Next-Gen Firewall
Next-Gen Firewall

Next-Gen Firewall

Získajte ochranu pred malvérom a neoprávnenými aplikáciami pre vašu firmu. Chráňte svoju sieť pred vonkajšími hrozbami a zaistite tak plynulý chod svojej firmy bez výpadkov. Poskytujte kolaboratívny prístup ku komplexným bezpečnostným hrozbám s jednotnou správou.