Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Výhody

Garancia kompatibility vďaka súladu so štandardami

Pre zaistenie kompatibility s prepínačmi od ďalších výrobcov odpovedajú transceivery značky Zyxel príslušným priemyslovým štandardom.

Komplexné portfólio pre rôzne požiadavky na pripojenie

Zyxel ponúka komplexné portfólio transceiverov (verzia Fast, Gigabit a 10 Gigabit) a tiež metrové a trojmetrové spojovacie káble, vďaka ktorým k rozšíreniu pokrytia stačí transceiver pripojiť do siete.

Jednoduchšia údržba siete vďaka možnosti výmeny modulu za prevádzky

Vyhotovenie transceiveru ako samostatnej jednotky prináša maximálnu flexibilitu pri údržbe siete. Užívatelia ocenia možnosť pridávať transceivery podľa potreby a realizovať upgrady alebo opravy infraštruktúry jednoduchou výmenou transceiveru bez nutnosti meniť celé zariadenie.

Obojsmerné transceivery maximalizujú využitie stávajúcich optických káblov

Tradičné optické siete ku komunikácii potrebujú dve optické vlákna, z ktorých jedno slúži k vysielaniu signálov a druhé k príjmu. Naproti tomu obojsmerné transceivery môžu vdaka využitiu dvoch samostatných vlnových dĺžok, z ktorých jedna signály prijíma a druhá vysiela, komunikáciu nadviazať aj pomocou jediného optického vlákna. Prenosovú kapacitu je tak možné okamžite zvýšiť aj bez dodatočných nákladov na pokládku nového optického káblu.

Podpora rozhrania DDMI rozširuje možnosti správy

Vylepšené digitálne rozhranie umožňuje nadviazať medzi prepínačom a SFP transceiverom spojenie v reálnom čase. Prepínač má vďaka tomu prístup k prevádzkovým parametrom v optickom spojení. Súčasťou rozhrania sú digitálne funkcie, ako napr. mäkké riadenie a monitorovanie vstupných/výstupných signálov SFP.
Funkcionalita DDMI naviac umožňuje implementáciu digitálnych alarmov a výstrah. Táto funkcia užívateľom dáva možnosť proaktívne riešiť preventívnu údržbu siete a zaisťuje kontinuitu prevádzky organizácie.

Rozhranie DDMI monitoruje:

  • teplotu,
  • napájanie,
  • prenášaný vstupný kľudový prúd,
  • prenášený výkon,
  • prijatý výkon.
Všetky vyššie uvedené funkcie zahŕňajú nastavenie limitných hodnôt pre výstrahy a alarmy.

 

Súvisiace odkazy