Zyxel získal certifikáciu Microsoft Azure pre svoje vysoko výkonné VPN firewally ZyWALL

Certifikácia sieťových bezpečnostných zariadení Zyxel od prednej cloudovej platformy otvára cestu k posilneniu a rozšíreniu hybridnej cloudovej infraštruktúry malých a stredne veľkých spoločností.

Spoločnosť Zyxel oznámila, že jej bezpečnostné firewally ZyWALL obdrželi certifikáciu od obľúbenej cloudovej služby Microsoft Azure. Táto certifikácia spoločnosti Zyxel uľahčí poskytovanie bezkonkurenčne flexibilných, škálovateľných a praktických riešení pre malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré prevádzkujú hybridné siete kombinujúce lokálnu a cloudovú infraštruktúru.


Všetky zariadenia, ktoré sa uchádzajú o certifikáciu Azure, sú podrobené sérii náročných testov. Všetky firewally ZyWALL si z týchto testov odniesli nielen vynikajúce výsledky, ale tiež pochvalu od členov certifikačného tímu Azure. „Všetky realizované testy dopadli skvelo a pripojenie vytvorené pomocou firewallu ZyWALL ATP200 vykazovali stabilitu po dobu niekoľkých dní,“ uvádza Mario Afiri, vedúci technického tímu Microsoft Azure Networking. „Ďalšou prednosťou tohoto vysoko inovatívneho produktu je jeho veľmi jednoduché a rýchle nastavenie.“

Vzhľadom k tomu, že spoločnosti sa pri poskytovaní kľúčových služieb stále viac spoliehajú na cloudové platformy, ako je napr. Azure, je maximálne dôležitá správna voľba VPN, t.j. portálu, cez ktorý sa užívatelia bezpečne pripojujú do cloudu. Rodina ZyWALL, ktorú tvoria série USG, ATP a VPN, obsahuje širokú paletu produktov pre všetky typy sietí. Každé zariadenie predstavuje komplexné riešenie, takže spoločnosti môžu cloudové služby využívať rýchlo a bez zbytočných nákladov bez toho,  aby si museli robiť starosti so zaobstaraním dodatočného hardvéru. Nad ostatnými produktami s certifikáciou Azure, firewally ZyWALL vynikajú najmä podporou protokolu BGP (Border Gateway Patrol) aj rozhraním VTI (Virtual Tunnel Interface). Obe tieto prednosti zaisťujú doposiaľ nevídanú flexibilitu a škálovateľnosť, čo sú dôležité faktory pre malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré chcú mať náskok pred konkurenciou.

„Pokiaľ nechcú prísť o konkurencieschopnosť a o najlepšiu šancu na dlhodobý úspech, spoločnosti dnes musia byť všestranné,“ poznamenáva Martin Bratičák, Regional Director CEE. „To je jeden z hlavných dôvodov, prečo si flexibilné cloudové riešenia, ako napr. Microsoft Azure, získali v posledných rokoch takú obľubu. Už od ich uvedenia na trh sme presvedčení, že produkty rodiny ZyWALL sú tým najlepším riešením pre využitie predností cloudu, a sme hlboko poctení, že náš názor potvrdzuje aj certifikácia Azure.“

Integrácia do Microsoft Azure prostredníctvom BGP a VTI je teraz možná u následujúcich bezpečnostných firewallov ZyWALL s firmwarom ZLD v4.32 alebo vyšším.

ZyWALL USG

ZyWALL VPN

ZyWALL ATP

USG40(W)/60(W)

VPN50/100/300

ATP200/500/800

USG110/210/310

 

 

USG1100/1900

 

 

USG20(W)-VPN

 

 

USG2200-VPN

 

 

ZyWALL 110/310/1100

 

 

 

Inštrukcie k nastaveniu a konfigurácii služby Azure získate v príslušnom užívateľskom fóre spoločnosti Zyxel.

BGP: https://businessforum.zyxel.com/discussion/2650/

VTI: https://businessforum.zyxel.com/discussion/2648/

Bližšie informácie o bezpečnostných firewalloch ZyWALL nájdete na ich produktových stránkach:

https://www.zyxel.com/products_services/smb-security_firewalls.shtml