Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel'in Çevre Politikası Bildirimi

Yeşil Ürünler

Tehlikeli Madde Barındırmayanlar

Çevre, sürdürülebilir gelişim ve müşteri sağlığı için, Zyxel, küresel yönetmeliklere uyan ve tedarikçilerin ilgili tehlikeli maddeleri kullanmasını yasaklayan kapsamlı bir Zyxel şartnamesi vasıtasıyla tehlikeli maddeleri itina ile yönetme sorumluluğuna sahiptir. Yalnızca yönetmeliklere uymakla kalmayıp aynı zamanda çevreci düşünce tarzı ile PVC, CFR ve ilgili tehlikeli maddelerin kullanımını sonlandırmayı planlar. Çevre dostu tasarımda önleme konseptini kullanan Zyxel, tedarikçileri malzemeden ileri gelen tehlikeli riskleri kontrol etmeye mecbur ederek, tüm bileşenlerin belgeleme ve test raporu ile doğrulanmasını temin eden kapsamlı elektronik süreçler tesis edecektir.

ZyXEL'in teyit ettiği yönetmelikler (Avrupa Birliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) aşağıda belirtilmiştir:

Yönerge 2011/65/EU, RoHS

Belirli Tehlikeli Maddelerin Elektrik ve Elektronik Aletlerde Kullanımının Kısıtlanması.

Yönetmelik (EC) No 1907/2006, REACH

KimyasallarınTescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması ECHA web sitesine göre en yeni SVHC listesi.

Yönerge 94/62/EC and eklenen maddeler , PPW

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları.

Yönerge 2006/66/EC ve eklenen maddeler , BATT

Piller ve Akümülatörler ve Atık Piller ve Akümülatörler.

Enerji tasarrufu

Zyxel network ürünlerinin enerji tüketimini azaltmayı ve enerji verimliliğini mevcut yönetmeliklerden ve aşağıdakiler gibi gönüllü enerji verimlilik taraflarının kurallarından daha yükseğe çıkarmayı çıkarmayı amaçlar:

01

ErP Yönetmeliği (AB) No. 801/2013 AB (Hazırlık çalışmasında parti 26);

02

ENERGY STAR Küçük Ağ Ekipmanları;

03

EU Code of Conduct (CoC)…vb. bir elektronik ürünün tüm kullanım ömrü için kullanım aşamasını dikkate aldıktan sonra.

Zorunlu gereksinimlerin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasına rağmen rağmen ZyXEL, bu gereksinimlere uygun olarak daha önce bir lasnman uygulamıştır. Dış güç kaynağı, network ürünlerini bağlamak için kullanılan enerji tüketen elektronik aksesuardır. Tüm kullanım ömrü süresince kullanım aşamasında enerji kaybını azaltmanın bir diğer odak noktası da AB'de, US'ta US CEC, Kanada'da CSA C381.1-08'de ErP Yönetmeliği (AT) No. 278/2009'da olduğu gibi bilinen yerel gereksinimlere ve Uluslararası Etkinlik İşaretleme protokolüne uygun olarak düşük güç tüketimli dış güç kaynağı seçmek ve tasarlamaktır.

Zyxel daha yüksek enerji etkinliği elde etmek için enerji tüketimini azaltmak amacıyla Seviye VI gereksinimline (şu anda taslak aşamasındadır) uygun olarak daha etkili güç transfer teknolojisine yönelik çevresel taahhüdünü sürekli olarak muhafaza edecektir.

Kablosuz Çıkış Yönetimi

Kablosuz çıkış kontrol etme kapasitesi sayesinde Zyxel serisi, ev genelinde kablosuz kapsamına yönelik çıkış gücünü güncel ihtiyaçlara göre ayarlamayı kolaylaştırır. Bu özellik gereksiz güç tüketimini ortadan kaldırır ve yüksek yoğunluklu kablosuz dağıtım alanında komşu erişim noktalarının sebep olduğu enterferansı azaltır.

