Technológia 5G: konečne sa zasa máme na čo tešiť

Nepochybne je možné bez preháňania povedať, že veľa firmiem to v poslednej dobe nemala vôbec jednoduché. V dôsledku nariadenia a reštrikcií zavedených kvôli pandémii boli milióny firiem nútené zmeniť svoje fungovanie a rýchlo upraviť firemné siete tak, aby umožňovali prácu z domu. Akoby nestačilo, že musia kvôli náhlej neistote bojovať o zachovanie svojej prevádzky, mnohé firmy sa naviac ocitli v situácii, kedy ich predtým bezpečná sieť začala byť vystavená kybernetickým hrozbám. Táto situácia potom firmy nútila narýchlo hľadať bezpečnostné riešenia vhodné pre prácu z domu.

Aj cez spomenuté prekážky sa našťastie objavuje stále viac dôvodov k optimizmu, znovu rastie podnikateľská dôvera a uvoľnenie protiepidemiologických opatrení už nie je v nedohľadne. S tým, ako mnohé firmy začínajú opäť rásť, sa ako ďalší pádny dôvod k optimizmu javí technológia 5G. Je načase, aby sme preskúmali obchodný potenciál tejto prevratnej technológie, ktorá by mohla zásadne prispieť k postpandemickej obnove hospodárstva.

Prečo sa tešiť na 5G?

Existuje dôvod, prečo mnohí technológiu 5G označujú slovom „revolučná“. V porovnaní so súčasnou 4G nová technológia ponúka exponenciálne zvýšenie výkonu, o čom svedčí približne 100x vyššia sieťová rýchlosť a nárast počtu podporovaných zariadení zo štyroch tisíc na približne jeden milión na kilometer štvorcový. Hoci technológia 5G bude mať obrovský prínos tiež pre laických užívateľov, napríklad tých, ktorí chcú streamovať Netflix bez obáv z nedostatočnej prenosovej kapacity, jej hlavná hodnota spočíva vo firemnom a priemyslovom využití.

Rýchlosť a zabezpečenie pre malé a stredne veľké firmy

Technológia 5G má pre malé a stredne veľké firmy okamžitý prínos v podobe záložného WAN pripojenia. V prípade výpadku primárneho WAN pripojenia, či už k nemu slúžia metalické alebo optické káble, firmy nepochybne ocenia schopnosť technológie 5G fungovať ako záložné WAN pripojenie, a okamžite tak zaistiť kontinuitu prevádzky. Ďalšia veľká výhoda 5G pre firmy spočíva v rýchlejšom pripojení a vo väčšej prenosovej kapacite, čo je presne ten dôvod, prečo na túto technológiu vo veľkom prechádzajú zákazníci, ktorí chcú svoje siete pripraviť na budúcnosť. Prechodom na 5G sa naviac firmy vyhnú nákladom a problémom spojených s inštaláciou viacerých vrstiev WAN infraštruktúry.

Priemysel 4.0

Vyššia rýchlosť, nižšia latencia a väčšia prenosová kapacita otvárajú skvelé príležitosti nielen individuálnym užívateľom, ale tiež priemyslu, a to najmä výrobným odvetviam. Vďaka nástupu priemyslu 4.0 a chytrej automatizácii tovární sa firmy môžu rozlúčiť s neflexibilnými a nemennými výrobnými linkami a s nepresným sledovaním majetku. Chytrejšie továrne znamenajú bezpečnejšie, produktívnejšie, efektívnejšie a udržiteľnejšie systémy, menej odstávok z dôvodu údržby a väčšiu flexibilitu vo výrobe.

Technológia 5G naviac skladom a továrňam umožňuje prepojiť svoje vnútornné siete s vonkajšími priestormi, čo otvára cestu k automatizácii procesov spojených s výrobou a dodávateľskými reťazcami, počínajúc správou skladových zásob a končiac presným sledovaním a synchronizáciou kamiónov.

Mnohé výrobné spoločnosti dnes trápia problémy plynúce z rozdielnych a protichodných potrieb ich kancelárskych a továrnych sietí, z existencie viac WLAN v kancelárskych a výrobných priestoroch a z nízkej kvality a častých výpadkov pripojení na internet. Všetky tieto problémy rieši architektúra 5G network slicing, ktorá bráni vzniku meškaní a rušení v sieti. Táto architektúra zaisťuje vysoko kvalitné pripojenie na internet a súčasne prispieva k zabezpečeniu sietí. Technológia 5G dáva zmysel tiež ako primárna WAN v nových továrňach, pretože umožňuje automatizáciu výroby a dodávateľského reťazca, sledovanie pohybu vozidiel v reálnom čase a synchronizáciu dát.

Jednoduchá integrácia

Na trhu existuje široká ponuka riešení, z ktorej si podľa svojich potrieb vyberie každý zákazník. Napríklad pre továrne sú k dispozícii mimoriadne odolné produkty, ktoré dokážu zaistiť velkoplošné a nerušené pokrytie internetom bez ohľadu na víchrice, blesky, snehové búrky alebo extrémne horko. Užívatelia určite ocenia, že na rozdiel od zariadení pripojených optickými káblami nie je k inštalácii a konfigurácii týchto produktov nutné volať špecializovanú firmu a že najvhodnejšie miesto k ich inštalácii môžu sami určiť pomocou mobilnej aplikácie. 

Rýchly nástup 5G

V celom regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) sme svedkami silného záujmu o technológiu 5G. To platí najmä o škandinávskych krajinách, kde stále dominujú riešenia 4G, na ktoré u väčšiny operátorov pripadá viac než 90% doby pripojenia. V Škandinávii zavádzanie 5G okrem poskytovateľov internetu podporujú tiež miestne vlády. Škandinávske rodiny bežne trávia letné mesiace na chate, a preto na technológii 5G nepochybne ocenia jej prenositeľnosť a skutočnosť, že nemusia investovať do dvoch samostatných sietí. Úspech na trhu technológia 5G zažíva tiež v nemecky hovoriacich krajinách. Napríklad nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom má za cieľ ju všetkým účastníkom začať ponúkať do konca roku 2021, pričom ešte väčšie ambície majú niektorí poskytovatelia internetu vo Švajčiarsku.

Je celkom pochopiteľné, že tiež v prípade technológie 5G predstavuje hlavnú obavu kybernetická bezpečnosť. V tejto súvislosti bude nutné ponúknuť sofistikované riešenia, ktoré zaistia, aby ochrana stávajúcej infraštruktúry zvládala nové hrozby kybernetických útokov. S postupným návratom istoty do podnikateľského prostredia sa firmy môžu opäť venovať aj iným oblastiam, než je len kontinuita prevádzky. A práve technológia 5G by im na ich ceste k udržiteľnému rastu mohla výrazne pomôcť.