Povinnosti a dôsledky NIS2

Odhalenie digitálnych povinností

Európsky parlament schválil smernicu NIS2, ktorá vyžaduje, aby ju členské krajiny EÚ začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do októbra 2024. Táto smernica je spojená so sankciami pre tých, ktorí ju nebudú dodržiavať.

V prípade dôležitých organizácií by pokuty mohli dosiahnuť až 10 miliónov eur alebo 2 % ich ročného globálneho obratu. Významným organizáciám by pritom mohli hroziť pokuty až do výšky 7 miliónov EUR alebo 1,4 % ich ročného celosvetového obratu. S blížiacim sa termínom je dôležité zabezpečiť súlad s predpismi.

Smernica NIS2 sa týka rôznych sektorov

Očakáva sa, že smernica NIS2 prinesie zvýšené presadzovanie a povinnosti, čím sa podporí bezpečnejšie digitálne hospodárstvo v rámci Európskej únie a zároveň sa zvýši ochrana pred kybernetickými útokmi. Prečítajte si, ako môžeme pomôcť pri príprave a podpore rôznych sektorov uvedených nižšie:

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti pre poskytovateľov služieb IKT

V rámci tejto smernice sú našou cieľovou skupinou predovšetkým poskytovatelia informačných a komunikačných služieb (IKT služby). Spoluprácou s poskytovateľmi služieb IKT môžeme poskytnúť špičkové sieťové riešenia, ktoré posilnia ich schopnosť zabezpečiť kritické komunikačné kanály a údaje, čím sa zabezpečí nepretržitý tok informácií a zároveň sa zmiernia kybernetické hrozby.

Zvyšovanie úrovne digitálnej infraštruktúry v rámci NIS 2

Naše odvetvie je dobre vybavené na to, aby významne prispelo k zlepšeniu prvkov digitálnej infraštruktúry zdôraznených v smernici NIS 2, ako sú telekomunikácie, DNS, TLD, dátové centrá, dôveryhodné služby a cloudové služby. Náš technologický pokrok môže posilniť základy týchto základných prvkov, zvýšiť ich spoľahlivosť, škálovateľnosť a bezpečnosť a v konečnom dôsledku posilniť celý digitálny ekosystém.

Zabezpečenie digitálnych aktív pre MSP a MSSP

Máme jedinečnú možnosť podporovať poskytovateľov spravovaných služieb a spravovaných bezpečnostných služieb v ich poslaní chrániť digitálne aktíva svojich klientov. Naše odborné znalosti v oblasti sieťových pokrokov im môžu umožniť poskytovať komplexné, proaktívne bezpečnostné riešenia, ktoré účinne riešia vznikajúce hrozby a poskytujú pokoj podnikom a organizáciám, ktoré sa spoliehajú na ich služby.