Siete ako centrála zdieľaných kancelárií a spoločných priestorov

Ruku v ruke s tým, ako si organizácie začínajú uvedomovať význam, ktorý zamestnanci pripisujú voľbe pracoviska a pracovnej doby vyhovujúcej ich potrebám, stúpa dopyt po flexibilných kancelárskych priestoroch. O tomto trende svedčí rastúca obľuba coworkingových centier, ako napr. objektov prevádzkovaných spoločnosťou WeWork, medzi ľudmi na voľnej nohe, malými a stredne veľkými firmami a dokonca aj korporáciami. Na rozdiel od tradičných kancelárií coworkingové centrá dokážu stimulovať produktivitu, inovatívnosť a spoluprácu. S ohľadom na súčasný vývoj sa očakáva, že počet coworkingových centier bude do roku 2022 ročne stúpať o 13%.

S rastúcou popularitou coworkingových centier medzi firmami aj jednotlivcami taktiež stúpajú tiež nároky na spoľahlivú konektivitu. Zamestnanci pracujúci z coworkingových centier potrebujú dosahovať rovnakej produktivity ako vo svojej štandardnej kancelárii. Aby dokázali stúpajúce nároky uspokojiť, musia coworkingové centrá poskytovať spoľahlivú sieť umožňujúcu rýchle a bezpečné pripojenie pre všetkých užívateľov a ich zariadenia.

Problém č. 1: rýchlosť

Pokiaľ nie je segmentáciou siete zabránené tomu, aby niekoľko málo užívateľov okupovalo celú dostupnú šírku pásma, čoskoro sa dostavia problémy s pomalým pripojením, ktoré dokážu značne skomplikovať prácu všetkým ostatným užívateľom siete. Streamovacie aplikácie, ako napr. YouTube, môžu jednoducho zabrať celú šírku pásma, a tým spomaliť prenosovú rýchlosť a narušiť fungovanie siete pre všetkých, kto ju chce používať.

Pri plánovaní sieťovej infraštruktúry každého coworkingového centra je dôležité myslieť tiež na fluktuáciu užívateľov a pripojených zariadení v priebehu dňa. Prevádzkovatelia týchto centier musia identifikovať hotspoty pre sieťovú prevádzku a na strategických miestach inštalovať prístupové body, ktoré budú užívateľom aj v tom najzapadlejšom kúte objektu poskytovať spoľahlivý a rýchly prístup k sieti.

Možné problémy užívateľov coworkingových centier sa ale neobmedzujú iba na rýchlosť siete.

Sú dáta na sieti v bezpečí?

Na rozdiel od tradičných kancelárií priestory coworkingových centier zdieľa široké spektrum firiem a osôb pôsobiacich v rôznych oboroch. Táto situácia vedie k neustálemu pohybu ľudí a k častému prihlasovaniu užívateľov do siete a ich odhlasovaniu. Niektorí klienti coworkingové centrá využívajú dlhodobo, zatiaľčo iní iba jednorázovo. Hoci väčšine užívateľov je možné dôverovať, nájdu sa aj takí, ktorí do centra prichádzajú s nečestnými úmyslami. Znalosť prihlasovacích údajov do bezdrôtovej siete coworkingového centra útočníkom otvára cestu k súborom a súkromným informáciám z pripojených zariadení.

Bohužiaľ platí, že WiFi hotspoty v zdieľaných kanceláriách a spoločných priestoroch predstavujú pre útočníkov ľahký cieľ, čím je samozrejme ohrozená dôvernosť obchodných informácií.

V septembri 2019 došlo k úniku obrovského množstva súkromných aj firemných dát zo zdieľaných WiFi sietí centra WeWork, pomocou ktorých potom bolo možné získať prístup k súkromným aj firemným zariadeniam, serverom a dokonca k automatom na kávu. Následná bezpečnostná kontrola otvorenej siete centra WeWork odhalila, že medzi uniknutými citlivými informáciami boli napríklad finančné výkazy a prihlasovacie údaje k bankovným účtom. Pokiaľ sa teda na zabezpečenie siete nie je možné spoliehať u jedného z najznámejších prevádzkovateľov coworkingových centier, ako asi ochrana firemných dát vypadá inde?

Bezpečnostné riešenie pre zdieľanú sieť

Pre kybernetických zločincov WiFi sieť predstavuje obľúbený prostriedok k získaniu prístupu k dátam, a preto sa žiadne coworkingové centrum, ktoré chce podporovať podnikanie svojich klientov, neobíde bez bezpečnej sieťovej infraštruktúry. Za účelom posilňovania zabezpečenia musia prevádzkovatelia týchto centier nepretržite monitorovať a hodnotiť kľúčové súčasti WiFi siete, ktoré zahŕňajú obvod ISP, router s integrovaným firewallom, riadené sieťové prepínače, WiFi kontroléry a prístupové body. Pretože nimi musí prechádzať celá prevádzka, sú pre kybernetických zločincov ideálnym cieľom a lákavou vstupnou bránou k citlivým údajom všetky sieťové zariadenia.

Vysoko efektívnou stratégiou, ktorá zvyšuje výkon a súčasne rozdelením infraštruktúry do menších jednotiek zlepšuje zabezpečenie, môže byť segmentácia siete. Dielčie siete je možné vytvoriť pomocou VLAN alebo izoláciou na druhej vrstve na zariadeniach, ako sú napr. bezdrôtové prístupové body, prepínače a brány/firewally.

Kľúčovú súčasť každej sieťovej infraštruktúry tvoria prepínače, ktoré užívateľov spojujú s počítačmi, tlačiarňami, prístupovými bodmi a ďalším hardvérom. Riadený prepínač je možné konfigurovať tak, aby užívateľom rovnakého zdieľaného pripojenia na internet poskytoval ich „vlastnúsieť a súčasne jednotlivé segmenty udržoval bezpečne od seba. Riadené prepínače tak sieť chránia pred útočníkmi a zlepšujú celkové zabezpečenie ich legitimných užívateľov.

Ďalšou dôležitou súčasťou siete je firewall, ktorého úlohou je zabrániť neoprávnenému prístupu do alebo z privátnej siete. Firewally šifrujú všetky dáta prechádzajúce sieťou a podporujú dodatočné bezpečnostné zariadenia, ako napr. systémy pre detekciu a prevenciu prienikov, detekciu malwaru a filtrovanie internetových stránok.

Ako využiť potenciál zdieľaných pracovísk

Je na prevádzkovateľoch coworkingových centier, aby pre svojich klientov z radov firiem aj jednotlivcov zaistili pracovné priestory, ktoré sú jednak flexibilné a tiež bezpečné pre ich dáta. V súvislosti s rozmachom práce na diaľku musia mať organizácie istotu, že zdieľané priestory slúžiace ich zamestnancom ponúkajú vysokú mieru zabezpečenia a súčasne podporujú produktivitu. Zavedenie sieťovej a bezpečnostnej stratégie organizáciám umožní vyťažiť zo zdieľaných pracovných priestorov maximum, pružne sa adaptovať na nové spôsoby práce a prosperovať v dnešnom rýchle sa meniacom svete.