Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Ангажиментите на Zyxel

Ангажиментите на Zyxel за
корпоративна социална отговорност

Като член на глобалния свят, Zyxel се ангажира да изпълни своята отговорност към обществото и околната среда, както и да подкрепя интересите на всички заинтересовани лица. Освен това Zyxel уважава ценностите на обществото, не само като подпомага решаването на проблемите на замърсяването и разхода на енергия, но също така и като изисква подобен ангажимент от своите доставчици и служители, за да изпълни своята роля на отговорен корпоративен гражданин. Като признание на това, докладът "CG Watch 2007", публикуван от ACGA (Азиатската асоциация за корпоративно управление) и CLSA Азиатско-тихоокеанските пазари класира Zyxel на второ място в класацията за зелени предприятиq в Азия и на първо място в Тайван. Списание GlobalView също присъди наградата CSR (Корпоративна Социална отговорност) на Zyxel през 2008 г. и 2009 г., за признание на усилията на компанията.

С постоянен ангажимент към тези свои отговорности, Zyxel обещава да:

01 Корпоративно управление

Да спазва всички законови изисквания и бизнес етика

02 Служители

Да насърчава разнообразието и енергията на своите служители
Да осигури на служителите си безопасни и здравословни условия на труд и да подкрепя здравето и благополучието им.

03 Общество

Да работи с обществото, с цел подобряване на условията на живот чрез образование, икономика и социални дейности

04 Околна среда

Да води зелена политика в производството и работата си

05 Продукт

Да продължи да развива екологични и енергоефективни продукти