Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Cam kết của Zyxel về Trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp

Là một công dân toàn cầu, Zyxel cam kết thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội và môi trường, cũng như hỗ trợ cho lợi ích tốt nhất của các bên liên quan của nó. Hơn nữa, Zyxel tôn trọng giá trị của cộng đồng không chỉ bằng cách hỗ trợ các khu vực lân cận trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và năng lượng, mà còn bằng cách khuyến khích các nhà cung cấp và nhân viên của mình cam kết tương tự , tất cả với mục tiêu hoàn thành vai trò là những công dân có trách nhiệm. Để ghi nhận sự cống hiến này, "CG Watch 2007" báo cáo bởi ACGA (Hiệp hội Quản trị công ty Châu Á) và CLSA Asia-Pacific Markets xếp hạng Zyxel là doanh nghiệp Xanh tốt thứ 2 ở châu Á và là tốt nhất ở Đài Loan. Tạp chí Global View cũng trao giải thưởng CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) cho Zyxel trong năm 2008 và 2009 để ca ngợi những nỗ lực của công ty.

Với cam kết trách nhiệm vĩnh viễn trong tâm, Zyxel hứa:

01 Quản trị công ty

Đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật và đạo đức kinh doanh.

02 Nhân viên

Khuyến khích sự đa dạng và nhiệt thành trong nhân viên.
Cung cấp nhân viên môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, tăng cường sức khỏe người lao động và phúc lợi xã hội.

03 Cộng đồng

Làm việc với cộng đồng để cải thiện cuộc sống tốt hơn thông qua giáo dục, kinh tế và cũng là hoạt động xã hội.

04 Môi trường

Tiến hành sản xuất kinh doanh với các chính sách sạch với môi trường.

05 sản phẩm

Tiếp tục phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.