Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Společenská odpovědnost firmy Zyxel

Jako obyvatel tzv. „globální vesnice“ přijímá Zyxel plnou odpovědnost vzhledem ke společnosti i životnímu prostředí, nezapomínaje na nejlepší zájem jeho akcionářů. Zyxel vyjadřuje svůj závazek ke společnosti nejen tím, že dává velký důraz na omezení znečišťování prostředí a úspory energie, ale také tím, že vyzývá ke stejným krokům své dodavatele a zaměstnance. Opravdovost našich závazků je oceněna ve zprávě „CG Watch 2007“ vydané asociací ACGA (Asian Corporate Governance Association) a CLSA Asia-Pacific Markets, která řadí Zyxel na druhé místo v seznamu ekologických společností (Green Enterprise) v Asii a na první místo na Tajwanu. Časopis Global View Magazin také předal společnosti Zyxel v roce 2008 cenu CSR (Corporate Social Responsibilities) za rok 2008, jako ocenění snahy odpovědného chování firmy Zyxel.

S ohledem na trvalý závazek k odpovědnému chování se firma Zyxel zavazuje:

01 Vedení společnosti

Splňovat všechny právní požadavky a etická kritéria obchodní politiky.Uvádět finanční a ziskový status společnosti správně.

02 Zaměstnanci

Podporovat diverzitu zaměstnanců a dobré pracovní prostředí.
Poskytovat zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí a starat se o zdraví a dobrý stav svých zaměstnanců.

03 Komunita

Spolupracovat s komunitami v okolí v zájmu zlepšení života s ohledem na vzdělání, ekonomickou situaci a sociální rovnováhu.

04 Životní prostředí

Orientovat výrobu a obchod podle ekologických zřetelů.

05 Výrobky

Pokračovat ve vývoji výrobků, které jsou šetrné k životnímu prostředí a energeticky efektivní.