Kablosuz oto-ayarlama ve güç tasarrufu modu özelliğine sahip Zyxel kablosuz USB adaptörü yalnızca tak-çalıştır kablosuz çözümü sunmakla kalmaz aynı zamanda enerji tasarrufu yapmak için akıllı bir yol da sunar. Komplike kurulumu olmayan Zyxel kablosuz USB adaptörü, aygıttan kablosuz erişim noktasına olan mesafeyi tespit ederek kablosuz çıkış gücünü otomatik olarak ayarlayabilir. PC ile teçhizatlandırılmış kablosuz USB adaptörü kablosuz erişim noktasına yakınsa güç tüketimini azaltmak için çıkış gücünü düşürür. Aktarma trafiğinin olmadığı durumlarda kablosuz USB adaptörü elektrik tasarrufu yapmak üzere güç-tasarrufu moduna geçer

Kablosuz Açma/Kapama Anahtarı &Güç Açma/Kapama Anahtarı

Kullanıcılar kablosuz erişimin kolaylıkla kontrol edebilir ve yalnızca birkaç saniyede kablosuz erişimi anahtarlamak için Zyxel yönlendiricilerinin arka paneli üzerindeki kablosuz açma/kapama anahtarı ile enerji tasarrufunda bulunabilir. Buna ek olarak güç açma/kapama anahtarı yalnızca bir kaç saniyede enerji tasarrufu sağlamanızı kolaylaştırır.

Güç Açma/Kapama Zamanlaması

Güç açma/kapama zamanlaması, daha iyi getkin güç i için belirli tarih/saat ayarlarına göre güç yönetimi görevlerini otomatik olarak yerine getirebilir. Bu özellik, kullanıcının kullanım örneklerine bağlı olarak gücü ve işletim masraflarını muhafaza etmek için aygıtı otomatik olarak açılabilir ya da kapayabilir.

HD Hibernasyonu

İleri hibernasyon desteğine sahip dahili hard disk, belirli bir süre boyunca veri aktarma talebi olmadığında otomatik olarak yavaşlayabilir

Güç Tasarruf Modu

Güç tasarrufu modu Ethernet bağlantıları aktif olmadığında güç tüketimini azaltmaya yarar.

LAN Üzerinden Uyandırma

LAN üzerindeki bir bilgisayarın çalışmasına ya da ağ düğümü ile uzaktan uyandırılmasına olanak tanır.

Kablosuz Zamanlama

Kablosuz ağ kullanılmadığında güç tasarrufu sağlamak ve kablosuz radyasyonunu azaltmak için Zyxel'in Wi-fi aygıtı kullanıcının kablosuz kullanma şablonlarına göre otomatik olarak açılmak veya kapanmak üzere konfigüre edilebilir

Akıllı Fan

Zyxel'in akıllı fan teknolojisine sahip bu aygıt, sistem ısısı düştüğünde güç tüketimini azaltmak için daha yavaş çalışabilir.

Etkin Olmayan Bağlantının Tespiti

Bağlantı durumuna göre güç kullanımını ayarlama özelliği sayesinde aygıt, kapama ağ cihazı veya etkin olmayan bağlantı tespit edildiğinde güç kullanımını otomatik olarak azaltır; diğer bir ifadeyle serinin güç tüketimi, etkin ağ aygıtlarının sayısına göre ayarlanabilir.

Akıllı PoE

Akıllı PoE teknolojisi, aynı Ethernet kablosu üzerinden güç sağlamaya olanak tanır, bu sayede pahalı elektrik kablo donanım ihtiyacını ortadan kaldırır. PoE anahtarlarının güç tüketimini azaltmak için oto-tespit özelliği ile aygıtların ihtiyacı olan gücü sağlamasını desteklemekle kalmaz aynı zamanda bağlantılı güç aygıtlarının potansiyel miktarını artırır

Talep Üzerine Uyanma

Yalnızca İnternet erişimi veya İnternet çağrısı gibi ağ aktivitesi olduğunda Zyxel aygıtını güç-tasarrufu modundan çıkararak güç kullanımını otomatik olarak azaltır.

Kablo Uzunluğu Tespiti

Bu yeşil özelliğe sahip aygıt, bağlı Ethernet kablolarını uzunluğunu otomatik olarak tespit ederek, güç kullanımını buna göre ayarlayabilir. Kablo uzunluğu ne kadar kısaysa güç tüketimi o kadar az olur

Conflict Mineral

The Conflict Mineral, including Gold (Au), Tantalum (Ta), Tin (Sn) and Tungsten (W), was mined from the Democratic Republic of the Congo (DRC) and adjoining countries. The illegal exploitation of mining in those areas has caused serious human rights infringement and environmental issues. Zyxel cooperation actively fulfills the regulation of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act Section 1502 (H.R. 4173) in US and ensures all raw materials coming from the DRC and adjoining countries is conflict minerals free; Meanwhile, we advocate the regulation of conflict minerals in the European Union.

