Flexible options for faster multi-gig’ networking

12/02/2022 Flexibilné možnosti pre rýchlejšie multigigabitové siete

Nutnosť zaistiť rôzne multigigabitové rýchlosti naprieč sieťou je dnes stále bežnejšou požiadavkou. Spoločnosť Zyxel preto pripravila niekoľko riešení, ktoré malým a stredne veľkým organizáciám poskytujú potrebnú slobodu a flexibilitu. Bližšie ich predstaví Luke Harley, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu s prepínačmi v regióne EMEA.

Technológie idú neustále dopredu. To rovnakou mierou platí o spôsobe, akým technológie využívame, a tiež o výskume a vývoji. Rovnakou rýchlosťou, s akou IT odvetvie prichádza s novými zlepšeniami, ako napr. rýchlejším spracovaním príkazov, rýchlejším prenosom dát, možnosťou uložiť stále viac dát na menšom priestore, užívatelia nachádzajú nové spôsoby, ako túto dodatočnú rýchlosť a kapacitu využiť.

V posledných rokoch spoločnosť Zyxel neustále rozširuje portfólio prepínačov podporujúcich multigigabitové rýchlosti. Nie dlho po prvom míľniku, ktorým bolo dosiahnutie prenosovej rýchlosti 1 Gbps v celej sieti, sa nám podarilo túto rýchlosť zvýšiť na 2.5 Gbps a krátko potom na 5 Gbps. Aj túto metu sme už prekonali, takže naše prepínače dnes podporujú rýchlosť až 10 Gbps.

Riešenie pomocou optických káblov

Celá táto prevádzka samozrejme beží po optických kábloch, ktoré nie sú lacné. Sieťové prepínače preto musia podporovať pripojenie typu SFP a SFP+ (small form factor pluggable).

Dnes je aj v prípade relatívne malých sietí bežné, že v rôznych častiach infraštruktúry sú využívané rôzne multigigabitové rýchlosti s cieľom eliminovať úzke hrdlá a vždy všetkým užívateľom zaistiť ten najlepší výkon. V dôsledku toho sme svedkami rýchleho nárastu dopytu po prepínačoch podporujúcich rôzne multigigabitové rýchlosti.

Samozrejme platí, že každá sieť je iná. Spoločnosť s viac než 100 užívateľmi, ktorá prevádzkuje iba „štandardné“ firemné aplikácie, môže potrebovať rýchlosť 10 Gbps na základni, zatiaľčo pre užívateľov na okraji siete jej stačí 1 Gbps. Naproti tomu, menšia firma, ktorá sa venuje napr. editácii videí alebo počítačovému projektovaniu (CAD), môže až po úroveň koncového užívateľa potrebovať rýchlosť 5 Gbps alebo dokonca 10 Gbps.

Zyxel má niečo pre každého

V reakcii na tento vývoj ponúkame prepínače, ktoré dokážu uspokojiť všetky mysliteľné nároky na vysokorýchlostné siete. Naša ponuka začína modelmi MG-105 a MG-108, z ktorých prvý disponuje piatimi a druhý ôsmimi SFP portami s rýchlosťou 2.5 Gbps. Tieto modely sú určené pre prevádzkovateľov pomerne malých sietí, ktorí vyžadujú kvalitnú dátovú prevádzku po ethernetových kábloch.

Ďalším stupňom v našej ponuke sú dvanásťportové modely XGS1010, XGS1210 a XGS1250. Osem jej portov podporuje rýchlosť 1 Gbps, ďalší rýchlosť 2.5 Gbps a jeden, dva nebo tri dokonca rýchlosť 10 Gbps. Posledné z menovaných umožňujú pripojenie týchto prepínačov k základnej sieti, pokiaľ je vyžadované, alebo k lokálnemu serveru pre vysokorýchlostný prístup. Odlišný počet 10 Gbps portov u jednotlivých modelov XGS zaisťuje väčšiu flexibilitu tejto série a umožňuje jej využitie v rôznych sieťových konfiguráciách presne podľa požiadaviek zadania.

To isté platí tiež o troch multigigabitových prepínačoch série XS1930. Každý z nich má celkom 12 portov v rôznej konfigurácii od ethernetových multigigabitových portov, z  ktorých niektoré sú bez PoE, zatiaľčo iné ponúkajú PoE kapacitu 375 Wattov, až po 10 Gbps optické SFP+ porty. Každý z týchto troch modelov podporuje riešenie NebulaFlex pre duálnu správu, čo znamená, že ho je možné konfigurovať a spravovať na diaľku pomocou cloudovej platformy Nebula alebo ako samostatné zariadenie cez IP adresu switcha.

Jednoduchšie zmeny a rozširovanie siete

Veľmi široké portfólio prepínačov Zyxel je zárukou toho, že si v ňom podľa svojich individuálnych potrieb dokáže vybrať prakticky každý prevádzkovateľ menšej a stredne veľkej siete. Pre našich zákazníkov a obchodných partnerov je tento prístup výhodný tiež z toho dôvodu, že keď vyvstane potreba upraviť alebo aktualizovať sieťovú infraštruktúru, v ponuke spoločnosti Zyxel vždy nájdu vhodný prepínač.

A vďaka tomu, že odpadne nutnosť modernizovať optickú kabeláž a pripojenie (s výnimkou prípadov, kedy sa zmení vzdialenosť medzi prepínačmi a ďalšími zariadeniami), bude možné zmeny a rozšírenie siete urobiť rýchle, s minimálnym narušením prevádzky a s minimálnymi nákladami.

Tieto prepínače patria v našej ponuke k najobľúbenejším a často sa uplatňujú pri upgradoch realizovanných v dôsledku rastúcich nárokov na kapacitu siete. Pokiaľ vás zaujímajú bližšie informácie o našom prístupe k multigigabitovým sieťam a o flexibilite našich prepínačov, neváhajte prosím kontaktovať miestne zastúpenie alebo obchodného partnera spoločnosti Zyxel.
Štítok