Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Riadené 10GbE L2+ prepínač Zyxel ponúkajú line-rate výkon pre virtualizáciu a konvergenciu

Výhody

Flexibilná konfigurácia portov pre prechádzajúce siete

Model XS3700-24 ponúka celý rad možností konektivity pre flexibilnú konfiguráciu portov vrátane ôsmich medených portov 10GbE, 12portového SFP+ pro 10GbE uplink a štyroch kombo portov 10GbE SFP+ pre optické linky. Podniky vďaka tomu môžu využívať medené konektory na svojich stávajúcich 10GbE serveroch. Agregácia stávajúcich 10GbE prepínačov s optickými linkami cez tento 24portový 10GbE prepínač umožňuje zvýšenie sieťovej flexibility pre uspokojenie rastúcich požiadavkov na šírku pásma.

Ústredie siete pre malé a stredné podniky

Vyššia rýchlosť, väčšia šírka pásma a viac spoľahlivosti, to sú nevyhnutné parametre každej podnikovej siete, ktorá prechádza konsolidáciou a virtualizáciou v dátovom centre. Vďaka zabudovanej 10GbE agregácii model XS3700-24 dosahuje prepínacej kapacity 480 Gbps a forwardovacej rýchlosti 357,14 Mpps s dodatočným 4 MB paketovým bufferom. Static routing a policy routing zaisťujú nulový dodatočný dátový tok pre dosiahnutie najvyššej možnej kvality služby (QoS). Model XS3700-24 naviac vďaka line-in výkonu s vysokou hustotou umožňuje jednoduchú virtualizáciu a konvergenciu.

Zyxel One Network

Aby sme zákazníkom uľahčili opakované úkony spojené s inštaláciou a správou siete, vytvorili sme koncepciu Zyxel One Network, ktorá zjednodušuje konfiguráciu, riadenie a riešenie problémov. Naši zákazníci sa vďaka tomu môžu sústrediť na svoje pracovné priority. Zyxel One Network prináša jednoducho použiteľný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pre rýchle nastavenie siete. Zyxel Smart Connect sieťovým zariadeniam Zyxel umožňuje, aby sa vzájomne rozpoznali a vedeli o sebe, a ďalej zjednodušuje údržbu siete pomocou vzdialených funkcií na jedno kliknutie, ako je napr. obnova nastavení z výroby a cyklovanie napájania. Zyxel One Network novo definuje integráciu siete naprieč celým radom sieťových produktov od switchov, Wi-Fi prístupových bodov až po brány.

Odolnosť a spoľahlivosť pre nepretržitú prevádzku

Pre zaistenie neprerušovanej, spoľahlivej prevádzky v podnikovom prostředí prepínač XS3700-24 disponuje hardwarom a softwarom typu NSPOF (nefunkčnosť jednej súčasti nespôsobí nefunkčnosť celku). K tomuto slúži vysoko redundantná hardwarová architektúra zariadenia, ktorá zahŕňa duálne vnútorné napájanie, dve verzie firmwaru a vysoko spoľahlivú realizáciu softwaru pomocou protokolu Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). Posledná z menovaných funkcií – VRRP – umožňuje niekoľkým routerom zdieľať dynamicky vytvorenú IP adresu tým, že jednému z nich je priradená úloha Master, zatiaľčo ostatní sú v stave Backup.

Komplexné zabezpečenie a ochrana prístupu

Na riadne zabezpečenie dnes musí myslieť každý užívateľ a správca sietí. Model XS3700-24 je preto vybavený najširšou paletou bezpečnostných funkcií pre lepšiu izoláciu, kontrolu a prevenciu narušenia prevádzky, vďaka čomu predstavuje ideálne virtualizačné a konvergenčné riešenie pre malé a stredné podniky. Jednou z týchto funkcií je Loop Guard, ochrana pred smyčkami, ktorá pomáha predísť narušeniu prevádzky z dôvodu smyčiek pri prepínaní. Medzi ďalšie pokročilé ochranné mechanizmy patrí autentizácia pomocou protokolov TACAS+ a RADIUS, ktoré blokovaním neoprávnených prihlásení zvyšujú bezpečnosť systému. A funkcie, ako napr. IP Source Guard, DHCP snooping a ARP inšpekcie, dokážu detekovať a blokovať medzinárodne sieťové útoky.

