ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Commercial ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการ Advance Replacement Service (ARS) ฟรี 1 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมได้แก่ ATP Series และ USG FLEX Series โดยท่านจะต้องลงทะเบียนขอรับบริการพิเศษ ARS ภายใน 15 วัน หลังซื้อสินค้า

ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียน Advance Replacement Service สามารถติดต่อได้ที่ : rma@zyxel.co.th พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • ชื่อบริษัท
  • ตำแหน่ง
  • Email
  • ชื่อรุ่นสินค้า (Model)
  • รหัสผลิตภัณฑ์ Serial Number (S/N)
  • เลขที่ใบเสร็จ พร้อมแนบใบเสร็จ
  • หลังจากนั้นจะมีการยืนยันสิทธิ์กลับไปผ่าน Email ที่ท่านได้ทำการส่งมา