Ako udržať firmy a verejné služby aj v dobe koronavírusovej v prevádzke

„Pandémia koronavírusu je nielen skutočnou skúškou ohňom pre každého z nás, ale tiež situáciou, kedy sa naplno prejavujú výhody vzdialeného pripojenia, spolupráca na diaľku a práca z domu,hovorí Kevin Drinkall, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu s bezdrôtovými a cloudovými produktami, región EMEA.

 

Spoločnosť Zyxel rovnako ako ostatné firmy z IT sektoru na výhody práce z domu upozorňuje už veľa rokov. Doposiaľ sme hlavnú prednosť vzdialenej práce videli hlavne v tom, že prináša flexibilitu a slobodu, eliminuje zbytočné cestovanie, umožňuje tímom z rôznych lokalít kedykoľvek spolupracovať a poskytuje platformu napríklad pre vzdelávanie alebo lekárske prehliadky na diaľku.

V dnešných dňoch sa naviac ukazuje, že služby a riešenia pre vzdialené pripojenie sú mimoriadne praktické tiež pri prekonávaní nepredvídaných udalostí a situácií, ako je napríklad globálna pandémia koronavírusu.

Z dôvodu obmedzených možností cestovania a núteného uzavrenia škôl, kaviarní, barov a celých pracovísk sa v posledných týždňoch stále viac organizácií začína spoliehať na technológie vzdialeného prístupu, ktoré im umožňujú naďalej fungovať čo najnormálnejším spôsobom.

 

Pomôžeme vám fungovať ďalej

V niektorých regiónoch spoločnosť Zyxel zaznamenala výrazný nárast dopytu po produktoch, ktoré ľuďom pomáhajú sa z domu bezpečne pripojiť k podnikovej sieti – jedná sa napr. o bezdrôtové prístupové body, bezpečnostné brány a VPN riešenia. Stále viac zákazníkov a poskytovateľov riadených služieb tiež využíva platformu Zyxel Nebula pre vzdialenú správu sietí pomocou cloudu.

Najmä školy a firmy hľadajú spôsoby, ako predísť každodennému zhromažďovaniu skupín osôb v uzavrených priestoroch. Vyššie uvedené produkty im umožňujú pokračovať vo výuke a v tímovej komunikácii a spolupráci bez toho,  aby študenti, respektíve zamestnanci, museli byť fyzicky prítomní na rovnakom mieste.

Inými slovami, tieto produkty slúžia presne k tomu, k čomu sú určené. Vzhľadom k súčasnej situácii sa však zmenil rozsah ich uplatnenia. Technológia pre pripojenie a spoluprácu z domu naraz prestali byť len sekundárnym riešením, ktoré šetrí náklady a čas na dochádzanie do práce a umožňuje zdieľať nápady a pracovať na projektoch, a stali sa tým, čo udržuje verejné služby a svet podnikania v prevádzke.

Rastúca popularita práce z domu

Bude zaujímavé sledovať, čo nastane po skončení súčasnej krízy, až sa zamestnanci budú môcť vrátiť späť na pracovisko a študenti do škôl. Zistenie, že práca z domu nie je nijak náročná z hľadiska zavedenia a riadenia a že prináša všetky vyššie uvedené výhody, podľa nášho názoru povedie k jej značnému rozšíreniu.

Sme presvedčení, že zákazníci, ktorých súčasné nežiadúce okolnosti donútili si prácu z domu vyskúšať, dospejú k záveru, že sa jedná o riešenie, ktoré v sebe spojuje efektivitu, úsporu nákladov a hmatateľné prínosy jednak pre organizáciu, tak pre jednotlivca. Podľa nášho názoru by k tomuto zisteniu skôr či neskôr dospeli aj za normálnych okolností, pričom pandémia koronavírusu zavádzanie práce z domu iba urýchlila.

Nie je pochybností o tom, že hneď ako to bude bezpečné, pracoviská a školy znovu ožijú. Nič podľa nás nedokáže nahradiť intenzitu a hĺbku porozumenia, medziľudskú interakciu a inovatívny potenciál vychádzajúci zo spoločnej fyzickej prítomnosti skupiny ľudí na poradách, workshopoch či prednáškach.

Aj napriek tomu však platí, že práca a spolupráca na diaľku môže hrať omnoho väčšiu rolu než doposiaľ. Predpokladáme, že v budúcnosti bude z domu pracovať viac ľudí a že organizácie aj zamestnanci budú môcť využívať všetko, čo sme im v posledných rokoch sľubovali. A v neposlednom rade technológie pre vzdialené pripojenie organizáciám umožnia lepšie sa pripraviť na nepredvídané udalosti, ako je napr. globálna pandémia znemožňujúca cestovanie a pohyb ľudí na pracoviskách a v školských zariadeniach.

Bližšie informácie