Ürün Geri Dönüşümü

Zyxel onarım, güncelleme, yeniden kullanım ve montaja bağlı olarak ürün tasarımında atık azaltmanın, geri dönüşümün ve bertarafın göz önüne alınmasının sağlanmasından sorumludur. Zyxel’in çevre dostu ürün yönetim yaklaşımı aşağıdaki gibidir:

Atık Electrikli ve Electronik Ekipmanlar

Zyxel, WEEE yönergesine (Avrupa Birliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) uyar ve her ürün için ayrı bir EEE toplaması işaretler.

Packaging Recycling

In accordance with packaging directives, we provide relevant recycling information with packaging, user guides, and quick start guides. The marks, which are compliance with international standards and national regulations, are clearly visible.

Plastic Recycling

In compliance with the ISO 11469, if the plastic products are more than 25g and are marked, they shall be marked a some place on the surface with appropriate standard symbol(s) or abbreviated term(s) set between the punctuation marks "›" and "‹". Such as polycarbonate "›PC‹", acrylonitrile butadiene styrene "›ABS‹", high-density polyethylene "›HDPE‹" and etc.

İklim Değişikliği

Zyxel, birincil görevi ve temel kurumsal görevi olarak uluslararası kurallara, gereksinimlere ve standartlara bağlı kalarak çevresel gelişim alanında sorumluluk almaya bağlıdır. Sera gazı (GHG) emisyon azalması ulusal, kurumsal veya kuruluş seviyesinde incelenir ve eksiksiz olarak uygulanır; BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) ürünlerin ve hizmetlerin kullanım ömrü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi için PAS2050- Şartnamesinin taslağını oluşturmak üzere, daha çok tüketici ürünleri ve hizmetlerini göz önünde bulunduran Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ve Karbon Tröstü ile işbirliği içindedir. PAS 2050, ISO 14040/14044 standartlarına dayanarak, üretim hattının beş aşaması boyunca işletmeler ve fabrikalar bünyesindeki GHG emisyonunu tanımlar ve bunu azaltmaya çalışır.

Ürünlerimizin karbon emisyonu hesaplaması; ham madde, üretim, nakliye, kullanım ve bertaraf gibi ürünün kullanım ömrünün her aşamasını kapsar. Oldukça pratik ve son derece etkili olan karbon emisyonları araştırma ve yönetiminin iyileştirilmesi için eksiksiz bir prosedür ve belgeleme süreci geliştirdik."Tehlikeli Madde Barındırmayan Veritabanı," "Kullanım Ömrü Analiz Raporu," "3R Demontaj Veritabanı" ve "Enerji Etkinlik Değerlendirmesi"nde sistematik prosedürler ve belgeleme sistemi kullanarak ürünlerin tüm kullanım ömrü botunca çevresel etkisini agresif bir şekilde kontrol ediyoruz.

Zyxel VDSL2 CPE 2010 yılında, üçüncü şahıs BSI tarafından düzenlenen karbon ayak izi doğrulama ve belgeleme raporunu başarıyla tamamlamıştır. Bu sayede Zyxel, VDSL2 CPE ekipmanı için PAS2050 Belgesi verilen ilk ağ oluşturma şirketi olmuştur, bu, ağ oluşturma ürünü karbon ayak izi yönetim rehberinde bir mihenk taşıdır. Aynı yıl, Tayvan Çevre Koruma Kurumu (EPA), küresel çevre tedarik zincirinin yerine getirilmesi ve yeni bir çevre dostu iş modeline katılınması konusunda kuruluşa yardımcı olmayı amaçlayan bir karbon ayak izi etiket programı geliştirmiş ve açıklamıştır.Zyxel kablosuz ADSL2+ Yönlendiriciye Tayvan EPA karbon ayak izi etiketi verildi ve bu, Birinci Tayvan EPA Karbon Ayakizi Etiket ödülleri töreninde birinci ağ ekipman şirketiydi.