Obowiązki i implikacje NIS2 zbadane

Odsłanianie odpowiedzialności cyfrowej

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę NIS2, która wymaga od państw członkowskich UE włączenia jej do swoich przepisów krajowych do października 2024 roku. Dyrektywa ta wiąże się z karami dla tych, którzy jej nie przestrzegają.

W przypadku istotnych organizacji grzywny mogą wynieść nawet 10 milionów euro lub 2% ich rocznego globalnego obrotu. W przypadku kluczowych organizacji kary mogą sięgać nawet 10 milionów euro lub 2% ich rocznego światowego obrotu. W miarę zbliżania się terminu ważne jest zapewnienie zgodności.

Dyrektywa NIS2 obejmuje różnorodne sektory

Oczekuje się, że dyrektywa NIS2 doprowadzi do zaostrzenia egzekwowania przepisów i obowiązków, wspierając bezpieczniejszą gospodarkę cyfrową w Unii Europejskiej, jednocześnie zwiększając ochronę przed cyberatakami. Dowiedz się, jak możemy pomóc w przygotowaniu i wspieraniu różnych sektorów wymienionych poniżej:

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla dostawców usług ICT

W ramach dyrektywy nasza grupa docelowa obejmuje przede wszystkim dostawców usług informacyjno-komunikacyjnych (usługi ICT). Współpracując z dostawcami usług ICT, możemy dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania sieciowe, które zwiększają ich zdolność do zabezpieczania krytycznych kanałów komunikacji i danych, zapewniając nieprzerwany przepływ informacji przy jednoczesnym ograniczaniu cyberzagrożeń.

Rozwój infrastruktury cyfrowej w ramach NIS 2

Nasza branża jest dobrze przygotowana, aby znacząco przyczynić się do poprawy elementów infrastruktury cyfrowej podkreślonych w dyrektywie NIS 2, takich jak telekomunikacja, DNS, TLD, centra danych, usługi zaufania i usługi w chmurze. Nasze postępy technologiczne mogą wzmocnić fundamenty tych kluczowych komponentów, zwiększając ich niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo, ostatecznie wzmacniając cały cyfrowy ekosystem.

Zabezpieczanie zasobów cyfrowych dla dostawców MSP i MSSP

Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, aby wspierać dostawców usług zarządzanych i zarządzanych usług bezpieczeństwa w ich misji polegającej na ochronie zasobów cyfrowych ich klientów. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie zaawansowanych rozwiązań sieciowych może umożliwić im dostarczanie kompleksowych, proaktywnych rozwiązań bezpieczeństwa, które skutecznie przeciwdziałają pojawiającym się zagrożeniom, zapewniając spokój ducha firmom i organizacjom korzystającym z ich usług.