Nebula Together

Firewall USG FLEX 50AX je novo súčasťou rodiny cloudové správy Nebula takže ho možno spravovať, konfigurovať a aktualizovať rovnako efektívne a jednoducho ako ostatné produkty kompatibilné s touto platformou. Funkcie pre správu siete sú presunuté do cloudu a optimalizované s ohľadom na riadenie distribuovaných sietí. VPN firewall pre obchody a firemné pobočky.

Zabezpečenie siete pre obchody a firemné pobočky

Firewall USG FLEX 50AX podporuje rôzne typy VPN pripojenia vrátane IKEv2, SSL a IPsec VPN. Všetky tieto riešenia ponúkajú bezpečné vzdialené pripojenie. Hardvér IPsec VPN umožňuje vytvoriť vysoko účinný VPN tunel. Vyrovnávanie dátovej záťaže/záložné pripojenie cez VPN a protokol IKEv2 zaisťujú prvotriednu spoľahlivosť a bezpečnosť VPN pre firemnú komunikáciu.

Firewall USG FLEX 50AX, ktorý je navrhnutý s dôrazom na potreby malých firiem a pobočiek, poskytuje prvotriedne zabezpečenie. Pokročilé sieťové a bezpečnostné funkcie, ako napr. filtrovanie internetových stránok, synchronizácia bezpečnostných profilov a SecuReporter, zlepšujú zabezpečenie blokovaním prístupu na škodlivé alebo nebezpečné internetové stránky a riadením prístupu pomocou integrovaných zásad brány firewall pre hĺbkové blokovanie a filtrovanie obsahu. Výsledkom je unifikované bezpečnostné riešenie pre káblové aj bezdrôtové siete.

Centralizované nastavenie pomocou platformy Nebula

Vďaka absencii fyzického nastavovania a zjednodušenej centrálnej správe odpadajú pri inštalácii a prevádzke firewallu USG FLEX 50AX zbytočné starosti. Po registrácii v sieti je firewall USG FLEX 50AX automaticky rozpoznaný a potom sú v ňom automaticky vykonané vopred nakonfigurované nastavenia.

The USG FLEX 50AX helps customers to comply with regulations by offering log archiving service without the need for additional hardware and software installation.

Všetko z jedného miesta a ľahko

Všetky zariadenia kompatibilné s platformou Nebula, tj prístupové body, prepínače, bezpečnostné brány a firewally, sú v cloude spravované prostredníctvom intuitívneho rozhrania, ktoré umožňuje centrálne a na diaľku konfigurovať a riadiť všetky distribuované siete a riešiť prípadné problémy.

Komplexné filtrovanie obsahu

Vďaka výkonnej kombinácii filtrov reputácie a kategórií poskytuje firewall USG FLEX 50AX lepšie filtrovanie internetových stránok, a tým aj zabezpečenie. Dynamická kategorizácia obsahu analyzuje doposiaľ neznáme webové stránky a domény a potom určuje, či spadajú do niektorej z nežiaducich kategórií, ako sú napr. hazardné a iné hry, pornografia a mnoho ďalších.

Komplexné filtrovanie obsahu

Vďaka výkonnej kombinácii filtrov reputácie a kategórií poskytuje firewall USG FLEX 50AX lepšie filtrovanie internetových stránok, a tým aj zabezpečenie. Dynamická kategorizácia obsahu analyzuje doposiaľ neznáme webové stránky a domény a potom určuje, či spadajú do niektorej z nežiaducich kategórií, ako sú napr. hazardné a iné hry, pornografia a mnoho ďalších.

Dokonalý prehľad o všetkých vašich zariadeniach

Získajte detailný prehľad o svojich sieťach ao všetkých káblových aj bezdrôtových zariadeniach, ktoré sa do nich pripájajú, vrátane vlastných zariadení zamestnancov a IoT. Identifikujte jednotlivé zariadenia s odlišnými bezpečnostnými parametrami a odhaľte zraniteľnosti, ktoré sú s týmito zariadeniami spojené. Naše riešenie Zyxel SecuReporter malým a stredne veľkým organizáciám šetrí čas, ktorý by inak museli venovať analýze diania v sieti. So službou Zyxel SecuReporter, ktorá je vytvorená s cieľom poskytnúť zákazníkom lepší prehľad o sieťovej prevádzke, bude vaša organizácia vždy vedieť, čo sa v jej sieti deje.

Deep Insights Into All Your Devices

Analytický report a lepší prehľad o dianí v sieti

Riadiaci panel firewallu USG FLEX 50AX poskytuje prehľadnú infografiku so zhrnutím prevádzky a štatistikami hrozieb. Pomocou služby SecuReporter môžete vykonávať hlbšiu analýzu hrozieb, ľahko proaktívne sledovať stav siete a predchádzať ďalším bezpečnostným incidentom. Z jedného miesta tak získate prehľad o aktivitách v sieti a môžete jednoducho riadiť väčší počet klientov.


* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.