Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nonstop konektivita pre malé organizácie

Séria ZyWALL SBG5500/3310 je navrhnutá pre siete malých organizácií a štartupov. Produkty tejto série vzdialeným kanceláriám a zamestnancom pracujúcim z domova prinášajú vysoko spoľahlivé, výkonné a bezpečné pripojenie na internet a súčasne organizáciám pomáhajú udržať si vysokú efektivitu a produktivitu práce.

Flexibilné, optimalizované a neprerušované pripojenie na internet

Brány ZyWALL SBG5500/3310 ponúkajú vysokú rýchlosť a štyri simultánne WAN operácie z jedného VDSL2/ADSL2+ portu, dvoch gigabitových portov Ethernet/SFP a 3G/4G USB adaptéru pre flexibilné pripojenie na internet. Ich štyri WAN rozhrania dokážu vykonávať pokročilé vyvažovanie záťaže cez viacero WAN s algoritmami obnovy pripojenia pri výpadku, ktoré umožňujú vysoko výkonné sieťové operácie a nonstop pripojenie k internetu.

Reliable, uninterrupted Internet access

Výkonné a robustné zabezpečenie siete

V rámci prevencie hrozieb prichádzajúcich z internetu vždy hraje kľúčovú úlohu zabezpečenie siete. Pre zaistenie vysoko bezpečného a riadeného sieťového prostredia séria ZyWALL SBG5500/3310 disponuje funkciami SPI firewallov, ktoré slúžia ako ochrana pred rôznymi útokmi vrátane DoS (Denial of Service), útokov na báze IP, neoprávneného vzdialeného prístupu do systému, prevádzkových anomálií a ilegálnych paketov.

Jednoducho použiteľné užívateľské rozhranie a rýchla správa

Aby sa užívatelia mohli rýchlo pripojiť, spoločnosť Zyxel pripravila sprievodcu a grafické užívateľské rozhranie v rôznych jazykových verziách. K efektívnej správe a jednoduchej konfigurácii a monitoringu brán SBG5500/3310 slúžia nástroje, ktoré správcom umožňujú ich kompletné riadenie na diaľku.

Pokročilé vyvažovanie záťaže cez viac WAN a obnova pripojenia pri výpadku
Vzdialená správa (HTTP/HTTPS, SSH, Telnet, SNMP a TR-069)
Podnikový SPI firewall
VLAN pre viac podsietí
Vysoká priepustnosť a hardvér zameraný na akceleráciu šifrovania

Príklady použitia

Aplikácia s viac WAN

  • Séria ZyWALL SBG5500/3310 sa dokáže prispôsobiť rôznym sieťovým prostrediam a pobočkám a poskytovateľom služieb umožňuje flexibilnú inštaláciu v prípade VDSL, ethernetových/optických káblov alebo mobilného prístupu do WAN.
  • Vyvažovanie dátovej záťaže cez viac WAN zaisťuje bezproblémové pripojenie k internetu v prípade silnej prevádzky.
  • Pobočky môžu voliteľne využívať nonstop prístup na internet pomocou záložného pripojenia cez viac WAN.

Využitie VPN

  • Organizácie, pobočky, obchodní partneri aj domáci užívatelia môžu produkty série ZyWALL SBG5500/3310 použiť pre site-to-site IPSec VPN pripojenie a L2TP over IPSec VPN klientov.
  • VPN je riešenie pre vytvorenie zabezpečených sieťových pripojení a pre úsporu poplatkov za diaľkové hovory.
  • Užívatelia môžu vytvoriť bezdrôtové VPN pripojenia pre bezpečný prenos citlivých informácií.
  • Vzdialení užívatelia môžu pomocou VPN SBG brán Zyxel zo svojich počítačov a inteligentných telefónov bezpečne pristupovať k firemným dátam.
  • Pre zabezpečený prístup k internetu dokážu brány ZyWALL SBG5500/3310 nadviazať L2TP VPN spojenie s poskytovateľmi služieb.

*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiace odkazy