Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Bezdrôtová brána N VDSL2 so 4 portami a USB

VDSL2 vectoring pre maximálne pokrytie

Benefits

Vždy online, vždy kompatibilná alternatíva 3G/4G

Brány ZyXEL VMG1312-B disponujú voliteľnou 3G/4G** konektivitou, ktorá v prípade výpadku DSL slúži ako záložné (alebo alternatívne) pripojenie do mobilných širokopásmových sietí. Internetová prevádzka bude v takomto prípade dočasne smerovaná cez 3G/4G adaptér zapojený do USB portu a po obnove štandardného širokopásmového pripojenia bude čo najskôr prepnutá späť do bežného režimu. Toto riešenie zaisťuje tiež okamžitý prístup k internetu vo vzdialených kanceláriách, v priebehu činností mimo kanceláriu alebo pri dočasnej nefunkčnosti DSL pripojení. Pre plnú kompatibilitu adaptéru si užívatelia môžu stiahnuť príslušný súbor so záplatou, ktorý okamžite a bez nutnosti upgradovať celý firmware brány aktivuje mobilné širokopásmové pripojenie.

2,4 GHz technológia 11n (2x2) pre špičkový výkon a pokrytie

Brány ZyXEL série VMG1312-B disponujú technológiou štandardu 802.11n, ktorá predstavuje dokonalé spojenie rýchlosti a pokrytia. Technológia štandardu 802.11n umožňuje bezdrôtový prenos dát rýchlosťou až 300 Mbps. Brány série VMG1312-B tak zaisťujú stabilné a spoľahlivé bezdrôtové pripojenie pre vysokorýchlostné dátové a multimediálne aplikácie. Táto technológia naviac eliminuje hluché miesta, rozširuje pokrytie a je spätne kompatibilná s akýmkoľvek certifikovaným zariadením.

Vzdialená správa pomocou
TR-069/TR-181, verzia 2

Brány ZyXEL VMG1312-B10D odpovedajú štandardu TR-069/TR-181*, čo poskytovateľom služieb dáva možnosť klientské zariadenia spravovať a konfigurovať na diaľku aj bez zásahu v mieste koncového užívateľa. Toto jedinečné riešenie typu „plug and play“ zjednodušuje celý proces inštalácie a súčasne znižuje náklady poskytovateľov služieb spojené s prevádzkou a údržbou.

*Modely VMG1312-BxA podporujú iba štandard TR-064/069/098/111.
**Modely VMG1312-BxA cez adaptér podporujú iba 3G prístup.

Príklady použitia

Súvisiace odkazy

Kde kúpiť