Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Bezpečnostné licencie

Bezpečnostné služby a licencie

Spoločnosť Zyxel ponúka flexibilné riešenie organizáciám všetkých veľkostí a tiež vertikálnym partnerom. Zaistíme vám spoľahlivú konektivitu, najmodernejšie nástroje pre správu sietí v cloude, robustnú ochranu pred všetkými kybernetickými hrozbami, detailnú analytiku prevádzky a reporting.

Security

icon Cloud_Email_Security

Cloud Email Security

Web Filtering/Content Filtering

Filtrovanie webu/
filtrovanie obsahu

Application Patrol

Application Patrol

Email Security/Anti-Spam

Email Security/
Anti-Spam

Anti-Malware/Virus

Antimalware/antivír

IDP/IPS

Systém pre prevenciu prienikov (IPS)

Reputation Filter

Reputačný filter

Geo Enforcer

Funkcia Geo Enforcerr

Sandboxing

Sandboxing

Collaborative Detection & Response

Spoločná detekcia a reakcia (CDR)

SecuReporter

SecuReporter

Single Sign-On

Jednotné prihlásenie

Konektivita a správa

Connect & Protect

Connect & Protect

Secure WiFi

Secure WiFi

NCC Professional Pack

Nebula Professional Pack

NCC Plus Pack

Nebula Plus Pack

SecuExtender VPN Client

SecuExtender
VPN Client

Hotspot Management

Správa
hotspotov

Managed AP Service

Riadenie prístupových bodov

Device High Availability Pro

Device High
Availability Pro

SD-WAN

SD-WAN