Zdokonaľujte svoje odborné znalosti online

Aj v dobe, kedy väčšina klasických školiacich centier zostáva naďalej zatvorená, si obchodní partneri a zákazníci spoločnosti Zyxel môžu prehlbovať svoje odborné znalosti, a to formou online kurzov. Podrobnosti vo svojom blogu prináša Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových produktov v regióne EMEA.

Uplynulé mesiace postavili každého z nás pred nové výzvy a tiež nové príležitosti. Z mnohých dôvodov to bola a stále je náročná doba, ktorá nám ale otvorila cestu k novým zisteniam. Mimo iného sme zistili, koľko času sa dá ušetriť, keď nám odpadne každodenné dochádzanie do práce, a ako vysoko efektívne môžu byť video konferencie a online spolupráca.

Tiež už vieme, že čas ušetrený vďaka práci z domu môžeme využiť k prehlbovaniu svojich znalostí a zručností. Vzhľadom k zákazu poriadať klasické školenia tvárou v tvár spoločnosť Zyxel spustila platformu Campus Academy, ktorá obchodným partnerom a zákazníkom umožňuje štúdium v online prostredÍ.

Platforma obsahuje všetky naše certifikačné školenia Zyxel Certified Network Engineer (ZCNE) a nájdete ich na adrese https://academy.zyxel.eu/. Ako prvé sú záujemcom k dispozícii ZCNE kurzy úrovne 1 venované našim štyrom technologickým oblastiam – prepínačom, bezdrôtovým riešeniam, zabezpečeniu a platforme Nebula. Kurzy prebiehajú v angličtine a nemčine pod vedením skúsených školiteľov.

Výber kurzu podľa vlastných preferencií

Kurzy sú nahrané tak, aby sme sa čo najviac priblížili prostrediu skutočnej učebne. Účastníci v elektronickej podobe obdržia špeciálne pripravené školiace materiály a zoznam často kladených dotazov. Každý modul končí krátkym testom a po absolvovaní všetkých modulov získa účastník prístup k záverečnej skúške.

Vedľa týchto školiacich kurzov každý týždeň poriadame tiež diskusné webináre, na ktorých môžu účastníci klásť akékoľvek dotazy týkajúce sa obsahu kurzu. K riešeniu rozsiahlejších dotazov môžu naši zákazníci využiť tiež online centrum podpory Zyxel Support Portal. Obsah platformy už čoskoro rozšírime o ďalšie školenie.

Vlastným tempom

Online platforma Campus Academy predstavuje praktický nástroj ku splneniu certifikačných školení ZCNE. Veľkou výhodou elektronického formátu je možnosť kurzy absolvovať v dobe a rýchlosťou, ktorá vám vyhovuje, a záverečnú skúšku si naplánovať tak, ako sa vám to hodí.

A najmä za súčasnej mimoriadnej situácie, kedy sa nemôžeme schádzať priamo v učebniach, je ďalšou prednosťou už samá dostupnosť kurzov online. Sme zvedaví, s akým ohlasom sa naša platforma Campus Academy stretne. Pokiaľ bude kladný, sme pripravení ju rozšíriť o ďalšie materiály a školiace kurzy. Kto vie, možno sa online prostredie raz stane miestom, kde bude prebiehať väčšina odborných školení.

A nezabudnite, že členovia nášho partnerského programu majú nárok na špeciálnu zľavu z kurzovného. Pre bližšie informácie navštívte stránky https://academy.zyxel.eu/ alebo kontaktujte miestne zastúpenie spoločnosti Zyxel.