Softvérové riešenie pre lepšie fungovanie vzdialených pripojení

 Nástroj SD WAN VM Orchestrator od spoločnosti Zyxel poskytuje virtualizované riešenie pre SD WAN a VPN, ktoré je možné nasadiť na stávajúcich virtualizovaných serveroch. Zákazníci tak môžu všetky výhody týchto pokročilých technológií pre vzdialený prístup využívať podstatne lacnejšie než v prípade služby MPLS. Viac sa dočítate v článku Thorstena Kurpjuhna, manažéra pre rozvoj európskeho trhu s bezpečnostnými produktami.


Softvérovo definovaná WAN (SD WAN) patrí medzi najrýchlejšie rastúce sieťové riešenia. Pre stále väčší počet organizácií vyžadujúcich rýchle spojenie medzi svojimi pobočkami, či už sa nachádzajú v rovnakej krajine alebo na druhom konci sveta, sa jedná o dokonalé riešenie, ktoré jednotlivé lokality prepojuje bezpečným a cenovo dostupným spôsobom.

Spolnosť Zyxel toto riešenie už integrovala do svojej série firewallov VPN, ktoré umožňujú SD WAN aj VPN a naviac sú dodávané s ročnou licenciou k Nebula Orchestrator SD WAN a k bezpečnostnej službe. Tieto produkty sú skvelou voľbou pre všetky organizácie, ktoré potrebujú bezpečné vzdialené spojenie medzi svojimi pobočkami a VPN pripojenie pre svojich užívateľov.

Virtuálne riešenie

Spolnosť Zyxel teraz svoje portfólio rozširuje o virtualizovanú verziu SD WAN, ktorá organizáciám umožní riešenia nasadiť na stávajúcich serveroch v rámci ich virtualizovaných dátových centier.

Proces uvedenia produktu na trh prebehne v dvoch fázach. Najskôr v nasledujúcich týždňoch príde nový nástroj Zyxel SD WAN VM Orchestrator. Softvér pre orchestráciu bude možné nasadiť na virtuálnom serveri, z ktorého potom môžete spravovať VPN zariadenia značky Zyxel v celej sieti WAN.

Druhá fáza nastane v roku 2020, kedy na trh vstúpi kompletne virtualizované riešenie SD WAN, ktoré vo virtuálnom prostredí ponúkne plnú funkcionalitu SD WAN a VPN. V tomto vyhotovení získate kompletnú funkcionalitu hardvérového zariadenia vrátane technológie Dynamic Path Selection, optimalizácie WAN, filtrovania obsahu a tiež orchestráciu pripojenia.

Aj napriek tomu, že virtuálne riešenie bude plne na softvérovej báze, samozrejme budete mať aj naďalej možnosť konektivitu – virtuálnu a/lebo hardvérovú – riadiť pomocou nástroja Zyxel SD WAN VM Orchestrator.

Pripojenie

SD WAN je ideálne riešenie pre veľké organizácie, ktoré sobia v mnohých lokalitách a potrebujú zaistiť bezpečné VPN pripojenie pre svojich vzdialených a mobilných zamestnancov. SD WAN je naviac skvelou voľbou pre menších poskytovateľov internetu a riadených služieb, ktorí potrebujú vytvoriť point-to-point pripojenie vyznačujúce sa nielen maximálnou nákladovou efektivitou a flexibilitou, ale tiež spoľahlivosťou a bezpečnosťou.

V prípade virtuálneho riešenia od spoločnosti Zyxel softvér SD WAN v reakcii na požiadavku na prevádzku z jednej vzdialenej lokality do druhej vytvorí priame spojenie, a to dynamicky, t.j. výberom najlepšej možnej dráhy, ktorá je aktuálne pre taký tip prevádzky k dispozícii. Toto priame spojenie umožní neprerušovanú, t.j. vždy čistú, rýchlu a spoľahlivú prevádzku medzi dvoma vzdialenými bodmi.

Pokiaľ spojenie nie je naďalej vyžadované, bude ukončené. Vďaka tomu dôjde bez akéhokoľvek zásahu užívateľa k uvoľneniu liniek, čo šetrí inak zbytočne vynaložené náklady. Užívatelia tak majú k dispozícii rýchle, plynulé a bezproblémové pripojenie. Samozrejme budete aj naďalej potrebovať infraštruktúru a pripojenie pre fungovanie orchestrátoru, to už však máte vyriešené v podobe prenajatej linky, širokopásmového či iného pripojenia.

Optimalizovaný výkon

Vďaka riešeniu od spoločnosti Zyxel sa užívatelia nemusia spoliehať na drahú službu MPLS, čo im ušetrí značné náklady. Rýchlosť pripojenia, ktoré dosiahnete pomocou virtualizovanej SD WAN, bude rovnaká alebo dokonca lepšia než v prípade služby MPLS.

Optimalizácia spojenia medzi pobočkami vám naviac prinesie omnoho lepšie fungovanie služieb, ako sú VoIP a videohovory, a uľahčí vzájomnú spoluprácu. Tieto faktory hrajú stále dôležitejšiu rolu kvôli rozmachu pokročilých nástrojov pre spoluprácu a videokonferencie, ktorý ide ruku v ruke s rastúcimi počtami zamestnancov pracujúcich na cestách alebo mimo svoju kanceláriu.

Nástroj Zyxel SD WAN VM Orchestrator a virtuálne riešenia SD WAN vychádzajú z technológie VMware, takže si právom zaslúžia dôveru užívateľov. Niektorí zákazníci budú v súvislosti s SD WAN konektivitou aj naďalej preferovať naše zariadenie VPN50, VPN100 a VPN300. Pokiaľ však zákazník, poskytovateľ internetu alebo poskytovateľ riadených služieb už funguje v prevážne virtualizovanom prostredí, potom virtuálne riešenie SD WAN jednoznačne dáva zmysel. Či už sa ohľadne vzdialeného pripojenia rozhodnete akokoľvek, vždy sa môžete spoľahnúť na výkonné, bezpečné a cenovo dostupné technológie značky Zyxel.