Switch
Switch

Switch

อุปกรณ์สวิตช์ของ Zyxel มาพร้อมประสิทธิภาพระดับพรีเมี่ยมและน่าเชื่อถือ ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ในระดับ Telco-class สวิตช์ทุกรุ่นถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน และมีให้เลือกมากมายหลายขนาดตามการใช้งานของลูกค้า ไม่เพียงแต่จะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่ยังครอบคลุมทุกการใช้งานในทุกระดับ