Why Zyxel switches and Nebula cloud management were the right choices for Inspiration Trust’s modernised network infrastructure

21/03/2022 Dlaczego przełączniki Zyxel i zarządzanie w chmurze Nebula
okazały się właściwym rozwiązaniem do modernizacji
infrastruktury sieciowej Inspiration Trust?

Inspiration Trust

Edukacja jest kluczową częścią wszystkich rozwiniętych społeczeństw, a prowadzenie szkół to złożona sprawa. W niektórych krajach kontrolę nad szkołami sprawuje rząd centralny, w innych cieszą się one większą autonomią. W Wielkiej Brytanii szkoły mają wybór: mogą być zarządzane przez władze lokalne (miejskie lub regionalne) lub stać się niezależną akademią finansowaną bezpośrednio przez rząd centralny. Druga opcja ma tą zaletę, że daje szkołom większą swobodę w rekrutacji, nauczaniu i sposobie zarządzania.

 

Szkoły w danym regionie mogą łączyć się w trusty. Są to organizacje non-profit tworzone specjalnie w celu zapewnienia wsparcia i usług dla wszystkich szkół członkowskich.

 

Trusty akademickie świadczą wiele różnych usług, takich jak szkolenia i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, zarzadzanie kadrami, nieruchomościami i finansami, zaopatrzenie oraz usługi IT.

 

Inspiration Trust to akademicki trust, który zrzesza 15 szkół we wschodniej Anglii. Obejmują one wszystkie szczeble edukacji — przedszkolny (czterolatkowie lub młodsi), podstawowy (dzieci do 10 roku życia), średni (do 16 roku życia) oraz średni drugiego stopnia (do 18 roku życia). Trust zatrudnia niemal 900 osób, a do zarządzanych przez niego szkół uczęszcza około 8500 uczniów.

 

Jak wszystkie współczesne organizacje, szkoły są w dużej mierze zależne od systemów IT i sieci, co najlepiej pokazała pandemia koronawirusa, kiedy szkoły musiały częściowo przejść na nauczanie domowe. Jednak nadal większość nauczania odbywa się w szkolnych murach , a to oznacza, że szkolna infrastruktura sieciowa musi być szybka i niezawodna.

 

WYZWANIE

 

Modernizacja sieci

 

Kiedy Darren Harris, dyrektor IT, dołączył do Inspiration Trust w 2019 roku, szybko odkrył kilka poważnych problemów z siecią. „Było mnóstwo skarg na sieć oraz powolny dostęp do usług w chmurze. Szkoły miały wiele starzejących się serwerów i systemów pamięci masowej. Każda szkoła była autonomiczna i robiła to, co jej pasowało. Wszystkie sieci były „płaskie” i miały bardzo prostą i nieefektywną strukturę. Nic nie było centralnie zarządzane i nie było żadnego sposobu, żeby odgórnie wprowadzić zmiany w konfiguracji”.

 

Harris przedstawił propozycję modernizacji całej infrastruktury IT. Zakładała ona utworzenie centralnej domeny w chmurze Microsoft Azure, do której każda szkoła uzyskiwałaby dostęp za pośrednictwem własnego zdalnego serwera. Zarekomendował również aktualizację i standaryzację całej infrastruktury przełączników sieciowych.

ROZWIĄZANIE

Przełączniki Zyxel i zarządzanie w chmurze Nebula

 

Choć w niektórych szkołach stosowano dobre produkty przełączające, rozwiązania te były dość kosztowne. Używanie ich w całym truście byłoby niepraktyczne. Zamiast tego Darren zaczął szukać alternatywnych opcji. Przedyskutował swoje wątpliwości z przedstawicielami innego trustu, który już używał sprzętu Zyxel i chmurowego systemu administracyjnego Nebula.

 

„Odniosłem wrażenie, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Zestaw Zyxel był porównywalny ze sprzętem, który mieliśmy. Oferował wymagane funkcje i był korzystniejszy finansowo. Podobało mi się to, że Zyxel nieustannie rozwija Nebulę i dodaje nowe funkcje”.

 

Zorganizowano demonstrację platformy Zyxel Nebula i przełączników Zyxel, a Inspiration Trust ogłosił zaproszenie do składania ofert na program pilotażowy. Następnie zainstalowano przełączniki Zyxel w jednej ze szkół i zaczęto je monitorować i kontrolować za pośrednictwem platformy Nebula.

 

Od tego czasu cała infrastruktura Inspiration Trust została zmodernizowana z wykorzystaniem przełączników i punktów dostępowych Zyxel, które zainstalowano we wszystkich szkołach i innych lokalizacjach. Oprócz 15 szkół trust ma ośrodek edukacyjny, centralną siedzibę oraz oddzielne biuro finansowe. Centralny zespół IT używa rozwiązania Nebula Pro do monitorowania oraz zarządzania wszystkimi urządzeniami i ruchem.

 

Trust używa dwóch przełączników agregacyjnych Zyxel XGS3800 10 Gb/s w rdzeniu sieci oraz co najmniej dwóch przełączników XGS1930 w każdej lokalizacji, zapewniających łączność z siecią szkieletową. Te ostatnie są przełącznikami wielogigabitowymi z łączami uplink 10 Gb/s. Oznacza to, że mogą w pełni wykorzystywać wysoką przepustowość rdzenia i zapewnić prędkości rzędu 1 Gb/s urządzeniom klienckim na brzegu sieci.

