Nebula Together

Firewall USG FLEX 50AX je nově součástí rodiny produktů s cloudovou správou Nebula, takže ho lze spravovat, konfigurovat a aktualizovat stejně efektivně a jednoduše jako ostatní produkty kompatibilní s touto platformou. Funkce pro správu sítě jsou přesunuty do cloudu a optimalizovány s ohledem na řízení distribuovaných sítí.

Zabezpečení sítě pro obchody a firemní pobočky

Firewall USG FLEX 50AX podporuje různé typy VPN připojení včetně IKEv2, SSL a IPsec VPN. Všechna tato řešení nabízejí bezpečné vzdálené připojení. Hardware IPsec VPN umožňuje vytvořit vysoce účinný VPN tunel. Vyrovnávání datové zátěže/záložní připojení přes VPN a protokol IKEv2 zajišťují prvotřídní spolehlivost a bezpečnost VPN pro firemní komunikaci.

Firewall USG FLEX 50AX, který je navržen s důrazem na potřeby malých firem a poboček, poskytuje prvotřídní zabezpečení. Pokročilé síťové a bezpečnostní funkce, jako např. filtrování internetových stránek, synchronizace bezpečnostních profilů a SecuReporter, zlepšují zabezpečení blokováním přístupu na škodlivé nebo nebezpečné internetové stránky a řízením přístupu pomocí integrovaných zásad brány firewall pro hloubkové blokování a filtrování obsahu. Výsledkem je unifikované bezpečnostní řešení pro kabelové i bezdrátové sítě.

Centralizované nastavení pomocí platformy Nebula

Díky absenci fyzického nastavování a zjednodušené centrální správě odpadají při instalaci a provozu firewallu USG FLEX 50AX zbytečné starosti. Po registraci v síti je firewall USG FLEX 50AX automaticky rozpoznán a poté jsou v něm automaticky provedena předem nakonfigurovaná nastavení.

Firewall USG FLEX 50AX umožňuje archivaci protokolů, čímž uživatelům pomáhá dodržovat právní předpisy bez nutnosti instalace dodatečného hardwaru a softwaru.

Vše z jednoho místa a snadno

Všechna zařízení kompatibilní s platformou Nebula, tj. přístupové body, přepínače, bezpečnostní brány a firewally, jsou v cloudu spravována prostřednictvím intuitivního rozhraní, které umožňuje centrálně a na dálku konfigurovat a řídit všechny distribuované sítě a řešit případné problémy.

Komplexní filtrování obsahu

Díky výkonné kombinaci filtrů reputace a kategorií poskytuje firewall USG FLEX 50AX lepší filtrování internetových stránek, a tím i zabezpečení. Dynamická kategorizace obsahu analyzuje doposud neznámé webové stránky a domény a poté určuje, jestli spadají do některé z nežádoucích kategorií, jako jsou např. hazardní a jiné hry, pornografie a mnoho dalších.

Komplexní filtrování obsahu

Díky výkonné kombinaci filtrů reputace a kategorií poskytuje firewall USG FLEX 50AX lepší filtrování internetových stránek, a tím i zabezpečení. Dynamická kategorizace obsahu analyzuje doposud neznámé webové stránky a domény a poté určuje, jestli spadají do některé z nežádoucích kategorií, jako jsou např. hazardní a jiné hry, pornografie a mnoho dalších.

Dokonalý přehled o všech vašich zařízeních

Získejte detailní přehled o svých sítích a o všech kabelových i bezdrátových zařízeních, která se do nich připojují, včetně vlastních zařízení zaměstnanců a IoT. Identifikujte jednotlivá zařízení s odlišnými bezpečnostními parametry a odhalte zranitelnosti, které jsou s těmito zařízeními spojeny. Naše řešení Zyxel SecuReporter malým a středně velkým organizacím šetří čas, který by jinak musely věnovat analýze dění v síti. Se službou Zyxel SecuReporter, která je vytvořena s cílem poskytnout zákazníkům lepší přehled o síťovém provozu, bude vaše organizace vždy vědět, co se v její síti děje.

Deep Insights Into All Your Devices

Analytický report a lepší přehled o dění v síti

Řídicí panel firewallu USG FLEX 50AX poskytuje přehlednou infografiku se shrnutím provozu a statistikami hrozeb. Pomocí služby SecuReporter můžete provádět hlubší analýzu hrozeb, snadno proaktivně sledovat stav sítě a předcházet dalším bezpečnostním incidentům. Z jednoho místa tak získáte přehled o aktivitách v síti a můžete jednoduše řídit větší počet klientů.


* Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.