Small changes that make a big difference

9/12/2021 Malé, ale přitom důležité změny

Jednotlivé změny obsažené v nejnovější aktualizaci firmwaru pro bezpečnostní zařízení značky Zyxel se sice mohou zdát nepodstatné, dohromady však mají velký význam a zajišťují, aby vaše zabezpečení bylo vždy aktuální. Blíže je představí Thorsten Kurpjuhn, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj evropského trhu s bezpečnostními produkty.

Určitě jste už slyšeli pojem kaizen, který vyjadřuje japonskou filozofii prosazující neustálé zlepšování prostřednictvím malých změn. Ačkoli se nejedná o filozofii, kterou bychom ve společnosti Zyxel uplatňovali vědomě, v praxi se jí řídíme každý den. Neustále nás zajímají názory a podněty zákazníků a obchodních partnerů o tom, jak bychom mohli naše výrobky zlepšit.

V případě bezpečnostních produktů je taková zpětná vazba naprosto nepostradatelná. Naše řešení musíme nepřetržitě upravovat s ohledem na neustále se měnící povahu kybernetických hrozeb. Samozřejmě, že vedle těchto malých a průběžně prováděných změn čas od času přicházíme také se změnami zásadními, jako je např. rozšíření kompatibility platformy Nebula. V takových případech obvykle na trh uvádíme úplně novou verzi produktů.

Bezprostřední výhody

Obvykle však platí, že zaváděná vylepšení jsou poměrně drobná a přicházejí v podobě častých aktualizací firmwaru. Většina našich zákazníků a obchodních partnerů si těchto aktualizací možná ani nevšimne. I sebemenší zlepšení však přidává našim řešením na kvalitě, a proto je určitě na místě si každou aktualizaci firmwaru stáhnout.

Poslední vydaná verze firmwaru nese označení 5.20 a přináší přibližně 50 zlepšení. Změny obsažené v aktualizacích jsou většinou malé a někdy slouží pouze k vylepšení již dostupných funkcí. Vždy však platí, že každá nová verze firmwaru obsahuje několik aktualizací, které jsou pro uživatele přínosné.

Nejnovější verze 5.20 obsahuje mimo jiné aktualizace funkcí platformy Nebula pro naše zařízení USG FLEX a ATP, které jsou důležité pro správu síťové infrastruktury v cloudu. A každá organizace, jejíž zaměstnanci pracují na home office, nepochybně ocení rozšířenou funkcionalitu VPN.

Vždy aktuální zabezpečení

Součástí verze 5.20 jsou také četná zlepšení bezpečnostních funkcí a použitelnosti, která posilují funkcionalitu zařízení USG FLEX a ATP a přispívají k vyšší spokojenosti našich zákazníků. Hlavní přínos nového firmwaru nicméně spočívá v tom, že zajišťuje, aby ochrana poskytovaná našimi zařízeními byla vždy aktuální.

Právě zabezpečení je tím, na čem záleží nejvíc a současně důvodem, proč jsou změny prováděné formou pravidelných aktualizací firmwaru důležité. Jak už jsem se zmínil, zlepšování je proces, který u nás nikdy nekončí. Každý rok obvykle vydáme tři nebo čtyři aktualizace firmwaru, přičemž každá z nich přináší celou řadu změn. Za dvanáctiměsíční období se tak může jednat až o 200 zlepšení celkem. Většina těchto změn sice není nijak velká, ale společně mají velký dopad.