Reselleri

Pre doporučenie predajcov produktov Zyxel neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie na čísle +421 919 066 395

Zoznam certifikovaných partnerov Zyxel
Odborníci na riešenia Zyxel, ktorí sú pripravení pomôcť Vaším obchodným a projektovým riešeniam.

Floydcom s.r.o.
Príkopova 6
831 03 Bratislava
iServices s.r.o.
Zadunajská cesta 8
851 01 Bratislava 5
Texnet s.r.o.
Osloboditeľov 50
053 14 Spišský Štvrtok
4 Cubes, s.r.o.
Bleduľová 7015/3
841 08 Bratislava -
Devínska Nová Ves
iNGs s.r.o.
H. Meličkovej 4
841 05 Bratislava
GNOMA s.r.o.
Nad Laborcom 1771/8
071 01 Michalovce
LUROTECH, s.r.o.
Teplická cesta 2
058 01 Poprad
Profi-Net s.r.o.
1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
Tomáš Kubo - CUBO
M. R. Štefánika 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Nové technológie a služby s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A
040 13 Košice
LD Centrum Computer, s.r.o.
SNP 171
033 01 Liptovský Hrádok 
SEAL IT Services, s.r.o.
Topoľová 2
811 04 Bratislava