Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel'in Çevre Politikası Bildirimi

EPD PCR

Zyxel uluslararası kurallar, gereksinimler ve standartlar gereğince çevresel gelişime olan sorumluluğuna bağlıdır; bunu birincil görevi ve temel kurumsal görevi olarak görür. Zyxel; ADSL CPE serisi ürün LCA'sını başlatmıştır ve buna devam eder. Bu, "ISO 14045 Çevresel etiketler ve beyannameler- Tip III çevresel beyannameler- İlkeler ve prosedürler" gereksinimlerine karşı yetkili üçüncü şahıs Çevresel ve Gelişim Kuruluşu tarafından doğrulanmıştır.

Çevresel ürün beyannamesi (EPD), ISO 14040 serisi standardizasyonlarından seçilmiş kategori parametrelerine bağlı olarak bir ürünün çevresel performansının nicel olarak tanımlanmasını sağlar, ancak, şirket için diğer çevresel bilgileri ortadan kaldırmaz. Ürün kategorisi kuralları (PCR) için çevresel etki unsurlarının ve uygunluk parametrelerinin ölçüm kuralları, seçilen kategori için EPD doğrulanmadan önce oluşturulacaktır. EPD yöntembilimi ve ISO standartları kullanılarak, odak noktaları aşağıdaki gibi tanımlanıp açıklanacaktır:

01
Doğal kaynak tüketimi, g/Sb
02
Energy tüketimi, J (Joules)
03
Su tüketimi, dm3
04
Küresel Isınma Potansiyeli, kg/CO2
05
Stratospherik ozon tüketimi
06
Air toksisitesi ,kötü hava hacmi
07
Su toksisitesi
08
Fotokimyasal ozon oluşumu
09
Hava asitlendirme potansiyeli, g/SO2
10
Su ötrefikasyonu, g/PO43−
11
Tehlikeli Atık Üretimi, kg

Zyxel, 2007 yılındaADSL CPE ürün kategorisi için PCR (HOME GATEWAY) setini kabul eden dünyanın ilk ağ oluşurma ekipman firması oldu. Zyxel 2008 yılında Başarı Belgesi verilen ve kar amacı gütmeyen III. tip uluslararası çevresel beyanname organizasyonları ve uygulatıcıları birliği olan Küresel Çevresel Beyannameler Ağına kabul edilen ilk ağ oluşturma şirketi oldu. 2013 yılında Telecom Italia SpA, Italy Politecnico di Torino; PCR'ı (HOME AND SOHO GATEWAYS, EPD no. 2013:10) yeniden isimlendirmek (UN CPC 47223'e bağlı olarak), güncellemek ve Çevresel Ürün Beyan sistemi olan EPD®'ye kayıt için Zyxel ile işbirliği yaptı