Kľúčové funkcie

10GbE konektivita

Na rozdiel od gigabitových ethernetových prepínačov ponúkajú 10 GbE prepínač vyššiu škálovateľnosť a účinnosť pre sieťovú infraštruktúru. Prepínač XS3700-24 je vybavený portami 10GbE RJ-45, 10GbE SFP+ aj 10GbE kombo portami (RJ-45/SFP), ktoré umožňujú jednoduché a flexibilné upgrady a inštaláciu 10GbE sietí.


IPv6

Vďaka podpore komplexných riadiacich funkcií IPv6 model XS3700-24 podnikom pomáha udržovať si náskok pred ostatnými a pripraviť sa na budúce siete IPv6. Firemnú investíciu do siete chráni plná podpora IPv6 s funkciami, ako napr. autokonfigurácia, prevencia duplicitných adries, paralelná podpora IPv6 a IPv4 (dual-stack) a identifikácia susedných uzlov.


Utilita Zyxel One Network

Model XS3700-24 disponuje utilitou ZON Utility pre ľahšiu správu siete. Správcovia tak pomocou jednej platformy môžu kontrolovať umiestnenie, priraďovať IP adresy, rebootovať a upgradovať firmware pre viacero switchov. Vďaka tomu už nepotrebujú priamy prístup ani nákladné, úzko špecializované nástroje pre správu sietí.


Správa CLI

Administrátori môžu sieť spravovať cez webové užívateľské rozhranie a pre pokročilejšie ovládanie tiež cez rozhranie príkazového riadku (CLI). CLI modelu XS3700-24 je vysoko efektívne v prípade spúšťania nových konfigurácií na viacerých switchoch. CLI Zyxel je naviac konzistentná naprieč všetkými modelmi switchov radov 2210, 3700 a 3900.


Zisťovanie susedných zariadení

Vďaka riešeniu Zyxel One Network dokáže switch XS3700-24 zistiť všetky pripojené sieťové zariadenia Zyxel a tiež ďalší hardware podporujúci protokol LLDP. Správcovia tak majú prehľad o zariadeniach pripojených k sieti, používaných portoch, IP adresách zariadení a dokonca o verziách firmwaru.


Interné redundantné napájanie

Duálne interné napájanie garantuje 100% prevádzku prepínača XS3700-24 aj pri výpadku prúdu. Toto riešenie súčasne šetrí miesto, ktoré inak v racku zaberajú externé napájacie moduly. Napájacie moduly sú naviac vymeniteľné aj za prevádzky switcha.


Presmerovanie do webového GUI

Za účelom aktualizácie alebo zmeny konfigurácie zaridenia sú správcovia často nútení vyhľadať jeho IP adresu a prihlásiť sa. Teraz sa im jedným kliknutím na zobrazené zariadenie otvorí webové užívateľské rozhranie, kde je možné previesť ďalšiu konfiguráciu. Tým odpadá nutnosť prechádzať aktuálny zoznam techniky a overovať IP adresu konkrétneho zariadenia.


Charakteristiky

Standard Compliance

 • IEEE 802.3z 1000BASE-X
 • IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet
 • IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber
 • IEEE 802.3x flow control
 • IEEE 802.3az EEE support
 • IEEE 802.1p CoS support
 • IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED
 • IEEE 802.3ah EFM (Link Discovery, Loopback)(V380)
 • IEEE 802.1ag CFM
 • Store and forward
 • N-way auto-negotiation

Resilience and Availability

 • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
 • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
 • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
 • IEEE 802.3ad LACP
 • VRRP
 • Loop guard
 • ErrDisable recovery
 • MRSTP (Zyxel proprietary)
 • Dual configuration files
 • Redundant power supply support
 • Dual flash images

Traffic Control

 • 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K
 • Port-based VLAN
 • Protocol-based VLAN
 • IP subnet-based VLAN
 • Private VLAN
 • Voice VLAN
 • VLAN trunking
 • VLAN translation
 • VLAN ingress filtering
 • 802.1ad VLAN stacking (Q-in-Q)
 • LACP algorithm of source/destination IP
 • GVRP
 • Selected Q-in-Q (V390)
 • L2PT

