Služba SecuReporter pre vizuálnu analytiku hrozieb zjednodušuje zložitý a časovo náročný monitoring podnikových sietí

Cloudová analytická služba SecuReporter od spoločnosti Zyxel zdokonaleným monitoringom a reportingom prispieva k lepšej detekcii a prevencii hrozieb

Spoločnosť Zyxel práve predstavila nové funkcie svojej cloudovej analytickej služby SecuReporter, ktorá je už dnes štandardne poskytovaná k ATP firewallom Zyxel a od októbra 2019 bude v rámci ročnej licencie k dispozícii pre všetky USG brány tejto značky. SecuReporter malým a stredne veľkým organizáciám a poskytovateľom riadených služieb pomáha na základe presných informácií aktívne a rýchle reagovať na sieťové hrozby.

Vzhľadom ku stále rastúcej dômyselnosti kybernetických hrozieb nie je pre zmienené organizácie a poskytovateľov vôbec jednoduché udržať si kontrolu nad rizikami, ktoré narušujú spoľahlivé fungovanie ich sietí. Hlavnou prekážkou, ktorá malým a stredne veľkým organizáciám sťažuje identifikáciu a správu hrozieb, býva nedostatok času a skúseností. Chýbajúci čas a zdroje potom trápia aj poskytovateľov riadených služieb, ktorí mávajú na starosť ochranu veľkého počtu sietí.

SecuReporter od spoločnosti Zyxel je cloudová služba, ktorá zhromažďuje a koreluje údaje o hrozbách a poskytuje komplexnú analytiku a reporting o kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnostné informácie sú prezentované formou prehľadných a zrozumiteľných grafov a tabuliek.

Presné informácie pre prijatie vhodných opatrení

Novo integrované funkcie posilujú analytiku a reporting služby SecuReporter, aby užívatelia mohli lepšie reagovať na prípadné hrozby. Základ pre komplexnú analýzu hrozieb predstavujú technológia sandboxing, filtrovanie botnetov a analytika reputácie IP adries*. Vďaka posílenej funkcionalite služby SecuReporter môže užívateľ jednoducho generovať forenzné správy, identifikovať botnety, odhaliť napadnutého interného hostiteľa a určiť hrozby útočiace na jeho sieť.

Riadiaci panel pre dokonalý prehľad o hrozbách

Intuitívny riadiaci panel a funkcionalita pre komplexný reporting kombinujú bezpečnostné informácie a automatickú koreláciu dát s analytikou prevádzky v reálnom čase. Reporty je možné prispôsobiť osobným preferenciám a generovať podľa potreby alebo v pravidelných denných, týždenných či mesačných intervaloch. Užívateľ môže podľa svojich potrieb generovať analýzy s rôznymi úrovňami podrobností. SecuReporter umožňuje nasledujúce zobrazenie: organizačný pohľad, ktorý poskytuje komplexnú analýzu hrozieb a report za celú organizáciu alebo skupinu organizácií, mapový pohľad, ktorý pre jednoduché vyhľadanie a identifikáciu zobrazuje všetky pripojené zariadenia na mape, a mapu hrozieb, ktorá znázorňuje lokality, frekvenciu a čas výskytu hrozieb.

 


Službu SecuReporter je možné naviac ďalej prispôsobiť individuálnym potrebám organizácie. Za zmienku stojí napríklad možnosť nastavenia upozornenia podľa rôznych prahových hodnôt a podmienok. Poskytovatelia riadených služieb môžu reporty o zabezpečenie siete prispôsobiť individuálnemu zákazníkovi, napr. vložením jeho loga alebo kontaktných údajov.

„Vzhľadom ku svojmu enormnému počtu a dômyselnosti predstavujú externé hrozby nočnú moru pre mnohé organizácie a ich siete. Naša pokročilá analytická služba SecuReporter organizáciám pomáha riziká a hrozby, ktorým čelia ich siete, ľahko odhaliť,“ poznamenává Martin Bratičák, Regional Director CEE.

Služba SecuReporter je kompatibilná s firewallmi ATP a USG od spoločnosti Zyxel, ktoré používajú nový firmware ZLD4.35.

Bližšie informácie o cloudovej platforme SecuReporter nájdete na stránkach www.zyxel.com/secureporter.

* Technológia sandboxing, filtrovanie botnetov a analytika reputácie IP adries sú k dispozícii iba na ATP firewalloch.