ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
DX3301-T0 Declaration DX3301-T0, DoC, CE 005.214-01-01253 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
DX3301-T0 Firmware 5.50(ABVY.3.1)C0 English กันยายน 29, 2022 Download File 1 Download File 2
DX3301-T0 User's Guide V5.15_5.70 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
DX3301-T0 User's Guide V5.15_5.50 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
EX3301-T0 Declaration EX3301-T0, DoC, CE 004.214-01-01254 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
EX3301-T0 Firmware 5.50(ABVY.3.1)C0 English กันยายน 29, 2022 Download File 1 Download File 2
EX3301-T0 User's Guide V5.15_5.70 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
EX3301-T0 User's Guide V5.15_5.50 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
LTE5388-M804 Datasheet 3 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
LTE7480-S905 Datasheet 9 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
VMG3625-T50B Firmware V550ABPM6C0 English กันยายน 29, 2022 Download File 1 Download File 2
VMG3625-T50B Firmware 5.50(ABPM7.1)C0 English กันยายน 29, 2022 Download File 1 Download File 2
VMG3625-T50B Quick Start Guide 001 Multiple languages กันยายน 29, 2022 Download File 1
VMG3625-T50B User's Guide 1 English กันยายน 29, 2022 Download File 1
VMG8825-T50K Firmware 5.50(ABOM.8.1)C0 English กันยายน 29, 2022 Download File 1 Download File 2
XMG3927-B50A Declaration XMG3927-B50A, DoC, CE 003.214-01-00826 English กันยายน 29, 2022 Download File 1