Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Riešenie Nebula Together

Riešenie pre budúcnosť malých firiem

Dnešná doba na firmy kladie stále vyššie nároky v oblasti digitalizácie. Tradičné spôsoby fungovania sú nahradzované elektronickou komerciou, vzdialenou prácou a sociálnymi sieťami. V dôsledku toho sa spoľahlivé a nepretržité pripojenie stalo nedielnou súčasťou každodenného chodu firiem.

Najčastejšie problémy malých firiem v oblasti IT

Malé firmy musia byť agilné a schopné reagovať na meniace sa nároky trhu. To znamená, že pri svojom každodennom chode sa neobídu bez jednoduchého, spoľahlivého a nepretržitého pripojenia. V oblasti IT sa malé firmy často potýkajú s nasledujúcimi výzvami:

Ako vám môžeme pomôcť

Máme WiFi riešenia, ktoré fungujú

Platforma Nebula od spoločnosti Zyxel prináša rýchle a spoľahlivé pripojenie pre mobilné platobné terminály, digitálne cedule, IoT a všetky ďalšie sieťové zariadenia. Vďaka optimalizácii na úrovni aplikácií dokážete svojim zamestnancom aj zákazníkom poskytovať spoľahlivé služby.

Pripojenie pomocou 5G/LTE routerov

Buďte neustále pripojení pomocou našich 5G/LTE routerov. Rozšírte svoju firemnú sieť aj do miest, kde doposiaľ nie je prístup k internetu. Buďte neustále pripojení a využívajte nové príležitosti k interakcii s vašimi zákazníkmi.

Zabezpečenia, ktoré sa neustále vyvíjajú k vášmu prospechu

Ponúkame sieťové zabezpečenia, ktoré sa neustále vyvíjajú s ohľadom na nároky nepretržite sa meniaceho pracovného prostredia. Či už sa jedná o flexibilné zabezpečenie priamo z bezdrôtového prístupového bodu alebo o podporu prístupu pre zamestnancov a klientov, naše riešenie, ktoré je výsledkom spolupráce s prednými svetovými poskytovateľmi sieťového zabezpečenia, vás pred najnovšími hrozbami chráni už niekoľko minút po ich výskyte.

Stačí pár kliknutí a ste pripojení

Platforma Nebula od spoločnosti Zyxel umožňuje konfiguráciu sieťových zariadení na diaľku prostredníctvom cloudu. Po dodaní stačí zariadenia kompatibilné s platformou Nebula pripojiť a zapnúť, čím odpadá nutnosť volať inštalačnú firmu.

Naše riešenie v kostke

Zistite, ako vám Nebula pomôže držať krok s nárokmi vašich zákazníkov.

Rýchle nasadenie siete

  • Jednoduchšie nastavenie
  • Sprevádzkovanie behom niekoľkých málo minút
  • Žiadne čakanie na inštaláciu poskytovateľom služieb

Rýchle a spoľahlivé pripojenie

  • Ultra rýchly prístupový bod štandardu WiFi 6
  • Optimalizácia WiFi na úrovni aplikácií
  • Extra zabezpečenie v prístupovom bode
Prístupový bod štandardu WiFi 6

Lepšia správa a kybernetické zabezpečenie

  • Bezpečné pripojenie pre zákazníkov a zamestnancov
  • Jednoduchšia správa IT vďaka unifikovanej platforme
  • Voliteľné zabezpečenie (firewall/prístupový bod)
Firewall
Prepínač
Prístupový bod štandardu WiFi 6

Spolu sme silnejší

Nová platforma Nebula Together prináša dodatočné bezpečnostné prvky a dokáže sa prispôsobiť každému režimu v rýchle sa meniacom pracovnom prostredí. Nebula Together umožní bezpečný vzdialený prístup do všetkých vašich sietí a súčasne vzdialeným zamestnancom poskytne rovnakú úroveň bezpečnosti ako priamo na pracovisku.

Pobočky

Nielen rastúce organizácie uvítajú lepšiu škálovateľnosť a väčšiu kontrolu nad prevádzkou zariadení v rôznych lokalitách naprieč sieťou. Naše riešenie umožňuje bezpečné a jednoduché pripojenie a zabezpečenie pre centrálu, pobočky aj vzdialených zamestnancov.

Hybridné pracovné
prostredie

S platformou Nebula Together dokážete podporovať zamestnancov pracujúcich mimo firemné priestory a odkiaľkoľvek a kedykoľvek spravovať ich prístup k firemným dátam.

Poskytovatelia riadených
služieb

Či už vám ide o jednoduché nasadenie, efektívnu kontrolu alebo správu zabezpečenia v reálnom čase, naše produkty a centralizovaná platforma splní všetky vaše nároky na riadené služby.

Tradične riadené
organizácie

S platformou Nebula Together je prechod na cloud hračkou! Náš centralizovaný riadiaci systém uľahčuje nasadenie a správu sietí a ich zariadení.

Nebula = jedna platforma pre všetko

Všetko, čo potrebujete, nájdete v užívateľsky ústretovej platforme Nebula. ktorá umožňuje jednoduchú správu, monitoring a analýzu prevádzky kompatibilných firewallov, prístupových bodov a prepínačov.

Lepšia spolupráca vďaka pokročilej
ATP ochrane v cloude

Pre ešte lepšie zabezpečenie sme matricu Zyxel Security Matrix v platforme Nebula posilnili o firewally ATP v cloude, ktoré využívajú kolaboratívnu ochranu sietí a technológiu sandboxing. Vedľa špičkového zabezpečenia s platformou Nebula získate tiež podrobné reporty, aktívny monitoring a dokonalý prehľad o dianí v sieti.

Rovnaká úroveň zabezpečenia naprieč sieťami

Spoločnosť Zyxel ponúka širokú škálu produktov pre vzdialený prístup do sietí, ako napr. firewally pre centrály a pobočky alebo vzdialené prístupové body s funkciami Secure WiFi a VPN client pre bezpečné pripojenie vzdialených pracovníkov do firemných sietí. Všetky dostupné licencie nájdete na platforme Zyxel Marketplace.

Komplexné riešenie pre našich obchodných partnerov

Spoločnosť Zyxel pre svojich obchodných partnerov vytvorila platformu Circle. ktorá slúži k centrálnej správe licencií a umožňuje okrem iného ich bezproblémový nákup, zjednotenie doby platnosti pre jednotlivé zariadenia a jednoduché predĺženie licencií.

Vyberte si produkty podľa vašich potrieb

Only specific Access Point, Switch, Firewall models and firmware versions support Nebula Together. Before adding an products to the Nebula Cloud service, make sure that it is a supported model and that it is running the required firmware version. Supported models and firmware are here.

Spoločne pre vás nájdeme najlepšie riešenie