ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XMG1915-10E Firmware 4.80(ACGO.2)C0 English เมษายน 23, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-10E MIB File 3 English เมษายน 23, 2024 Download File
XMG1915-10EP Firmware 4.80(ACGP.2)C0 English เมษายน 23, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-10EP MIB File 3 English เมษายน 23, 2024 Download File
XMG1915-18EP Firmware 4.80(ACGQ.2)C0 English เมษายน 23, 2024 Download File Download File 2
XMG1915-18EP MIB File 3 English เมษายน 23, 2024 Download File
USG FLEX 100H Firmware 1.20(ABXF.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100HP Firmware 1.20(ACII.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Firmware 1.20(ABWV.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 200HP Firmware 1.20(ABXE.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 500H Firmware 1.20(ABZH.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700H Firmware 1.20(ABZI.0)C0 English เมษายน 22, 2024 Download File Download File 2
XMG-105HP User's Guide V1.00_Ed3 English เมษายน 22, 2024 Download File
XMG-108 User's Guide V1.00_Ed3 English เมษายน 22, 2024 Download File
XMG-108HP User's Guide V1.00_Ed3 English เมษายน 22, 2024 Download File
NWA130BE Firmware 6.75(ACIL.0)C0 English เมษายน 17, 2024 Download File Download File 2