Úloha softvéru ako služby v zabezpečení sietí

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer vo spoločnosti Zyxel Communications Czech

V oblasti zabezpečenia sietí sa stále častejšie presadzujú riešenia na báze cloudu. Keď sa zamyslíme nad súvisiacimi okolnosťami, nie je ťažké pochopiť, prečo tomu tak je.

 

Kybernetická bezpečnosť je dnes stále diskutovanejšou témou, čo spoločnosti vedie k drastickým a okamžitým opatreniam často reagujúcimi na podmienky, ktoré sa môžu behom niekoľkých mesiacov zmeniť. V súvislosti s rozmachom v Big Datách sa stále populárnejším trendom ukazuje byť softvér ako služba (SaaS).

 

Výsledkom je vyššie zmienené pojatie cloudového zabezpečenia sietí, ktoré má spoločnostiam poskytovať nevyhnutnú flexibilitu a kapacitu pre ochranu ich dát a majetku bez ohľadu na to, aké výzvy pred nimi stoja. To platí najmä pre malé a stredne veľké firmy, ktoré kvôli nedostatku času, finančných prostriedkov a schopností často mávajú problém zaistiť adekvátnu ochranu svojich sietí. A keď sa k tomu všetkému pridajú cloudová infraštruktúra a aplikácia, len máloktorá spoločnosť
je schopná svoje dáta a siete chrániť naozaj účinne.

 

Riešenie v podobe softvéru ako služby sa osvedčuje ako stratégia, ktorá IT tímom umožňuje udržovať bezpečnostné opatrenia v súlade s najnovším vývojom a modernými technológiami a súčasne drží v šachu vytrvalé a stále dômyslnejšie kybernetické útoky.

 

Pokročilá ochrana pred hrozbami

 

Nie je prekvapivé, že medzi najzraniteľnejšie ciele kybernetických útokov, vrátane tých, ktoré využívajú umelú inteligenciu, patria malé a stredne veľké firmy s obmedzenými finančnými zdrojmi. Rovnako závažné, ak nie horšie straty však kybernetická kriminalita môže spôsobiť aj väčším spoločnostiam. Výhody, ktoré softvér ako služba prináša v boji
so súčasnými hrozbami, tak ocenia spoločnosti všetkých veľkostí.

 

Vzhľadom k rozmachu Big Dát a umelej inteligencie je prechod na cloud nevyhnutný pre všetky spoločnosti, a to najmä pre tie malé až stredne veľké. Ruku v ruke s tým je životne dôležité prejsť od tradičných bezpečnostných opatrení k riešeniu poskytujúcemu ochranu pred hrozbami, ktoré so sebou prinášajú Big Dáta a umelá inteligencia.

 

Takým riešením je stále obľúbenejšia pokročilá ochrana pred hrozbami (ATP), ktorá ponúka monitoring a zabezpečenie sietí v reálnom čase
a dokáže hrozby izolovať ešte predtým, než začnú škodiť. Efektívnou stratégiou je tiež cloudový sandboxing umožňujúci prispôsobenie obranných mechanizmov individuálnym požiadavkám.

 

Stručne povedané, firmy nemôžu čakať na to, až na existujúcu hrozbu bude reagovať ďalšia aktualizácia ich firewallu alebo antivírového programu. A práve tu sa softvér ako služba presadzuje ako prirodzená zbraň, ktorá pripraveným spoločnostiam pomáha víťaziť v boji s kybernetickou kriminalitou.

 

Prevezmete kontrolu tým, že ju zveríte odborníkom

 

Kde je dopyt, je aj ponuka. Malé a stredne veľké spoločnosti si tak pri zavádzaní svojej obrannej stratégie môžu vyberať z radov rôznych spojencov.

 

Na pomoc v boji so sieťovými hrozbami podnikom aj poskytovateľom riadených služieb prichádza stále rastúci počet firiem, ktoré sa zaoberajú cloudovou analytikou.

 

Kľúčovým pojmom je „kontrola“. V dnešnej dobe, kedy neustále stúpa dômyselnosť kybernetických hrozieb, nestačí sedieť s rukami v lone
a dúfať, že všetko vyrieši ďalší upgrade firewallu. Súčasnosť vyžaduje riešenia SaaS, ako napr. ATP a sandboxing, ktoré dokážu reagovať v reálnom čase a sami sa prispôsobovať technologickému vývoju,
aby držali krok s malwarom.

 

Kontrola pomocou takých riešení na užívateľov naviac nekladie žiadne velké časové ani finančné nároky. Riešenia pre vizuálnu cloudovú analytiku a reporting fungujú diskrétne v cloude, poskytujú komplexný prehľad o hrozbách a umožňujú porovnavánie dát. Pracovníci IT potom môžu podľa vlastného uváženia čerpať z príslušných štatistík a dát
a pomocou nich následne prijímať relevantné opatrenia proti zisteným hrozbám.

 

Hĺbková analytika poskytuje presné informácie o útokoch, ktorým bola sieť vystavená, a užívateľom firewallov ATP a USG umožňuje zvoliť vhodné opatrenia a svoju organizáciu lepšie chrániť pred kybernetickými hrozbami.

 

Príprava na budúcnosť

 

Otázkou pre malé a stredne veľké spoločnosti nie je to, či využívať cloudové riešenia pre zabezpečenie sietí, ale to, akému poskytovateľovi zveriť svoju dôveru. Vzhľadom k objemu dát, s ktorým dnes pracuje každá spoločnosť, je takmer vždy lepšie sa spoliehať na externú špecializovanú firmu, ktorá dokáže zaistiť riadnu ochranu
pred kybernetickými hrozbami.

 

Služby takých firiem sa nielenže vyvíjajú v súlade s tým, ako sa menia hrozby, ale tiež dokážu reagovať na rastúce nároky a expanziu vašej spoločnosti. Ďalšou veľkou výhodou riešení SaaS je jeho prispôsobiteľnosť aktuálnym potrebám, čo pre vás znamená úsporu času aj nákladov. Dôveryhodný partner sa za vás postará nielen o pripravenosť riešení SaaS na budúcnosť, ale tiež o internú efektivitu a riadenie rizík.

 

A otázky efektivity, kybernetickej bezpečnosti a pripravenosti na budúcnosť musia nutne zaujímať všetky malé a stredne veľké organizácie bez ohľadu na dobu ich existencie. Vstupujeme do sveta podnikania, v ktorom kľúčovú rolu hrajú dáta.

 

Pokiaľ chcete kybernetické hrozby udržať pod kontrolou a súčasne využívať to najlepšie, čo cloud ponúka a ešte ponúkne, spolupráca
s renomovaným partnerom môže byť tým najzodpovednejším krokom, ktorý urobíte.