Flexible options for faster multi-gig’ networking

12/02/2022 Flexibilní možnosti pro rychlejší multigigabitové sítě

Nutnost zajistit různé multigigabitové rychlosti napříč sítí je dnes stále běžnějším požadavkem. Společnost Zyxel proto připravila několik řešení, která malým a středně velkým organizacím poskytují potřebnou svobodu a flexibilitu. Blíže je představí Luke Harley, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu s přepínači v regionu EMEA.

Technologie jdou neustále dopředu. To stejnou měrou platí o způsobu, jakým technologie využíváme, a také o výzkumu a vývoji. Stejnou rychlostí, s jakou IT odvětví přichází s novými zlepšeními, jako např. rychlejším zpracováním příkazů, rychlejším přenosem dat, možností uložit stále více dat na menším prostoru, uživatelé nacházejí nové způsoby, jak tuto dodatečnou rychlost a kapacitu využít.

V posledních letech společnost Zyxel neustále rozšiřuje portfolio přepínačů podporujících multigigabitové rychlosti. Nedlouho po prvním milníku, kterým bylo dosažení přenosové rychlosti 1 Gbps v celé síti, se nám podařilo tuto rychlost zvýšit na 2.5 Gbps a krátce poté na 5 Gbps. I tuto metu jsme už překonali, takže naše přepínače dnes podporují rychlost až 10 Gbps.

Řešení pomocí optických kabelů

Všechen tento provoz samozřejmě běží po optických kabelech, které nejsou levné. Síťové přepínače proto musí podporovat připojení typu SFP a SFP+ (small form factor pluggable). Dnes je i v případě relativně malých sítí běžné, že v různých částech infrastruktury jsou využívány různé multigigabitové rychlosti s cílem eliminovat úzká hrdla a vždy všem uživatelům zajistit ten nejlepší výkon. V důsledku toho jsme svědky rychlého nárůstu poptávky po přepínačích podporujících různé multigigabitové rychlosti.

Samozřejmě platí, že každá síť je jiná. Společnost s více než 100 uživateli, která provozuje pouze „standardní“ firemní aplikace, může potřebovat rychlost 10 Gbps na páteři, zatímco pro uživatele na okraji sítě jí stačí 1 Gbps. Naproti tomu, menší firma, která se věnuje např. editaci videí nebo počítačovému projektování (CAD), může až po úroveň koncového uživatele potřebovat rychlost 5 Gbps nebo dokonce 10 Gbps.

Zyxel má něco pro každého

V reakci na tento vývoj nabízíme přepínače, které dokáží uspokojit všechny myslitelné nároky na vysokorychlostní sítě. Naše nabídka začíná modely MG-105 a MG-108, z nichž první disponuje pěti a druhý osmi SFP porty o rychlosti 2.5 Gbps. Tyto modely jsou určeny pro provozovatele poměrně malých sítí, kteří vyžadují kvalitní datový provoz po ethernetových kabelech.

Dalším stupněm v naší nabídce jsou dvanáctiportové modely XGS1010, XGS1210 a XGS1250. Osm jejich portů podporuje rychlost 1 Gbps, další rychlost 2.5 Gbps a jeden, dva nebo tři dokonce rychlost 10 Gbps. Poslední ze jmenovaných umožňují připojení těchto přepínačů k páteřní síti, pokud je vyžadováno, nebo k lokálnímu serveru pro vysokorychlostní přístup. Odlišný počet 10 Gbps portů u jednotlivých modelů XGS zajišťuje větší flexibilitu této řady a umožňuje její využití v různých síťových konfiguracích přesně dle požadavků zadání.

Totéž platí také o třech multigigabitových přepínačích řady XS1930. Každý z nich má celkem 12 portů v různé konfiguraci od ethernetových multigigabitových portů, z nichž některé jsou bez PoE, zatímco jiné nabízejí PoE kapacitu 375 Wattů, až po 10 Gbps optické SFP+ porty. Každý z těchto tří modelů podporuje řešení NebulaFlex pro duální správu, což znamená, že ho lze konfigurovat a spravovat na dálku pomocí cloudové platformy Nebula nebo jako samostatné zařízení přes IP adresu switche.

Snadnější změny a rozšiřování sítě

Velmi široké portfolio přepínačů Zyxel je zárukou toho, že si v něm dle svých individuálních potřeb dokáže vybrat prakticky každý provozovatel menší a středně velké sítě. Pro naše zákazníky a obchodní partnery je tento přístup výhodný také z toho důvodu, že když vyvstane potřeba upravit nebo aktualizovat síťovou infrastrukturu, v nabídce společnosti Zyxel vždy najdou vhodný přepínač.

A díky tomu, že odpadne nutnost modernizovat optickou kabeláž a připojení (s výjimkou případů, kdy se změní vzdálenost mezi přepínači a dalšími zařízeními), bude možné změny a rozšíření sítě provést rychle, s minimálním narušením provozu a s minimálními náklady. Tyto přepínače patří v naší nabídce k nejoblíbenějším a často se uplatňují při upgradech prováděných v důsledku rostoucích nároků na kapacitu sítě. Pokud vás zajímají bližší informace o našem přístupu k multigigabitovým sítím a o flexibilitě našich přepínačů, neváhejte prosím kontaktovat místní zastoupení nebo obchodního partnera společnosti Zyxel.


Štítek