímo ve školských prostorách, což od škol vyžaduje rychlou a spolehlivou síťovou infrastrukturu.

 

VÝZVA

 

Modernizace sítě

 

V roce 2019 na pozici vedoucího IT oddělení organizace Inspiration Trust nastoupil Darren Harris. Ten brzy zjistil vážné problémy s fungováním její sítě. „Měli jsme spoustu stížností na fungování jednotlivých sítí a na pomalý přístup ke službám v cloudu.“ Jednotlivé školy často používaly staré servery a úložiště. Každá škola navíc měla svou vlastní síť a dělala si věci po svém. Všechny sítě měly velmi základní a neefektivní strukturu. Jakoby to nestačilo, neexistovala ani žádná centrální správa nebo možnost provádět změny konfigurací.

 

Darren Harris proto přišel s návrhem modernizovat celou IT infrastrukturu trustu. Součástí modernizace je centrální cloudová platforma Microsoft Azure, ke které má každá škola přístup prostřednictvím svého vlastního vzdáleného serveru. Darren Harris navíc doporučil modernizovat a standardizovat celou infrastrukturu síťových přepínačů. 

 

ŘEŠENÍ

Přepínače Zyxel a platforma Nebula pro správu sítí v cloudu

 

Ačkoli některé ze škol byly vybaveny kvalitními přepínači, jednalo se o poměrně drahá řešení, jejichž použití napříč organizací Inspiration Trust by bylo nepraktické. Darren Harris proto začal hledat jiné možnosti. Při svém pátrání kontaktoval další regionální trust, o němž věděl, že již používá vybavení od společnosti Zyxel a její platformu Nebula pro správu sítí v cloudu.

 

„Řešení od společnosti Zyxel nás okamžitě oslovilo, protože přesně odpovídalo našim požadavkům. Zyxel nabízí funkcionalitu, kterou potřebujeme, ale cenově vychází lépe než jiná řešení. Navíc se nám líbilo, že společnost Zyxel svou platformu Nebula neustále zlepšuje a rozšiřuje o nové funkce.“ 

 

Organizace Inspiration Trust si nechala platformu Nebula i přepínače Zyxel předvést v praxi a následně spustila pilotní program modernizace své síťové infrastruktury. V rámci něj pořídila přepínače Zyxel pro jednu ze svých škol a začala používat platformu Nebula k centrálnímu monitoringu a správě.

 

Na základě úspěšného průběhu pilotního programu se trust rozhodl modernizovat celou infrastrukturu instalováním přepínačů a přístupových bodů Zyxel ve všech svých školách a dalších lokalitách. Vedle 15 škol do trustu patří také vzdělávací centrum, budova centrálního vedení a samostatné podnikatelské aktivity. K monitoringu a správě všech zařízení a síťového provozu centrální IT tým využívá řešení Nebula Pro.

 

Jádro sítě tvoří dva 10 Gbps agregační přepínače Zyxel XGS3800 a každá lokalita je vybavena dvěma či více přepínači XGS1930, které zajišťují připojení k páteři sítě. Modely XGS1930 jsou přepínače s rychlostí uplinku 10 Gbps, což znamená, že mohou plně využívat vysokou přenosovou kapacitu a poskytovat klientským zařízením na okraji sítě rychlost až 1 Gbps. 

 

Součástí infrastruktury jsou také přístupové body Zyxel pro WiFi připojení v každé lokalitě. Většinou se jedná o produkty standardu WiFi 5. Výjimku představuje jedna škola, která se součástí organizace Inspiration Trust stala teprve nedávno a která se rozhodla instalovat nejmodernější přístupové body standardu WiFi 6. Také bezdrátový přístup lze řídit pomocí platformy Nebula, což zaměstnancům umožňuje být bezpečně připojeni bez ohledu na to, v kterých prostorách organizace se právě nacházejí.

