Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zaangażowanie firmy Zyxel

Zaangażowanie firmy ZyXEL w
społeczną odpowiedzialność biznesu

Stanowiąc część globalnej społeczności, firma Zyxel pragnie spełnić swoje zobowiązania zarówno względem społeczeństwa i środowiska naturalnego, jak również wobec interesów swoich udziałowców. Ponadto firma Zyxel szanuje wartość społeczeństwa nie tylko poprzez wspieranie inicjatyw związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń i oszczędzaniem energii, ale również zachęcając swoich dostawców i pracowników do podobnego zaangażowania się w kwestie ochrony środowiska. Wszystko to ma na celu wypełnienie roli firmy jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem zaangażowania firmy Zyxel w tę problematykę jest raport „CG Watch 2007” przygotowany przez Azjatyckie Stowarzyszenie Ładu Korporacyjnego (ACGA - Asian Corporate Governance Association) oraz grupę CLSA Asia-Pacific Markets, w którym firma Zyxel zajęła drugie miejsce w kategorii najbardziej ekologicznych firm w Azji i pierwsze miejsce w tej samej kategorii na Tajwanie. Zaangażowanie firmy potwierdza również nagroda Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2007 przyznana przez magazyn Global View Magazine w roku 2008.

W zakresie odpowiedzialności społecznej firma Zyxel zobowiązuje się:

01 Ład korporacyjny

Spełnić wszystkie wymagania natury prawnej oraz wymogi związane z etyką biznesu
Precyzyjnie informować o kondycji finansowej oraz przychodach firmy

02 Pracownicy

Wspierać różnorodność oraz energię pracowników
Zagwarantować pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz wspierać ich zdrowie i dobrobyt

03 Społeczeństwo

Współpracować ze społeczeństwem w celu stworzenia lepszych warunków życiowych poprzez edukację, ekonomię i aktywność na polu dobrobytu społecznego

04 Środowisko

Przestrzegać zasad ochrony środowiska w produkcji i działalności gospodarczej

05 Produkty

Tworzyć produkty wydajne energetycznie i przyjazne dla środowiska