Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Spoločenská zodpovednosť firmy Zyxel

Ako obyvateľ tzv. „globálnej dediny“ prijíma Zyxel plnú zodpovednosť vzhľadom k spoločnosti aj k životnému prostrediu, nezabúdajúc na najlepší záujem jeho akcionárov. Zyxel vyjadruje svoj záväzok ku spoločnosti nie len tým, že dáva veľký dôraz na obmedzenie znečisťovania prostredia a úsporu energie, ale taktiež tým, že vyzýva k rovnakým krokom svojich dodávateľov a zamestnancov. Pravdivosť našich záväzkov je ocenená v správe „CG Watch 2007“ vydanej asociáciou ACGA (Asian Corporate Governance Association) a CLSA Asia-Pacific Markets, ktorá radí Zyxel na druhé miesto v zozname ekologických spoločností (Green Enterprise) v Ázii a na prvé miesto na Tajwane. Časopis Global View Magazin taktiež odovzdal spoločnosti Zyxel v roku 2008 cenu CSR (Corporate Social Responsibilities) za rok 2008, ako ocenenie snahy zodpovedného správania sa firmy Zyxel.

S ohľadom na trvalý záväzok k zodpovednému chovaniu sa firma Zyxel zaväzuje:

01 Vedenie spoločnosti

Spĺňať všetky právne požiadavky a etické kritéria obchodnej politiky. Uvádzať finančný a ziskový status spoločnosti správne.

02 Zamestnanci

Podporovať diverzitu zamestnancov a dobré pracovné prostredie.
Poskytovať zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné prostredie a starať sa o zdravie a dobrý stav svojich zamestnancov.

03 Komunita

Spolupracovať s komunitami v okolí v záujme zlepšenia života s ohľadom na vzdelanie, ekonomickú situáciu a sociálnu rovnováhu.

04 Životné prostredie

Orientovať výrobu a obchod podľa ekologických zreteľov.

05 Výrobky

Pokračovať vo vývoji výrobkov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a energeticky efektívne.