Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nebula Cloud Networking Security Gateway

Nebula Cloud Managed Security Gateways

Inovatívna brána riadená pomocou cloudu

Vďaka takmer nulovému nastavovaniu umožňujú brány Zyxel Nebula rýchle a jednoduché nasadenie na vzdialených miestach. Brána z cloudu automaticky importuje nastavenie politík a konfigurácie, upgrady firmwaru a aktualizácie bezpečnostných podpisov, a jej obsluha sa tak obíde bez miestneho sieťového odborníka.

Jednoduché nastavenie a jednoduchá správa

Cloudové rozhranie Nebula dáva správcom prehľad a kontrolu nad celou sieťou, vďaka čomu môžu aj bez prístupu k jednotlivým zariadeniam sledovať protokoly udalostí a štatistiky prevádzky a riadiť využitie pásma, klientov v sieti aj jednotlivé aplikácie.

Maximálne jednoduché VPN pripojenie

Ešte nikdy nebolo tak jednoduché vytvoriť VPN pre bezpečné pripojenie jednotlivých pobočiek. Bezpečnostná brána Nebula umožňuje pomocou niekoľkých málo kliknutí v riadiacom centre Nebula Control Center veľmi jednoducho nakonfigurovať VPN pripojenie medzi jednotlivými lokalitami (site-to-site) alebo hviezdicovo (hub-and-spoke).

Zjednodušená správa politík

Brány Zyxel Nebula podporujú správu na bázi objektov a unifikovanou konfiguráciou všetkých bezpečnostných politík, čo užívateľom umožňuje na všetky bezpečnostné prvky ľahko aplikovať všetky príslušné kritéria. Výsledkom je jednoduchšia konfigurácia firewallu a všetkých bezpečnostných prvkov pre rýchlejšie, jednoduchšie a kvalitnejšie nastavenie politík. Všetky konfigurácie vyhotovené v cloudovom riadiacom centre Nebula Control Center je možné naviac automaticky importovať do všetkých pripojených brán Nebula.

Účinná ochrana siete

Nebula používa systém pre detekciu a prevenciu narušenia prevádzky a kontrolou viac vrstiev a protokolov vyhľadáva slabé miesta, ktoré sú neodhaliteľné pre obyčajné firewally realizujúce autentizáciu na bázi portov a protokolov. Nebula využíva technológiu Deep Packet Inspection (DPI), ktorá pomocou databáze podpisov malwaru eliminuje chyby kontrol a zaisťuje efektívnu ochranu pred vniknutím nežiadúcich návštevníkov.

Spoľahlivé zabezpečenie aplikácií

Brány Zyxel Nebula dokážu identifikovať, kategorizovať a riadiť aplikácie pre sociálne média, hranie hier, produktivitu a ďalšie webové aplikácie a chovanie, čo užívateľom dáva možnosť blokovať neproduktívne aplikácie a tým dosiahnuť lepšej produktivity a predchádzať zneužívaniu šírky pásma.