Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Vyriešte svoje zajtrajšie problémy už dnes

Výhody

Montáž na strop

Na rozdiel od tradičných routerov má NWA5120 NWA elegantný design na spôsob dymového detektoru a pri montáži na strope má lepšie pokrytie a výkon. Zariadenie je možné napájať cez Ethernet (PoE) a má multifunkčnú konštrukciu (je možné inštalovať tiež externé antény pre lepšie pokrytie). Výstupný výkon signálu je optimalizovaný pre vynikajúce pokrytie, najmä v nemocniciach a univerzitách.

Produkty série Zyxel NWA5120 majú krytie pre inštaláciu do podhľadov a sú vyrobené z materiálov, ktoré pri horení neuvolňujú toxické splodiny. Ich bezpečný dizajn ich tak predurčuje k použitiu vo verejných priestoroch budov.

Zyxel One Network

V snahe uľahčiť našim zákazníkom opakované úkony pri inštalácii a správe siete sme vytvorili koncepciu Zyxel One Network, ktorá zjednodušuje konfiguráciu, správu a riešenie ťažkostí, a teda našim zákazníkom umožňuje, aby sa venovali iným podnikovým prioritám. Zyxel One Network prináša ľahko použiteľný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pre rýchle nastavenie siete Zyxel Smart Connect potom sieťovým prvkom Zyxel umožňuje, aby sa navzájom rozpoznávali a vedeli o sebe, a ďalej uľahčuje údržbu siete prostredníctvom funkcií vzdialenej správy „na jedno kliknutie“, ako sú obnovenie továrneho nastavenia alebo cykly napájania. Zyxel One Network novo definuje integráciu siete v rámci mnohých sieťových prvkov – od prepínača cez Wi-Fi AP po bránu.

Jednoduchá konverzia zo samostatnej na skupinovú prevádzku

Zyxel NWA5120 je možné konfigurovať ako plne funkčný samostatný prístupový bod. Je však tiež schopný spolupracovať s bezdrôtovou riadiacou jednotkou a stať sa súčasťou skupinovej inštalácie s centralizovaným riadením (umožňuje automatické nastavenie cez LAN i WAN). Po svojej inštalácii a zapnutí sa zariadenie automaticky pokúsi vyhľadať centrálnu riadiacu jednotku a nadviazať spojenie. S využitím protokolu CAPWAP je možné nastaviť komunikáciu medzi centrálnou jednotkou a prístupovými bodmi bez nutnosti meniť doterajšiu infraštruktúru LAN.

Prístupový bod NWA5123-AC štandardu 802.11ac nielenže dosahuje rýchlosti prenosu dát až 1200 Mbps, ale tiež svojou modernou anténou optimalizuje výkon signálu a vyšším počtom paralelných video streamov minimalizuje latenciu siete pre maximálnu spokojnosť užívateľov. Podpora súbežnej prevádzky v dvoch pásmach naviac uspokojí potreby klientov, ktorí v rovnakú dobu využívajú pásmo 2,4 GHz i 5 GHz, a predstavuje dokonalé riešenie pre oblasti s vysokou prevádzkou, ako napr. ubytovacie a reštauračné zariadenia, školy a podniky.

Jednoduchšia inštalácia pre optimalizovaný výkon WLAN

Séria NWA5120 má funkciu APFlexTM, ktorá zjednodušuje konfiguráciu režimu skupinovej/samostatnej prevádzky, prístupový bod automaticky integruje do sieťových prostredí a eliminuje nutnosť uskutočňovať predinštalačnú prípravu. Pre zaistenie čo najlepšieho bezdrôtového výkonu séria NWA5120 ponúka dynamickú voľbu kanálov (DCS), vyrovnávanie dátovej záťaže, inteligentné riadenie klientov a ďalšie pokročilé funkcie

Dynamická voľba kanálov (DCS) pri inicializácii zamedzuje rušeniu v dôsledku spoločných alebo prekrývajúcich sa kanálov, zatiaľčo funkcia vyrovnávania dátovej záťaže správcom umožňuje obmedziť počet klientov pridružených ku každému prístupovému bodu. Inteligentné riadenie klientov pre stabilné a spoľahlivé bezdrôtové pripojenie používa funkciu voľby pásma, prah signálu a vyrovnávania pásiem. Funkcia voľby pásma a prah signálu monitorujú možnosti jednotlivých bezdrôtových klientov a navádzajú ich do menej zahlteného pásma a k prístupovému bodu s lepším signálom. Funkcia vyrovnávania pásiem detekuje klientov s duálnym rádiom a klientov v prístupovom bode rozdeľuje do pásiem 2,4 GHz a 5 GHz. Vďaka týmto pokročilým funkciám dokáže séria

Kľúčové funkcie

Ultra vysoká rýchlosť

NWA5123-AC je prístupový bod štandardu 802.11ac so súbežnou prevádzkou v dvoch pásmach pre gigabitovú Wi-Fi. Súbežná prevádzka v dvoch pásmach splňuje rastúce nároky na používanie vlastných zariadení a vďaka rovnakému pokrytiu signálom v pásme 2,4 GHz aj 5 GHz podporuje väčší počet klientov. Pri prenose dát náročných na šírku pásma, ako napr. streamovanie videa a hlasu, vďaka tomu nedochádza k latencii.


