Small changes that make a big difference

09/12/2021 Malé, ale pritom dôležité zmeny

Jednotlivé zmeny obsiahnuné v najnovšej aktualizácii firmwaru pre bezpečnostné zariadenia značky Zyxel sa síce môžu zdať nepodstatné, dohromady však majú veľký význam a zaisťujú, aby vaše zabezpečenie bolo vždy aktuálne. Bližšie ich predstaví Thorsten Kurpjuhn, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj európskeho trhu s bezpečnostnými produktami.

Určite ste už počuli pojem kaizen, ktorý vyjadruje japonskú filozofiu presadzujúcu neustále zlepšovanie prostredníctvom malých zmien. Hoci sa nejedná o filozofiu, ktorú by sme v spoločnosti Zyxel uplatňovali vedome, v praxi sa ňou riadime každý deň. Neustále nás zaujímajú názory a podnety zákazníkov a obchodných partnerov o tom, ako by sme mohli naše výrobky zlepšiť.

V prípade bezpečnostných produktov je taká spätná väzba úplne nenahraditeľná. Naše riešenie musíme nepretržite upravovať s ohľadom na neustále sa meniacu povahu kybernetických hrozieb. Samozrejme, že vedľa týchto malých a priebežne vykonávaných zmien čas od času prichádzame tiež so zmenami zásadnými, ako je napr. rozšírenie kompatibility platformy Nebula. V takých prípadoch obvykle na trh uvádzame úplne novú verziu produktov.

Bezprostredné výhody

Obyčajne však platí, že zavádzané vylepšenia sú pomerne drobné a prichádzajú v podobe častých aktualizácií firmwaru. Väčšina našich zákazníkov a obchodných partnerov si týchto aktualizácií možno ani nevšimne. Aj to najmenšie zlepšenie však pridáva našim riešeniam na kvalite, a preto je určite na mieste si každú aktualizáciu firmwaru stiahnuť.

Posledná vydaná verzia firmwaru nesie označenie 5.20 a prináša približne 50 zlepšení. Zmeny obsiahnuté v aktualizáciách sú väčšinou malé a niekedy slúžia iba k vylepšeniu už dostupných funkcií. Vždy však platí, že každá nová verzia firmwaru obsahuje niekoľko aktualizácií, ktoré sú pre užívateľov prínosné.

Najnovšia verzia 5.20 obsahuje okrem iného aktualizáciu funkcií platformy Nebula pre naše zariadenia USG Flex a ATP, ktoré sú dôležité pre správu sieťovej infraštruktúry v cloude. A každá organizácia, ktorej zamestnanci pracujú na home office, nepochybne ocenia rozšírenú funkcionalitu VPN.

Vždy aktuálne zabezpečenia

Súčasťou verzie 5.20 sú tiež početné zlepšenia bezpečnostných funkcií a použiteľnosti, ktoré posilňujú funkcionalitu zariadení USG Flex a ATP a prispievajú k vyššej spokojnosti našich zákazníkov. Hlavný prínos nového firmwaru avšak spočíva v tom, že zaisťuje, aby ochrana poskytovaná našimi zariadeniami bola vždy aktuálna.

Práve zabezpečenie je tým, na čom záleží najviac a súčasne dôvodom, prečo sú zmeny realizované formou pravidelných aktualizácií firmwaru dôležité. Ako som už spomenul, zlepšovanie je proces, ktorý u nás nikdy nekončí. Každý rok obyčajne vydáme tri alebo štyri aktualizácie firmwaru, pričom každá z nich prináša celú sériu zmien. Za dvanásťmesačné obdobie sa tak môže jednať až o 200 zlepšení celkom. Väčšina týchto zmien síce nie je nijak veľká, ale spoločne majú veľký dopad.