Co přináší a vyžaduje směrnice NIS2

Povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Evropský parlament v roce 2022 schválil směrnici NIS2, kterou jsou členské státy EU povinny zavést nejpozději v říjnu 2024 do své národní legislativy. Součástí směrnice jsou také pokuty za její nedodržování.

Dle směrnice mohou být tzv. základním subjektům vyměřeny pokuty až 10 milionů EUR nebo 2 % jejich ročního celosvětového obratu, zatímco tzv. důležitým subjektům mohou být uděleny pokuty až do výše 7 milionů EUR nebo 1,4 % jejich ročního celosvětového obratu. Všichni, kterých se tato směrnice týká, proto musí co nejdříve zajistit její dodržování.

Působnost směrnice NIS2 zahrnuje celou řadu odvětví

Od směrnice NIS2 se očekává, že přispěje k důslednějšímu plnění povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti, podpoří rozvoj bezpečnější digitální ekonomiky v Evropské unii a posílí ochranu proti kybernetickým útokům. Přečtěte si, jak níže uvedeným odvětvím můžeme pomoct s dodržováním této směrnice.

Lepší kybernetická bezpečnost pro poskytovatele služeb ICT

V souvislosti se směrnicí NIS2 jsou naší cílovou skupinou především poskytovatelé informačních a komunikačních služeb (ICT). Ve spolupráci s nimi dokážeme poskytovat nejmodernější síťová řešení, která jim umožní lépe chránit kriticky důležité komunikační kanály a data, zajistit nepřerušovaný přenos informací a současně potlačit kybernetické hrozby.

Posílení digitální infrastruktury v souladu se směrnicí NIS2

Naše odvětví je připraveno výrazně přispět ke zlepšení součástí digitální infrastruktury, na které výslovně upozorňuje směrnice NIS2. Mezi ně patří mimo jiné telekomunikace, DNS služby, domény nejvyšší úrovně (TLD), datová centra, služby vytvářející důvěru a cloudové služby. Naše nejmodernější technologie upevňují základy těchto klíčových součástí digitální infrastruktury, zlepšují jejich spolehlivost, škálovatelnost a zabezpečení a v konečném důsledku lépe chrání celý digitální ekosystém.

Ochrana digitálních aktiv pro MSP a MSSP

Máme jedinečné předpoklady k tomu, abychom poskytovatele řízených služeb (MSP) a poskytovatele řízených bezpečnostních služeb (MSSP) podporovali při ochraně digitálních aktiv jejich zákazníků. Naše bohaté zkušenosti se síťovými technologiemi jim umožní poskytovat komplexní a proaktivní bezpečnostní produkty, které efektivně řeší stávající i nové hrozby a zajišťují bezproblémové fungování všech, kdo se spoléhají na jejich služby.