Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Angajamentul Zyxel

Angajamentul Zyxel pentru Responsabilitate Socială Corporatistă
(Corporate Social Responsibilities)

Ca membră a ”Satului Global”, Zyxel este determinată să își respecte responsabilitățile către societate și mediul înconjurător, în acelaşi timp susţinând interesele acţionarilor săi. Mai mult decât atât, Zyxel respectă valoarea comunității nu numai prin adresarea problemelor legate de poluare și energie, dar și în ceea ce privește încurajarea furnizorilor și angajaților săi de a respecta angajamente similare, toate aceste acțiuni având ca scop punerea în practică a rolului nostru de ”bun cetățean” corporatist. Ca recunoaștere a dedicației cu care urmărește acest obiectiv, raportul "CG Watch 2007" publicat de ACGA (Asian Corporate Governance Association) și CLSA Asia-Pacific Markets a plasat Zyxel pe al doilea loc în clasamentul Green Enterprise în Asia și pe primul loc în Taiwan. De asemenea, Global View Magazine a apreciat eforturile companiei și i-a acordat”CSR (Corporate Social Responsibilities) Award” în 2008 și 2009.

Având permanent în atenție responsabilitatea sa, Zyxel se angajează:

01 Guvernanță Corporatistă

Să îndeplinească toate cerințele legale și de etică în afaceri

02 Angajați

Încurajează diversitatea și energia tuturor membrilor echipei sale
Asigură angajaților un mediu de lucru sigur și sănătos, promovând în același timp sănătatea și bunăstarea acestora

03 Comunitate

Colaborează cu comunitatea pentru a îmbunătăți nivelul de trai prin activități legate de educație, prosperitate economică și socială

04 Mediu

Administrează activitățile de producție și afaceri având în vedere ”politicile verzi”

05 Produse

Continuă să dezvolte produse prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere energetic.