Certifikácia WPA2 Enterprise

Séria NWA5120 disponuje róbustnou ochranou WPA2 Enterprise a podporuje rôzne typy autentizačného protokolu Extensible Authentication Protocol (EAP). Produkty série NWA5120 je možné jednoducho integrovať s inštalovanými podnikovými servermi RADIUS.


ZyMesh

Bezdrôtová sieť typu mesh je sústava prístupových bodov, ktoré automaticky nadväzujú dynamické bezdrôtové spojenia. ZyMesh vychádza z princípov sietí mesh a predstavuje vlastný protokol spoločnosti Zyxel určený k vytváraniu bezdrôtových mesh liniek pre jednoduchú konfiguráciu, optimalizovanú správu a vyššiu spoľahlivosť.


Izolácia na 2. vrstve bezdrôtovej siete

Izolácia na druhej vrstve zlepšuje ochranu privátnych sietí medzi klientami tým, že užívateľom umožňuje prístup k ich zdieľaným zariadeniam, bez toho, aby sa dostali do zostávajúcich častí siete. Blokovanie komunikácie v rámci BSS naviac Wi-Fi klientom pridruženým k rovnakému prístupovému bodu bráni v tom, aby sa navzájom videli a mali prístup k dátam ostatných klientov.


Zyxel AP Configurator

Inštalácia viacerých prístupových bodov obnáša časovo náročnú a pracnú konfiguráciu každej jednotky. Zyxel AP Configurator (ZAC) vytvára šablóny, vďaka ktorým užívateľ môže rovnaký profil skopírovať do niekoľkých prístupových bodov. Tým je umožnené dávkové upgradovanie firmwaru a zálohovanie profilov v troch jednoduchých krokoch, čo výrazne šetrí čas a prácu spojenú s konfiguráciou.


Zyxel One Network Utility

Pre efektívnejšiu správu je séria NWA5120 vybavená utilitou Zyxel One Network (ZON), ktorá správcom umožňuje prostredníctvom jedinej platformy priradiť IP adresy viacerým prístupovým bodom.
Správcovia sú tak ušetrení pracného prihlasovania ku každému prístupovému bodu kvôli zmene východzích IP adries pred fyzickou inštaláciou.


Zyxel APFlexTM

Zyxel APFlexTM umožňuje bezdotykovú zmenu režimu prístupového bodu a automatickú konfiguráciu IP adresy. Bezdotykové nastavenie režimu prístupového bodu zistí, či sa v sieti nachádza kontrolór Zyxel, a podľa toho zvolí samostatný alebo spravovaný režim. Automatická konfigurácia IP adresy eliminuje nutnosť zariadenia konfigurovať manuálne a prístupovému bodu umožňuje sa automaticky nastaviť na pevnú alebo dynamickú IP adresu. Vďaka týmto dvom inteligentným funkciám IT administrátori nemusia manuálne prevádzať dve kritické nastavenia, ktoré boli nutné u starších produktov, a môžu sa v rámci konfigurácie zamerať na dôležitejšie úlohy.


Zyxel Wireless Optimizer

Zyxel Wireless Optimizer (ZWO) predstavuje výkonný nástroj pre centralizovanú správu a slúži k počiatočnému plánovaniu, úpravám v priebehu inštalácie a popredajnej údržbe siete prístupových bodov. Sieťoví architekti môžu simulovať rozmiestnenie prístupových bodov na mape zobrazujúcej ich potrebný počet. V priebehu inštalácie naviac nástroj ZWO mapuje skutočné pokrytie signálom, čo architektom umožňuje upravovať umiestnenie alebo konfiguráciu prístupových bodov.
Správcovia siete majú prostredníctvom nástroja ZWO prístup ku kľúčovým informáciám o jeho fungovaní, ako napr. o používanom kanáli, miere úspešnosti opakovaného prenosu a o chybovosti rámcov, a tiež prístup ku zariadeniam na mape. Svojou užívateľsky ústretovou podobou nástroj ZWO šetrí čas a urýchľuje riešenie sieťových problémov.


Application Diagram

Súvisiace odkazy