Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel'in Kurumsal Sosyal Sorumluluklarına Bağlılığı

Küresel yaşamın bir üyesi olan Zyxel, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmekle birlikte, aynı zamanda paydaşlarının en yüksek menfaatlerini gözetir. Dahası, Zyxel topluluğun değerlerine karşı saygısını yalnız çevre kirliliği ve enerji sorunlarını ele alarak komşularını desteklemekle kalmayıp, ayrıca hep birlikte sorumluluk taşıyan tüzel kişiler olarak görevlerini yerine getirme hedefine sahip tedarikçileri ve çalışanları tarafından da benzer bir yaklaşımın benimsenmesini teşvik ederek gösterir. ACGA (Asya Kurumsal Yönetim Birliği) tarafından yayınlanan “CG Watch 2007” raporu ve CLSA Asya-Pasifik Pazarları, bu bağlılığın ödüllendirilmesi amacıyla Zyxel’i Asya’da ikinci ve Taiwan’da birinci sırada yeşili en üst seviyede koruyan kuruluş olarak derecelendirmiştir. Global View Magazine ise, 2007 CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) Ödülü’nü yine şirketin çalışmalarını övmek amacıyla 2008 yılında Zyxel’e armağan etmiştir.

Sorumluluklarını kesintisiz üstlenen Zyxel aşağıdakileri gerçekleştireceğini taahhüt eder:

01 Kurumsal Yönetişim

Tüm yasal yükümlülükleri ve iş ahlakının gereklerini yerine getirmek
Şirketin mali verilerini ve gelirlerini doğru nitelikte iletmek

02 Çalışanlar

Çalışanlardan oluşan havuzumuzun çeşitliliğini ve enerjisini desteklemek
Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanların sağlığına ve mutluluğuna katkıda bulunmak

03 Toplum

Eğitim, ekonomi ve sosyal gelişim etkinlikleri yoluyla yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli topluluklarla birlikte çalışmak

04 Çevre

Üretimi ve şirket faaliyetlerini yeşilci politikalar uygulayarak yürütmek

05 Ürün

Çevre dostu ve enerji tasarruflu ürünler geliştirmeye devam etmek