Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

USG FLEX

Flexibilné nasadenie a presná ochrana

Náš najnovší firewall USG FLEX 100 umožňuje správu prostredníctvom cloudovej platformy Nebula a pomocou automatickej reakcie na hrozby rozširuje a posilňuje ochranu prístupových bodov. Vedľa maximálneho výkonu firewallu medzi prednosti novej série USG FLEX patrí až 5x vyšší výkon UTM, flexibilná správa v cloude a spoločná ochrana (CDR), ktorá pomáha zabezpečiť siete malých a stredne veľkých firiem a pripojenie do týchto sietí.

Nebulizácia

Nová séria USG FLEX rozširuje portfólio zariadení kompatibilných s našou platformou Nebula pre správu sietí v cloude. Pokiaľ sa do siete často pripojujú neznáme zariadenia alebo užívatelia, alebo pokiaľ sa v nej často používajú nedôveryhodné aplikácie, nie je inštalácia firewallu dostatočnou zárukou bezpečnosti. Revolučné riešenie Nebula preto organizáciám umožňuje uplatňovať v rámci ochrany sietí princíp nulovej dôvery a realizovať dôslednú autentizáciu užívateľov WiFi.

Presnejšia detekcia hrozieb

Bezpečnostný cloud Zyxel nepretržite zhromažďuje informácie o hrozbách. Séria USG FLEX podporuje pokročilý antimalware s expresným režimom dotazovania v cloudovej databáze obsahujúcej miliardy podpisov. Dotazovanie s vysokou rýchlosťou detekcie pomáha integritu súborov overiť behom niekoľkých sekúnd.

Najlepšie
informácie
o hrozbách

Aby vaša sieť bola chránená tým najlepším možným spôsobom, séria USG FLEX využíva informácie predných spoločností a organizácií pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako napr. údaje o súboroch a hrozbách v reálnom čase. Kombinácia širšieho dosahu antimalwarovej ochrany a databázy generovanej z rôznych zdrojov zvyšuje presnosť detekcie hrozieb. Séria USG FLEX ponúka tiež filtrovanie celého prístupu na internetové stránky, a to najmä pomocou riešenia CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit), ktoré obmedzuje prístup k online teroristickým materiálom.

Presnejšia detekcia o hrozbách

Bezpečnostný cloud Zyxel nepretržite zhromažďuje informácie o hrozbách. Séria USG FLEX podporuje pokročilý antimalware s expresným režimom dotazovania v cloudovej databáze obsahujúcej miliardy podpisov. Dotazovanie s vysokou rýchlosťou detekcie pomáha integritu súborov overiť behom niekoľkých sekúnd.

Najlepšie informácie Alliance

Aby vaša sieť bola chránená tým najlepším možným spôsobom, séria USG FLEX využíva informácie predných spoločností a organizácií pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako napr. údaje o súboroch a hrozbách v reálnom čase. Kombinácia širšieho dosahu antimalwarovej ochrany a databázy generovanej z rôznych zdrojov zvyšuje presnosť detekcie hrozieb. Séria USG FLEX ponúka tiež filtrovanie celého prístupu na internetové stránky, a to najmä pomocou riešenia CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit), ktoré obmedzuje prístup k online teroristickým materiálom.

Spoľahlivá
viacvrstvová ochrana

Firewally USG FLEX prinášajú viacvrstvovú ochranu pred mnohými typmi vonkajších aj vnútorných hrozieb. Vďaka našej širokej palete bezpečnostných nástrojov môžete obmedziť používanie nežiadúcich aplikácií alebo návštevy užívateľov na nevhodných stránkach. Ponúkame prvotriedny DNS filter, ktorý pomocou protokolu TLS 1.3 a bez nutnosti nasadiť SSL inšpekciu dôsledne skontroluje celú šifrovanú prevádzku. Všetky tieto prostriedky potom spoločne zaisťujú komplexnú ochranu vašej siete.

USG FLEX High Assurance Multi-layered Protection
USG FLEX High Assurance Multi-layered Protection

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme im celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a naviac zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka realizovaným zlepšeniam môžu naši partneri jednoducho a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

Jednoduchšie a unifikované licenčné riešenie

Dobre vieme, že naši partneri kladú značný dôraz na jednoduchosť nákupu a obnovy licencií. Aby sme im celý proces uľahčili, optimalizovali sme našu platformu pre správu licencií a naviac zaviedli konzistentný postup pri migrácii z lokálnej na cloudovú správu. Vďaka realizovaným zlepšeniam môžu naši partneri jednoducho a flexibilne zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti v celom svojom sieťovom prostredí.

USG FLEX Complete Licensing Options for Your Need

* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.