Náš najnovší firewall USG FLEX 100AX umožňuje správu prostredníctvom cloudovej platformy Nebula a pomocou automatickej reakcie na hrozby rozširuje a posilňuje ochranu prístupových bodov. Popri špičkovom výkone firewallu medzi prednosti nového radu USG FLEX patrí až 5x výkonnejšia UTM, flexibilná správa v cloude a spoločná ochrana, ktorá pomáha zabezpečiť siete malých a stredne veľkých firiem a pripojenie do nich.

Nebula Together

Firewally USG FLEX ako ďalší prírastok do rodinycloudovej správy Nebula výrazne posilňujú matricu Zyxel Security Matrix v tejto cloudovej platforme. Výsledkom je optimalizácia platformy Nebula a komplexné zabezpečenie a ochrana sietí malých a stredne veľkých organizácií. Spoločnosť Zyxel platformou Nebula poskytuje centralizované zabezpečenie vzdialených pracovísk a reguláciu sieťovej prevádzky, ktorá eliminuje prekážky brániace maximálnej produktivite.

Sieťové zabezpečenie podľa
princípu nulovej dôvery

Práca z domu a iných vzdialených miest sa stala neoddeliteľnou súčasťou fungovania mnohých organizácií. Firewally USG FLEX v reakcii na tento vývoj uplatňujú princíp nulovej dôvery, ktorý zaručuje rovnako dôsledné bezpečnostné kontroly, či už sa zamestnanec do firemnej siete pripája z centrály, pobočky, domácnosti alebo akéhokoľvek iného miesta. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šíreniu hrozieb segmentovaním siete a nastavením prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov.

Firewally USG FLEX riziká minimalizujú dôkladnou ochranou a riadením prístupu v súlade s neustále rastúcimi požiadavkami na zabezpečenie pracovísk. Dosiahnite lepšiu ochranu siete vďaka dôslednejšej kontrole zariadení, aplikácií a identity užívateľov. Znížte riziká a budujte dôveru naprieč IT infraštruktúrou.

Sieťové zabezpečenie podľa princípu nulovej dôvery

Práca z domu a iných vzdialených miest sa stala neoddeliteľnou súčasťou fungovania mnohých organizácií. Firewally USG FLEX v reakcii na tento vývoj uplatňujú princíp nulovej dôvery, ktorý zaručuje rovnako dôsledné bezpečnostné kontroly, či už sa zamestnanec do firemnej siete pripája z centrály, pobočky, domácnosti alebo akéhokoľvek iného miesta. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šíreniu hrozieb segmentovaním siete a nastavením prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov.

Firewally USG FLEX riziká minimalizujú dôkladnou ochranou a riadením prístupu v súlade s neustále rastúcimi požiadavkami na zabezpečenie pracovísk. Dosiahnite lepšiu ochranu siete vďaka dôslednejšej kontrole zariadení, aplikácií a identity užívateľov. Znížte riziká a budujte dôveru naprieč IT infraštruktúrou.

Spoľahlivá
viacvrstvová ochrana

Firewally USG FLEX poskytujú viacvrstvovú ochranu pred mnohými typmi vonkajších i vnútorných hrozieb. Vďaka našej širokej palete bezpečnostných nástrojov môžete obmedziť používanie nežiaducich aplikácií alebo návštevy používateľov na nevhodných stránkach. Ponúkame prvotriedny DNS filter, ktorý pomocou protokolu TLS 1.3 a bez nutnosti nasadiť SSL inšpekciu kompletne skontroluje všetku šifrovanú prevádzku. Všetky tieto prostriedky potom spoločne zaisťujú komplexnú ochranu vašej siete.

High Assurance Multi-layered Protection
High Assurance Multi-layered Protection

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a navyše zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka vykonaným zlepšeniam môžu naši partneri ľahko a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a navyše zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka vykonaným zlepšeniam môžu naši partneri ľahko a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

Complete Licensing Options for Your Need

Riešenie Just Connect s platformou Nebula

Reselléri, poskytovatelia riadených služieb (MSP) aj správcovia sietí ocenia jednoduchosť, škálovateľnosť, flexibilitu, zníženie IT rizík a úsporu nákladov, ktorú prináša komplexné riešenie Just Connect s platformou Nebula pre správu sietí v cloude.


* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.