 

Trust korzysta również z punktów dostępowych Zyxel, które zapewniają łączność Wi-Fi w każdej lokalizacji. Większość z nich to urządzenia Wi-Fi 5, ale jedna szkoła, która niedawno przystąpiła do Inspiration Trust, obecnie wdraża najnowsze punkty dostępowe Wi-Fi 6 firmy Zyxel. Za pośrednictwem platformy Nebula można również zarządzać dostępem bezprzewodowym, co oznacza, że personel może podróżować między lokalizacjami i bezpiecznie łączyć się z siecią w każdej z nich.

 

WYNIKI

 

Szybszy dostęp i scentralizowane zarządzanie

 

Pilotażowe wdrożenie przełączników Zyxel i platformy Nebula w Inspiration Trust zakończyło się spektakularnym sukcesem. „Infrastruktura stała się znacznie szybsza i bardziej niezawodna, ponieważ wymieniliśmy przełączniki 100-megabitowe [Mb/s] na 10-gigabitową [Gb/s] sieć szkieletową, która może dostarczać nawet 1 gigabit [Gb/s] do urządzeń końcowych, z pełnym bezprzewodowym dostępem na terenie całej szkoły zapewnianym przez punkty dostępowe Zyxel”.

 

„Użytkownicy byli bardzo zadowoleni. Czas logowania znacznie się skrócił, co jest bardzo ważne dla nauczycieli, którzy chcą jak najszybciej przystąpić do lekcji, a dostęp do Internetu stał się dużo szybszy. Jeśli chodzi o dział IT, możemy teraz centralnie zarządzać siecią, planować aktualizacje oprogramowania i zmieniać ustawienia portów, a także obserwować i analizować ruch sieciowy”.

 

Nowe rozwiązanie szybko dowiodło swojej użyteczności, na przykład wtedy, kiedy zespół IT zauważył, że jedna z kamer IP CCTV zużywa za dużo pasma i spowalnia działanie sieci. Udało się zmienić ustawienia tak, aby kamera generowała mniej ruchu, i ograniczyć wykorzystanie pasma. W ten sposób wszyscy skorzystali na większej wydajności sieci, a odpowiednich zmian dokonano zdalnie, za pośrednictwem konsoli Nebula Pro.

 

Jak mówi Darren, usługi partnera firmy Zyxel, który dostarczył i zainstalował przełączniki oraz punkty dostępowe — firmy XMA — były wzorcowe. Choć personel szkoły wcześniej nie miał do czynienia z rozwiązaniami Zyxel, to przeszedł szkolenia przez rozpoczęciem głównego programu instalacji, który odbył się w 2021 r. podczas letnich wakacji, kiedy szkoły były zamknięte przez około sześć tygodni.

 

KORZYŚCI

 

Oszczędność czasu i proaktywne wsparcie

 

Instalacja przełączników Zyxel i wykorzystanie platformy Nebula przyniosło trustowi liczne korzyści. „Wydajność przełączania jest fantastyczna. Czas logowania się personelu znacznie się skrócił, a dostęp do informacji jest o wiele szybszy. Opinie użytkowników są —bardzo pozytywne”, mówi Darren.

 

Sprzęt jest niezawodny. Jednak kiedy pracownicy trustu potrzebują pomocy albo mają pytania, mogą skorzystać z wsparcia udzielanego zarówno przez partnera, jak i bezpośrednio przez firmę Zyxel. Podczas gdy szybsza sieć oszczędza czas nauczycielom i ułatwia prowadzenie lekcji, dla zespołu IT najbardziej użyteczna okazała się Nebula. Trust ma sześcioosobowy zespół IT oraz techników wsparcia IT w dziewięciu największych szkołach, którzy służą pomocą na miejscu. 

 

Kiedy w jednej ze szkół pojawił się trudniejszy problem, członek zespołu IT musiał udać się na miejsce, aby go zdiagnozować i rozwiązać. Obecnie dzięki usłudze Nebula Pro praktycznie nigdy nie jest to potrzebne. Większość usterek — jak w przypadku opisanej wyżej kamery CCTV — można zidentyfikować i naprawić zdalnie.

 

Członkowie zespołu mogą też łatwo pracować z domu. Było to przydatne podczas pandemii, a teraz, kiedy praca hybrydowa staje się normą, jest to dodatkowa korzyść.

 

Nebula okazała się prawdziwą rewelacją, mówi Darren. „Możliwość wspierania całej sieci z centralnej lokalizacji pozwala lepiej służyć naszym szkołom. Na centralnej konsoli od razu widać, że coś odbiega od normy albo że przełącznik zniknął z sieci. Możemy teraz uprzedzać ewentualne problemy, a szkoły naprawdę to doceniają”.

 

Kolejne aktualizacje sprawiają, że Nebula staje się jeszcze lepsza i szybsza w użyciu. „Wsparcie, które zapewniamy, jest teraz elastyczniejsze, szybsze i bardziej proaktywne”, zauważa Darren. 

 

Inspiration Trust wciąż rośnie. Kiedy pod koniec 2019 roku rozpoczynał się projekt modernizacji sieci, do trustu należało 13 szkół. W 2022 roku było ich 15 i spodziewano się, że wkrótce dołączą kolejne. Jedna ze szkół została niedawno rozbudowana i zamówiła sprzęt Zyxel do nowego budynku. Wszystkie przyszłe szkoły, które dołączą do trustu, również zostaną standardowo wyposażone w przełączniki i punkty dostępowe Zyxel.