Rovnaká úroveň zabezpečenia naprieč sieťami

Spoločnosť Zyxel ponúka širokú paletu produktov pre vzdialený prístup do siete, ako napr. firewally pre centrály a pobočky alebo vzdialené prístupové body s funkciami Secure WiFi a VPN Client pre bezpečné pripojenie vzdialených pracovníkov do firemných sietí.

Same Security Across Networks

Zabezpečenie vzdialených pripojení do vašej firemnej siete

Vzhľadom k rastúcemu počtu sieťových zariadení sa prioritou organizácií stáva zaistenie rovnováhy medzi produktivitou a zabezpečením siete. Nezáleží na tom, či sú do siete pripojené káblové, bezdrôtové alebo IoT zariadenia. Služba Secure WiFi od spoločnosti Zyxel slúži k vytvoreniu zabezpečeného L2 tunelu pre užívateľov pracujúcich z domu a k ich dvojfaktorovej autentizácii. Toto riešenie zaisťuje rovnakú ochranu, ako keby zamestnanec bol prítomný priamo na pracovisku, prispieva k vyššej produktivite a uľahčuje IT podporu. A v neposlednom rade služba Secure WiFi umožňuje spoluprácu maximálneho možného počtu riadených prístupových bodov s firewallom USG FLEX.

Safeguarding Remote Connectivity to Your Corporate Network

Dokonalý prehľad o všetkých vašich zariadeniach

Získajte lepší prehľad o svojich sieťach a o všetkých káblových aj bezdrôtových zariadeniach, ktoré sa do nich pripojujú, vrátane vlastných zariadení zamestnancov a IoT. Znížte riziko kybernetických útokov a zabráňte šíreniu hrozieb segmentovaním siete a nastavením prístupových pravidiel napríklad podľa kategórií zariadení alebo ich operačných systémov. Šetrite čas pri riešení bezpečnostných hrozieb. So službou Zyxel SecuReporter ktorá má za cieľ zákazníkom poskytnúť lepší prehľad o sieťovej prevádzke, bude vaša organizácia vždy vedieť, čo sa v jej sieti deje.

Deep Insights Into All Your Devices

Ešte lepšia ochrana vďaka dvojfaktorovej autentizácii

K zabezpečeniu prístupu do siete už nestačí iba heslo. Dnes sa neobídete bez druhej formy autentizácie, ktorá nevítaným hosťom znemožní prístup do vašich firemných databází, k emailovým účtom a ďalším informáciám. S nástrojom Google Authenticator môžete jednoducho overiť identitu užívateľov, ktorí sa do vašej siete prihlasujú zo vzdialeného počítača alebo osobných mobilných zariadení.

Level Up Security with 2FA Network Access

Komplexná služba
pre filtrovanie adries a obsahu

Vďaka výkonnej kombinácii filtrov reputácie a kategórií poskytuje firewall USG FLEX lepšie filtrovanie internetových stránok, a tým aj robustnejšie zabezpečenie. Dynamická kategorizácia obsahu analyzuje doposiaľ neznáme stránky a domény a potom určuje, či spadajú do niektorej z nežiaducich kategórií, ako sú napr. hazardné a iné hry, pornografie a mnoho ďalších. Novo pridaný DNS filter navyše umožňuje lepšiu kontrolu internetových stránok, a to najmä v prípade stránok používajúcich protokol ESN (Encrypted Server Name Indication), u ktorých sa tradičné filtrovanie URL nevzťahuje na cieľovú doménu.

USG FLEX Comprehensive Web Filtering Service

S CDR máte pred kybernetickými hrozbami náskok

CDR (Collaborative Detection & Response) slúži k identifikácii hrozieb a rizík súvisiacich s novými pracovnými postupmi a vzdialenými pracoviskami. Naše firewally USG FLEX sú kompatibilné s platformou Nebula a dokážu hrozby detekovať v každom z pripojených zariadení. Vďaka synchronizácii s riadiacim centrom platformy Nebula (NCC) tieto firewally automaticky reagujú na kybernetické hrozby a bránia ich šíreniu zo zariadenia (bezdrôtového prístupového bodu) na okraji vašej siete. Spojenie firewallov USG FLEX a platformy Nebula je dokonalým riešením požiadaviek na decentralizovanú sieťovú infraštruktúru a automatickú ochranu.

S CDR máte pred kybernetickými hrozbami náskok

CDR (Collaborative Detection & Response) slúži k identifikácii hrozieb a rizík súvisiacich s novými pracovnými postupmi a vzdialenými pracoviskami. Naše firewally USG FLEX sú kompatibilné s platformou Nebula a dokážu hrozby detekovať v každom z pripojených zariadení. Vďaka synchronizácii s riadiacim centrom platformy Nebula (NCC) tieto firewally automaticky reagujú na kybernetické hrozby a bránia ich šíreniu zo zariadenia (bezdrôtového prístupového bodu) na okraji vašej siete. Spojenie firewallov USG FLEX a platformy Nebula je dokonalým riešením požiadaviek na decentralizovanú sieťovú infraštruktúru a automatickú ochranu.

Stay ahead of threats with CDR

Analytický report
a lepší prehľad o dianí v sieti

Riadiaci panel série USG FLEX zobrazuje prehľadné zhrnutie prevádzky a štatistiky hrozieb. Pomocou služby SecuReporter môžete vykonávať hlbšiu analýzu hrozieb, jednoducho proaktívne sledovať stav siete a predchádzať ďalším hrozbám. Z jedného miesta tak získate prehľad o aktivitách v sieti a môžete ľahko riadiť väčší počet klientov.

Dokonalá
konektivita

Firewally ZyWALL USG FLEX nielenže chránia vašu sieť, ale naviac podporujú celý rad funkcií vrátane hotspotu a súbežného upgradu zariadení. Spoločnosť Zyxel ponúka rôzne licenčné balíčky, u ktorých si obsah a dobu platnosti vyberiete podľa svojich potrieb. Pre jednoduchšie riešenie problémov poskytujeme službu Wireless Health Monitor, s ktorou správcovia sieti majú prehľad o stave pripojení klientov a prístupových bodov.

Comprehensive Connectivity

* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.