Zyxel zbiera ceny na oboch stranách Atlantiku

Spoločnosť Zyxel Networks, ktorá patrí medzi lídrov na trhu bezpečných sieťových riešení využívajúcich prednosti cloudu, získala do svojej zbierky ďalšie ocenenie za ponúkané produkty a služby, a to cenu ChannelPro SMB All-Star v USA a ocenenie v európskej súťaži MSP Innovation Awards.

„Obe ocenenia svedčia o dôvere a dobrom mene, ktorému sa naša spoločnosť vďaka svojim inovatívnym riešeniam a starostlivosti o zákazníkov teší na týchto dôležitých trhoch, a súčasne o tom, že Zyxel sa stal jednou z predných svetových značiek medzi poskytovateľmi sieťových produktov,“ poznamenáva Martin Bratičák, regionálny riaditeľ pre CEE.

„Našou prioritou v USA je pomáhať malým a stredne veľkým organizáciám inovatívnymi produktami, ktoré uľahčujú prechod na multigigabitové rýchlosti pripojenia a umožňujú využívať ich potenciál. V Európe potom pomocou cloudovej platformy Nebula pomáhame prekonať ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia Covid, problémy s dodávateľskými reťazcami a rýchle rastúcou infláciou,“ dodáva Martin Bratičák.

Ocenenie SMB All-Star

Ocenenie ChannelPro SMB All-Stars, ktoré je jediné svojho druhu v predajnom kanáli pre malé a stredne veľké organizácie, je udeľované dodávateľom IT hardvéru, softvéru a služieb, ktorých produkty, programy a iniciatívy sa behom posledného roku výrazne podpísali na rozvoji tohoto kanálu. Nominované spoločnosti hodnotí porota zložená z redaktorov internetových stránok ChannelPro Network za prispenia externých odborníkov a partnerov pôsobiacich v tomto kanáli.

Do prestížneho all-star tímu inovačných lídrov sa spoločnosť Zyxel tento rok prebojovala vedľa takých mien, ako sú AMD, Cisco a Microsoft. Spoločnosť Zyxel toto ocenenie získala za 2.5 GbE neriadené prepínače MG-105 s piatimi portami a MG-108 s ôsmimi portami, ktoré malým a stredne veľkým organizáciám umožňujú využívať rýchly štandard 2.5GBase-T, čím podľa poroty majú potenciál zmeniť trh.

Európske ocenenie Best PSA/RMM Vendor

S prázdnou spoločnosť Zyxel neodišla ani zo slavnostného večera v Londýne, na ktorom prevádzkovatelia stránok Channel Partner Insight dodávateľom, distribútorom a poskytovateľom riadených služieb udeľovali tohtoročné ceny 2022 European MSP Innovation Awards za vedúce postavenie v odvetví.

Nezávislá porota spoločnosti Zyxel udelila cenu Best PSA/RMM Vendor. Martin Bratičák v tejto súvislosti poznamenáva: „Problémy, ktoré v poslednej dobe postihli Európu, nás viedli k posilneniu inovácií a zákazníckych služieb, a to najmä v oblasti našej platformy Nebula pre správu sietí v cloude. Dnes ponúkame viac než 80 sieťových zariadení, ktoré je možné centrálne a na diaľku konfigurovať a spravovať pomocou platformy Nebula. Toto riešenie tak zákazníkom prináša kriticky dôležitú flexibilitu, efektivitu a úsporu času, energie aj nákladov.“

Úspechy v súťažiach ChannelPro a Channel Partner Insight predstavujú ďalšie prírastky do série ocenení, ktoré spoločnosť Zyxel získala doma aj v zahraničí za posledné dva roky. Zyxel sa stal okrem iného jediným výrobcom sieťových technológií, ktorý bol zaradený medzi najlepšie globálne značky z Taiwanu (Best Taiwan Global Brands), a tiež držiteľom najvyššieho počtu ocenení Taiwan Excellence Awards vo svojom odvetví.

Martin Bratičák

Regional Director CEE, Zyxel