Thông tin bảo hành

Thông tin bảo hành
Thông tin bảo hành

Zyxel cung cấp bảo hành cho người dùng cuối đầu tiên mua hàng, sản phẩm sẽ không có vấn đề về chất lượng vật liệu và kỹ thuật sản xuất trong một khoảng thời gian xác định (gọi là Thời gian bảo hành) tính từ ngày mua hàng. Vui lòng bấm chọn Chính sách bảo hành để biết thêm chi tiết.