Nebula Together

Zaporą USG FLEX 50AX można teraz zarządzać z poziomu chmury Nebula z łatwym w użyciu interfejsem administracyjnym oraz uproszoną konfiguracją i aktualizacjami. Funkcje sieciowe i usługi administracyjne przeniesiono do chmury i zoptymalizowano pod kątem zarządzania sieciami rozproszonymi.

Bezpieczna sieć w sklepie detalicznym/oddziale firmy

Zapora USG FLEX obsługuje wiele typów połączeń VPN, w tym IKEv2, SSL i IPsec VPN. Każdy oferuje klientom zabezpieczone zdalne połączenie. Urządzenie ma sprzętowy mechanizm IPsec VPN zapewniający wysoką wydajność tunelu VPN. Funkcje równoważenia obciążenia/przełączania awaryjnego w IKEv2 zapewniają wysoką niezawodność i bezpieczeństwo VPN w Twojej firmie..

Zapora USG FLEX, zaprojektowana z myślą o potrzebach małych firm oraz oddziałów przedsiębiorstw, zapewnia zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczające, takie jak filtrowanie witryn, synchronizowanie profilów bezpieczeństwa oraz SecuReporter, zwiększają stopień bezpieczeństwa poprzez blokowanie do złośliwych lub ryzykownych witryn. Zapewniają też kontrolowany dostęp do zintegrowanych zasad zapory, które pozwalają na bardzo precyzyjne blokowanie i filtrowanie ruchu, stwarzając zunifikowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Scentralizowane konfigurowanie w chmurze Nebula

"Bezdotykowe" wdrożenie i uproszczone, scentralizowane zarządzanie sprawiają, że instalacja i obsługa przestają być kłopotliwe. Po zarejestrowaniu w sieci urządzenie USG FLEX 50AX jest automatycznie wykrywane w momencie podłączenia, po czym zostają zastosowane wstępnie skonfigurowane ustawienia.

USG FLEX 50AX pomaga klientom przestrzegać przepisów, oferując usługę archiwizacji dzienników bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Wszystko w jednym miejsciu

Od punktów dostępowych do przełączników, bram zabezpieczających i zapór sieciowych, wszystkimi urządzeniami Nebula zarządza się w chmurze z wykorzstaniem intuicyjnego interfejsu, który umożliwia konfigurowanie i diagnozowanie rozproszonych sieci na jednym ekranie bez komplikacji związanych ze zdalnym dostępem.

Kompleksowa usługa filtrowania treści

USG FLEX 50AX oferuje ulepszoną funkcję filtrowania treści oraz wyższe bezpieczeństwo dzięki kombinacji filtrowania opartego na reputacji i na kategoriach. Dynamiczna klasyfikacja treści analizuje zawartość poprzednio nieznanych witryn i domen oraz ustala, czy należą one do niepożądanej kategorii, takiej jak hazard, pornografia, gry i wiele innych.

Kompleksowa usługa filtrowania treści

USG FLEX 50AX oferuje ulepszoną funkcję filtrowania treści oraz wyższe bezpieczeństwo dzięki kombinacji filtrowania opartego na reputacji i na kategoriach. Dynamiczna klasyfikacja treści analizuje zawartość poprzednio nieznanych witryn i domen oraz ustala, czy należą one do niepożądanej kategorii, takiej jak hazard, pornografia, gry i wiele innych.

Głęboki wgląd we wszystkie urządzenia

Funkcja Device Insight zapewnia lepszy wgląd w Twoje sieci, w tym urządzenia przewodowe, bezprzewodowe, BYOD i IoT. Włącz ją, aby identyfikować urządzenia o różnych klasach bezpieczeństwa, a także wykrywać luki w zabepiezeniach tych urządzeń. Funkcja ta pomaga małym i średnim firmom ograniczyć czas poświęcoany na badanie zagrożen. Aby zapewnić klientom lepszą widoczność, narzędzie Zyxel SecuReporter oferuje konsolę z kompleksowym zestawieniem punktów końcowych.

Deep Insights Into All Your Devices

Raport analityczny i lepszy wgląd w urządzenia sieciowe

Konsola USG FLEX 50AX zapewnia intuicyjne podsumowanie ruchu i wizualizację statystyk zagrożeń. Wykorzystaj SecuReporter do dalszej analizy zagrożeń dzięki funkcji korelacji, która ułatwia aktywne śledzenie stanu sieci, aby zapobiec następnemu zagrożeniu. Scentralizowany wgląd w operacje sieciowe pozwala łatwo zarządzać wieloma klientami.


* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.