Služba Astra od spoločnosti Zyxel ochráni tiež mobilných a vzdialených užívateľov

Cloudová služba Astra zamestnancom umožňuje pracovať bezpečným spôsobom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Bližšie novinku predstaví Thorsten Kurpjuhn, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj európskeho trhu

Mobilné zariadenia, komunikačné technológie a cloud nám otvárajú neskutočnú slobodu pracovať, byť pripojení na internet a spolupracovať odkiaľkoľvek chceme. Len sťažka si je možné predstaviť, že by sme bez týchto vymožeností zvládli uplynulý rok.


Moderné technológie so sebou avšak prinášajú tiež celý rad nových výziev, pričom medzi tie najväčšie, pred ktorou stojí každý ich užívateľ z radov jednotlivcov aj organizácií, patrí zabezpečenie. Či už sa jedná o riadenie firemných procesov a dát alebo o nakupovanie v eshopoch a elektronické bankovníctvo, škála vecí, ktoré dnes robíme online, je zdánlivo nekonečná. Prístup ku všetkým týmto informáciám a online službám nám síce na jednu stranu poskytuje neuveriteľnú flexibilitu a výrazne uľahčuje život, ale na druhú stranu nás stále viac stavia do hľadáčika kybernetických zločincov.


Jasne definované hranice


V dobe, kedy všetky aplikácie boli hosťované na serveroch, kedy dáta boli uložené na lokálnych úložiskách a kedy všetci užívatelia sedeli pri počítači vo svojej kancelárii a boli fyzicky pripojení k internej sieti, bývalo relatívne jednoduché riadiť prístup do siete a monitorovať sieťovú prevádzku. Vtedy ešte býval perimeter siete jasne a fyzicky vymedzený.


Naproti tomu dnes je tento perimeter prakticky len virtuálny. Aplikácia a dáta sú uložené vo viacerých zdrojoch, z ktorých niektoré môžu byť lokálne, zatiaľčo iné sa môžu nachádzať vo verejnom alebo privátnom cloude. Mnohí užívatelia, pokiaľ nie hneď väčšina, vymenili svoju kanceláriu za domáce pracovisko a k sieti sa pripojujú na diaľku.


Výsledkom je decentralizovaná sieť, ktorej hranice sa omnoho horšie definujú, a tým pádom aj chránia.


Samozrejme aj naďalej má zmysel bránu do centrálnej siete zaistiť unifikovaným bezpečnostným riešením a pre bezpečný vzdialený prístup zamestnancov do firemnej siete používať VPN a point-to-point pripojenie. Avšak vzhľadom k tomu, že klientské zariadenia sa do siete pripojujú z mnohých rôznych miest, v rôznych časoch a rôznymi spôsobmi, je jediným reálnym riešením pre celkovú ochranu siete rozšírenie jej virtuálneho perimetru až na úroveň každého klientského zariadenia.


Ohňom proti ohni


Také riešenie vyžaduje boj ohňom proti ohni, t.j. použitie decentralizovanej cloudovej služby schopnej pokryť každé klientské zariadenie, ktoré sa pripojuje k sieti, a vytvoriť okolo tejto virtuálnej štruktúry bezpečný perimeter.


A práve z tohoto dôvodu spoločnosť Zyxel prichádza so službou Astra.


Tá funguje ako virtuálna bezpečnostná brána, ktorá v cloude poskytuje kompletný firewall, detekciu a prevenciu prienikov, technológiu sandboxing, pokročilé riadenie prístupu a oveľa viac. Astra všetky tieto ochranné prvky umiestni pred každého klienta pripojeného k sieti, čím zaisťuje, že všetky možné vstupné body do celej virtualizovanej siete sú rovnako bezpečné ako hlavná brána do fyzickej infraštruktúry.


Správcovia naviac vďaka Astre majú kontrolu nad sieťou pevne vo svojich rukách, pretože táto služba im umožňuje monitorovať a riadiť parametre zabezpečenia a sledovať stavové reporty.


Kontrola nad používaním siete


Veľkou výhodou služby Astra je tiež to, že užívatelia si nemôžu vybrať, či o ochranu, ktorú Astra poskytuje, majú záujem či nie. Astra se jednoducho aktivuje pri každom pripojení užívateľa, takže nehrozí, že by užívateť nerešpektoval bezpečnostné zásady a nevedomky kybernetickým zločincom umožnil prístup do siete.


Astra predstavuje jednoducho použiteľný a cenovo dostupný nástroj pre efektívnu správu zabezpečenia decentralizovaných sietí. Vďaka Astre má správca siete opäť kontrolu nad všetkými súčasťami jej zabezpečenia a je schopný veľmi efektívne monitorovať a riadiť jednotlivých užívateľov.


Pre bezpečnostné zariadenia USG Flex a ATP bude služba Astra k dispozícii od tohoto roku. Pokiaľ sa o nej chcete dozvedieť viac, kontaktujte prosím lokálne zastúpenie alebo partnera spoločnosti Zyxel.