Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Prístupový bod 3x3 štandardu 802.11ac s duálnym rádiom a dvojakou optimalizáciou antény

Ultra rýchly a ultra tenký

WAC6103D-I je vysoko výkonný prístupový bod štandardu 802.11ac, ktorý do-sahuje kombinovanej rýchlosti prenosu dát až 1,75 Gbps. Jeho anténa s dvojakou optimalizáciou zaisťuje vynikajúci výkon pri inštalácii na strop aj na stenu.

V spojení s platformou NebulaFlex Pro a licenciou Professional Pack je možné model WAC6103D-I v bezdrôtovej sieti používať v troch rôznych režimoch: ako samostatné zariadenie, ako prístupový bod riadený kontrolérom a ako prístupový bod riadený pomocou cloudovej platformy Nebula. Vďaka svojmu inovatívnemu vyhotoveniu sa prístupový bod dokáže flexibilne prispôsobiť rýchle sa meniacim potrebám vašej organizácie a chráni vaše investície do bezdrôtovej infraštruktúry.

WAC6100 Series

NebulaFlexTM Pro

Riaďte to jednoducho po svojom!
Viac informácií

Anténa s dvojakou optimalizáciou

Na rozdiel od tradičných modelov sú tieto prístupové body vybavené inova-tívnou anténou s prevratnou technológiou dvojakej optimalizácie, takže ich je možné bez straty výkonu inštalovať na strop aj na stenu.

Dual-optimized (Side View)
Dual-optimized (Top View)

Dokonalá voľba aj pre prostredie
s vysokou prevádzkou

Anténa s dvojakou optimalizáciou prístupovému bodu WAC6103D-I umožňuje prepínanie charakteristík signálov, ktoré obmedzuje rušenie medzi jednotlivými poschodiami. Bezproblémový, spoľahlivý a neprerušovaný bezdrôtový prístup naviac pre všetkých užívateľov zaisťujú pokročilé funkcie, ako napr. vyrovnávanie dátovej záťaže a inteligentné riadenie klientov.

Perfect choice for high-density environments

Maximálne flexibilná správa

Prístupové body série WAC6100 s riešením NebulaFlex Pro môžu podľa potrieb vašej organizácie fungovať v samostatnom režime alebo byť riadené kontrolérom alebo pomocou riadiaceho centra Nebula Control Center. V prípade jednoduchej siete môže prístupový bod pracovať v samostatnom režime, zatiaľčo pri použití v zložitej sieti môže fungovať s lokálnym kontrolérom. Pre uspokojenie všetkých požiadaviek riešenie Nebula ponúka jednoduchú škálovateľnosť, bohatú paletu funkcií a centrálnu správu.


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.