Security

 • 802.1X
 • Port security
 • MAC authentication
 • Layer 2 MAC filtering
 • Layer 3 IP filtering
 • Layer 4 TCP/UDP socket filtering
 • BPDU transparency
 • Static MAC forwarding
 • Multiple RADIUS servers
 • Multiple TACACS+ servers
 • 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS
 • Login authentication by RADIUS
 • Login authentication by TACACS+
 • TACACS+ accounting
 • RADIUS accounting
 • Authorization on TACACS+
 • Authorization on console
 • SSH v1/v2
 • SSL
 • Intrusion lock
 • MAC freeze
 • DHCP snooping
 • ARP inspection
 • ARP freeze (V410)
 • Static ARP setting
 • Static IP/MAC binding
 • Policy-based security filtering
 • Port isolation
 • IP source guard
 • Limit number of MAC per VLAN
 • MAC search
 • Guest VLAN
 • ACL packet filtering (IPv4/IPv6)
 • PPPoE relay agent
 • PPPoE option82
 • PPPoE IA
 • CPU protection
 • MAC pinning
 • Interface related trap enable/disable (by port)

Quality of Service (QoS)

 • No. of hardware queues per port: 8
 • 802.1p queuing method: SPQ, WRR, WFQ
 • Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)
 • Port-based rate limiting (Ingress/Egress): */64 kbps
 • Rate limiting, per IP/TCP/UDP per port
 • Policy-based rate limiting
 • Ingress CIR for bandwidth control
 • 802.3x flow control
 • Port-based egress traffic shaping CIR/PIR supported
 • Policy based prioritization
 • Two Rate Three Color Marking (TRTCM)
 • 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable)
 • DiffServ (DSCP)

Layer 2 Multicast

 • L2 multicast (Group)
 • IGMP snooping (v1, v2, v3)
 • IGMP snooping fast leave
 • Configurable IGMP snooping timer and priority
 • IGMP snooping statistics
 • IGMP throttling
 • MVR support
 • IGMP filtering
 • IGMP snooping immediate leave
 • IGMP snooping and proxy
 • IPv6 MLD snooping proxy

Routing

 • Static route
 • Policy-based route
 • IP port moving

Manageability

 • SNMP v1, v2c, v3
 • SNMP trap group
 • RMON (1, 2, 3, 9)
 • ICMP echo/echo reply
 • Syslog

IPv6 Management

 • IPv6 over Ethernet (RFC 2464)
 • IPv6 addressing architecture (RFC 4291)
 • Dual stack (RFC 4213)
 • ICMPv6 (RFC4884)
 • Path MTU (RFC 1981)
 • Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5905)
 • Encapsulation for maximum PMTU of 1500
 • Neighbor discovery (RFC 4861)
 • DHCPv6 relay

Device Management

 • iStacking
 • Web interface
 • Management through console, telnet, SNMP
 • Firmware upgrade by FTP
 • Remote firmware upgrade by FTP/Web
 • Configuration saving and retrieving
 • Multiple login supported
 • Configure clone
 • Multilevel CLI
 • CLI (Cisco like)
 • DHCP servers
 • DHCP relay per VLAN
 • DHCP option 82
 • Daylight Saving
 • NTP
 • Port mirroring
 • Policy-based port mirroring
 • RJ-45 out-of-band management port
 • RS-232 out-of-band console port
 • sFlow
 • Remote port monitoring

MIB

 • Zyxel new private MIB
 • RFC 1066 TCP/IP-based MIB
 • RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB
 • RFC 1493 bridge MIB
 • RFC 1643 Ethernet MIB
 • RFC 1757 RMON Group 1, 2, 3, 9
 • RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB
 • RFC 2233 SMIv2 MIB
 • RFC 2358 Ethernet-like MIB
 • RFC 2674 bridge MIB extension
 • RFC 2819, 2925 remote management MIB (V350)
 • RFC 3621 Power Ethernet MIB
 • RFC 4022 management information base for transmission control protocol
 • RFC 4113 management information base for user datagram protocol
 • RFC 4292 IP forwarding table MIB
 • RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP

Certifications

 • Safety
  • LVD
  • BSMI
 • EMC
  • FCC Part 15 (Class A)
  • CE EMC (Class A)
  • BSMI ENC
 • RoHS
  • Level A

Zyxel One Network

 • ZON Utility
  • Discovery of Zyxel switches, APs and gateways*
  • Centralized and batch configurations
   • IP configuration
   • IP renew
   • Device reboot
   • Device locating
   • Web GUI access
   • Firmware upgrade
   • Password configuration
   • One-click quick association with Zyxel AP Configurator (ZAC)
 • Smart Connect
  • Discover neighboring devices
  • One-click remote management access to the neighboring Zyxel devices

* Gateway supporting ZON utility is scheduled for future release.

Príklady použitia

Súvisiace odkazy

Kde kúpiť