 

VÝSLEDKY

 

Rychlejší přístup a centralizovaná správa

 

Pilotní provoz přepínačů Zyxel a platformy Nebula ve školách organizace Inspiration Trust dopadl na jedničku. „Díky instalaci 10 Gbps přepínačů je naše infrastruktura mnohem rychlejší a odolnější než v minulosti. Uživatelé koncových zařízení mají rychlost připojení 1 Gbps a ve všech prostorách je k dispozici kompletní bezdrátové pokrytí pomocí přístupových bodů Zyxel.“

 

„Modernizace síťové infrastruktury se setkala s vynikající odezvou. Přihlašování je mnohem rychlejší než dříve, což je velmi důležité pro učitele, kteří potřebují výuku zahájit co nejdříve, a také se výrazně zrychlil přístup k internetu. Oceňujeme také možnost celou síť spravovat z jednoho centrálního místa včetně plánování aktualizací firmwaru, změn nastavení portů a monitoringu a analýzy síťového provozu.“

 

O praktičnosti centrální správy a analýzy sítě svědčí případ, kdy IT tým trustu dokázal na dálku změnit konfiguraci bezpečnostní IP kamery, jejíž provoz zabíral nadměrnou část přenosové kapacity, čímž zpomaloval fungování sítě. Toto IT team zjistil jednoduše analýzou a statistikami provozu jednotlivých lokalit. IT tým pomocí platformy Nebula Pro provedl změnu nastavení přístupového portu kamery, v důsledku čehož se zlepšilo fungování sítě pro všechny ostatní klienty v lokalitě.

 

„Služby poskytované firmou XMA, která nám jakožto obchodní partner společnosti Zyxel a osvědčený dodavatel pro britské školy dodala a instalovala přepínače a přístupové body, jsou prvotřídní,“ poznamenává Darren Harris. Ještě před samotnou instalací, která proběhla během šestitýdenních letních prázdnin v roce 2021, personál firmy XMA u společnosti Zyxel absolvoval speciální školení věnované jejím řešením.

 

VÝHODY

 

Úspora času zaměstnanců a proaktivní podpora.

 

„Instalace přepínačů Zyxel a nasazení platformy Nebula má pro naše školy celou řadu výhod. Díky fantastickému výkonu přepínačů zaměstnanci potřebují podstatně méně času na přihlášení a mají rychlejší přístup k informacím. Zaměstnanci si nemohou nové řešení vynachválit,“ dodává Darren Harris. 

 

Další výhodou je prvotřídní spolehlivost zařízení. Když už zaměstnanci potřebují asistenci nebo podporu, vždy se mohou obrátit na dodavatele řešení nebo přímo na společnost Zyxel, kde jim vždy pomůže zkušený a ochotný personál. Zatímco samotní učitelé oceňují zejména úsporu času a snadnější výuku, pro IT tým je hlavní výhodou nové infrastruktury platforma Nebula. IT tým organizace tvoří šest odborníků v centrále plus jeden technik pro lokální podporu v každé z devíti největších škol organizace.

 

Před nasazením platformy Nebula musel při výskytu složitějšího problému některý z členů centrálního IT týmu vždy vyrazit přímo na místo, zjistit, co se pokazilo, a problém odstranit. Se systémem Nebula Pro to už téměř nikdy není nutné, protože většinu problémů, jako např. výše uvedený s bezpečnostní kamerou, lze detekovat a vyřešit na dálku.

 

Další podstatnou výhodou vzdálené správy je možnost pracovat z domova, což členové IT týmu ocenili během pandemie a nadále oceňují i dnes, kdy se hybridní práce stává novým standardem. 

 

„Nebula pro nás je velmi příjemným překvapením. Možnost centrální správy sítě znamená, že jsme schopni školám naší organizace poskytovat lepší služby. Jednoduše se podíváme na centrální řídicí panel a hned vidíme, jestli je někde nějaký problém, např. nefunkční přepínač. Díky tomu dokážeme vše řešit mnohem proaktivněji a k plné spokojenosti našich škol,“ hodnotí Darren Harris.

 

„Díky posledním aktualizacím je platforma Nebula ještě lepší a rychlejší než dříve, takže můžeme podporu poskytovat rychleji a s vyšším nasazením než v minulosti.“

 

Organizace Inspiration Trust neustále roste. Když ke konci roku 2019 začaly práce na modernizace její sítě, sdružovala 13 škol. Dnes to je již 15 škol, přičemž brzy by k nim měly přibýt další. Jedna ze členských škol se nedávno rozšířila do nového objektu, který také bude vybaven produkty značky Zyxel. A kvůli standardizaci budou přepínače a přístupové body značky Zyxel instalovány také v dalších školách, které se v budoucnu stanou součástí organizace Inspiration Trust.
Štítek